Vítejte na vzdělávacích stránkách Michala Jiříka

Na úvod Vám nabízím jeden citát: „Pro člověka s fantazií je mapa oknem do dobrodružství.“ Francis Chichester 1. anglický letec a námořník 1901 – 1972

Andrej Frycz-Modrzewski kdysi řekl: "Co je platná většina, když nemá rozum."

Přeji Vám, abyste se při studiu nespoléhali na "většinové myšlení", ale abyste si vždy pokládali své otázky a zvídavě hledali své vlastní odpovědi.  Dostupné kurzy

  Kurz je určen žákům 5. třídy ZŠ.

  Budeme se zaobírat tématem člověk a jeho svět.

  Položíme si různé důležité otázky a budeme na ně hledat odpovědi.

  Co bylo, když ještě nic nebylo (miliardy let zpátky)? Co nás obklopuje? Jak rozmanitý je život na Zemi? Jak funguje lidské tělo jako dokonale namazaný stroj? ... a další...

  Kurz nás provede úvodem do geografie (zeměpisu) se kterou se setkáváme v samostatném předmětu vůbec poprvé.

  Během tohoto kurzu bychom měli pochopit, co je cílem geografického bádání, jednodušeji řečeno, co geografie (zeměpis) zkoumá, naučíme se základy geografie, které budeme nezbytně potřebovat pro další studium.

  Pochopíme například, že vše co nás obklopuje zde na Zemi nebylo odjakživa, nýbrž že vše prochází neustálým procesem přeměny, vzniku, či zániku.

  Kurz pro žáky 7. třídy nás provede Amerikou a Afrikou.

  Postupně se budeme zabývat třemi světadíly (Severní Amerikou, Jižní Amerikou a Afrikou).

  Kurz pro žáky 8. třídy nás provede eurasií.

  Postupně se budeme zabývat oběma světadíly (Asii i Evropou).

  Kurz pro žáky 9. třídy nás provede Českou republikou.

  Postupně se budeme podrobněji zabývat jednotlivými kraji ČR.

  V případě časové dispozice se na konci roku budeme věnovat vybraným aktuálním geografickým tématům.