baner pod záhlavím

Adopce na dálku

Ruth nám poslala další dopis 24.5.2017

Drazí přátelé. Jak se máte v tyto dny. Doufám, že se máte dobře. U mě jdou věci dobře a studium jde také dobře. Toto studijní období nebylo pro mě dobré, protože jsem už na střední škole. Teď už mám svoje kamarády a už rozumím většinu předmětům. Nové studijní období přineslo nové učitele a někteří odešli. Zpátky ke mně domů. Věci jsou velmi dobře a všichni se radujeme. Moje sestra porodila chlapečka, jmenuje se Joshua Eliash and i moje druhá sestra nám představila svého manžela na začátku roku 22. Února 2017. Hned týden poté, sestra dokončila školu. Můj tatínek je na ni hrdý. Když byla malá, přišla o svého tatínka a můj tatínek jí adoptoval a moc jí má rád. Někdy, když jdu do kostela, se hluboce modlím k Bohu ve svém srdci. Náš pastor káže o věčnosti a rozkolu, Bůh příjde a vezme si své lidi. Modlím se za to, aby i Vy jste byli mezi těmito lidmi, kteří půjdou do nebe. Nevím, jestli to víte, ale ztratili jsme jednu velmi důležitou osobu v naší zemi. Jmenoval se Andrew Kavoesi. Byl policistou a zemřel ve věku 43let. Byl zastřelen 15 ranami i s jeho řidičem a strážcem. Ať jeho duše odpočívá v klidu a v míru. Přeji Vám krásné velikonoce. Posílám pozdravení všem žákům na škole. S pozdravem NAKATO RUTH

25. května 2017

Dopisy z Afriky

RUTH NAKATO - před Vánocemi jsme napsali dopis naší adoptované dívce v Ugandě. Žáci Dalibor Hipík, Jan Fil´ák, Jiří Pišl a Jarda Neuwirth jí také napsali dopisy . Moc děkujieme kluci. Na začátku Nového roku jsme 4.ledna 2017 obdrželi dopis od Ruth.
Drazí přátelé,
jak se máte? Doufám, že se máte dobře a všichni členové vaši rodiny také. U mě je vše v pořádku. Zpátky ke škole, toto čtvrtletí nebylo špatné, protože nebylo pro mne vše nové. Někteří učitelé jsou na mě hrubí, jiní nejsou. Paní učitelka Arabella, která nás učí angličtinu, je obzvláště hodná. Učí nás dobře a já jí mám moc ráda. Toto čtvrtletí bylo pro mě velmi snadné. Poznala jsem nové kamarády z jiných tříd.
Děkuji také své rodině, která je pro mě tady. Moje maminka a tatínek budou mít svatbu v 18. září a všichni půjdeme na svatbu. Moje sestra Maureen měla být zvolena za ženy v regionu Mp Nakaseke, ale umístila se na druhém místě. Příště určitě vyhraje.
Musím Vám poděkovat za vše, co pro mě děláte, platíte mi školné a knihy. Moc si toho cením a věřím, že všemohoucí Bůh vás také odmění . Přeji Vám Veselé vánoce a úspěšný Nový rok 2017. NAKATO RUTH

16. ledna 2017

Dopisy z Afriky

Milé děti, jak víte, posíláme každý rok peníze za prodej vašich výrobků na vánočním jarmarku do Afriky, kde žije NAKATO RUTH, která díky nám může chodit do školy a snaží se splnit si svůj sen stát se doktorkou. Její vánoční i velikonoční dopisy dorazily současně. Zde si je můžete přečíst:
VÁNOČNÍ DOPIS
Drazí, jak se v současné době máte? Co se týká mne, jsem v pohodě. Daří se mi dobře. Učení mne opravdu baví a mé oblíbené předměty jsou angličtina a matematika. Mám ráda mého učitele matematiky, protože učí velmi dobře. Děkuji svým rodičům a VÁM, že mi platíte školné. Přála bych si vás vidět a moci vám osobně poděkovat. O Vánocích se budu modlit, zpívat a slavit narození Ježíše. Budu jíst rýži, maso, kuře a pít sodovku. Půjdu do jiného kostela a budu zpívat písně oslavující Boha za úžasný den, kdy se Ježíš narodil. Přeji vám, abyste mohli dělat totéž, co já. Přeji vám radostné Vánoce a šťastný nový rok. S úctou Nakato Ruth
VELIKONOČNÍ DOPIS
Milí přátelé, Jak se v současné době máte? Co se týká mne, mám se dobře. Doufám, že se také máte dobře a vše je v pohodě. Mám tři sestry tři bratry. Miminko Jeremiah už chodí, ale má nemocné oči a my se modlíme, aby ho Bůh uzdravil. Zpět k vám…kolik máte dětí?
My máme nyní šest prasat, naše slepice zemřely a nemáme krávy. Opravdu se modlíme k Bohu, aby nám dopřál krávy. Děkuji za dary, které posíláte. Skutečně si toho z celého srdce vážím a modlím se k Bohu, aby vám to oplatil požehnáním a dal vám, cokoli si vaše srdce přeje. Moc ráda se učím- angličtina a občanská výchova. V budoucnu bych se ráda stala doktorkou nebo právničkou.Ještě jednou vám chci poděkovat za vaše dary a modlím se, ať vám Bůh žehná.
Přeji vám šťastné velikonoce a celý rok. Pozdravujte vaše přátele -ať se mají dobře a také prožijí šťastné velikonoce. S úctou Nakato Ruth
Originální dopisy zde: průvodní dopis, vánočí dopis 2014, velikonoční dopis 2015, fotky z Ugandy.

1. dubna 2015

Ruth píše

Drazí přátelé.
Zdravím vás ve jménu Ježíše Krista. Jak se máte v tyto dny? Já jsem v pořádku. Moje studium probíhá dobře. Matematika je můj nejoblíbenější předmět. Všichni kolem mě jsou v pořádku. Moje máma farmaří, a stejně tak i můj táta. Sklízíme úrodu na poli. Mám tři sestry a tři bratry. Máme miminko, které se jmenuje Jerimaih. Je nás doma devět.
O Vánocích jsme šli do kostela a pak zpět domů na sváteční večeři. Míváme rybu s rýží. Pijeme sodovku. Potom koukáme na filmy. Ráno vstáváme, všichni se pozdravíme a modlíme se.
Se srdečnými pozdravy,Nakato Ruth

10. ledna 2013

Ruth Nakato - napsala dopis

Drazí přátelé,
Jak se vám a vašim rodinám v těchto dnech daří? Já jsem v pořádku, i moje rodina. Chodím do 4. Třídy a prospívám dobře. Máme nového učitele a také mi přibyla nová kamarádka. Její jméno je Bazila Luku. Slavíme narozeniny mé sestry Jerrymaih. Bylo to moc fajn, jedli jsme dobré jídlo a pili sodovku. Moje narozeniny budeme slavit opět až v červenci a těším se, že proběhnou stejně. V Ugandě je dobře, vydatně prší a někdy svítí i sluníčko. Díky tomuto počasí se daří vypěstovat hodně zeleniny (fazole, matuoke), kávy… Protože tak moc prší, některá místa v Kampale jsou zaplavena, zničena obydlí a přeprava je velmi obtížná. V některých částech jsou dokonce sesuvy půdy a lidé umírají. Jsem moc ráda, že vám mohu psát tento dopis, protože jsem vám neposlala zprávu k Velikonocům. Doufám, že vaše Velikonoce byly příjemné. Já jsem si je užila, s mojí rodinou jsme šli do kostela a po návratu domů jsme se dobře najedli.
Přeji vám všem dobré zdraví, vaše Ruth Nakato. fotky z Ugandy

9. října 2012

Adoptovali jsme dívku z Ugandy

Nakato Ruth

Ugandské dívce Nakato Ruth je 9 let, má pět sourozenců a oba rodiče. Studuje 3. třídu základní školy Kika Prepatory P/S a jejím snem je stát se lékařkou. Ruth je brilantní děvče, které velmi rádo čte. Do školy dochází každé ráno a domů se vrací až navečer. Velmi ráda chodí do kostela a zapojuje se do zpěvu sboru. Ráda hrává dívčí košíkovou. Ruthina rodina nevlastní dům, ani pozemek. Žijí v domě po dědečkovi. Tatínek dělá dobrovolně pastorační práce, zakteré nedostává zaplaceno. Pomáhá svému bratru s kancelářskou prací v Kampale, aby tak vydělal nějaké peníze pro rodinu. S rodinou žije také sestřenice. Minimální výše ročního příspěvku na podporu jejího vzdělávání je 7.000,-Kč ročně. Věříme že letošní jarmark naděje tento obnos shromáždí.

2. listopadu 2011

Shashikala - ukončení adopce

Shashikala bude pokračovat v roční přípravě na zasvěcení životu v řádu františkánů, bude procházet duchovní a náboženskou výukou a také se bude účastnitz misionářského života Františkánské kongregace v Mysore a okolních vesnicích. Píše ve svém posledním dopisu, že ukončila své studium zkouškami velmi úspěšně. Zmiňuje, že jí budou všichni ze školy, kde strávila tolik let moc chybět, obzvláště sestry, které se jim věnovaly a ve všem podporovaly. Těší se nyní na svoje rodiče, sestry a bratry, které dlouho neviděla. A nás všechny vzpomíná ve svých modlitbách.

2. listopadu 2011

Adopce na dálku – Indie

Ve školním roce 2008/2009 nám vybrali žáci naší školy novou kamarádku z Indie. Jmenuje se Shashikala. Narodila se 4.6.1991 a letos oslavila 19. narozeniny. Pochází z velké rodiny. Má šest sourozenců. Navštěvuje střední školu Sacred Heart, Madanthyar, diecéze Mangalore. Bydlí s řádovými sestrami. Shashikala je roztomilá a aktivní. Hodně se modlí a chce se stát řádovou sestrou, aby mohla pomáhat chudým.

Shasikala

Adopce na dálku - Uganda ( 2001 – 2008 )

Ve školním roce 2001/2002 se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. Rada žáků vybrala šestiletého chlapce z Ugandy Palasika Kajakyelu.
Palasiko se narodil 10. 8. 1995. Žije s matkou a svými sestrami Resty a Rose. Jeho otec zemřel. Začal navštěvovat ZŠ Nkompe. Mezi jeho oblíbené předměty patřila angličtina a přírodní vědy, kde dosahoval nejlepších školních výsledků. Chtěl se stát bubeníkem nebo hudebníkem.
Naše aktivity zaměřené na Palasika Hlavním zdrojem financí se stal Stonožkový týden, který se později přejmenoval na Jarmark naděje. Mezi další akce podporující Adopci na dálku patřily: výroba a prodej vánočních pohledů, třídních časopisů a adventních věnců.
Peníze odeslané na Palasika
20.2.2000 - 6 000 Kč
13.5.2002 - 1 000 Kč
1.7.2003 - 7 000 Kč
10.3.2004 - 9 000 Kč
18.3.2005 - 8 000 Kč
7.3.2006 - 8 000 Kč
15.1.2007 - 8 000 Kč
5.2.2008 - 8 500 Kč
Palasiko ukončil studium
V březnu tohoto školního roku jsme obdrželi dopis o ukončení Palasikova studia. Důvody, proč dítě ukončí účast v projektu Adopce na dálku, jsou různé. V Palasikově případě nebyly výkony ve škole dobré. Ačkoliv mu učitelé poskytovali speciální péči, jeho výsledky zůstávaly stejné. Sociální pracovnice v Ugandě Damalie Nakabazzi dále píše: „ Máme v Ugandě mnoho potřebných a chytrých dětí, které chtějí studovat, měla by se jim dát příležitost. Palasiko využil mnoho z vaší podpory, umí dobře psát, číst některá slova, počítat a vyslovovat správně některá anglická slova, odpovídat na ústní otázky a zpívat.“