baner pod záhlavím

Mapa školy

Logo

Výsledky dotazníkové ankety:

1. Cíle školy

1.1 - Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? - rodiče
1.2 - Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? - učitelé
1.3 - Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? - žáci 2. stupně
1.4 - Posuďte, jak škola rozvíjí u vašeho dítěte dané schopnosti. - rodiče

2. Školní vzdělávací program

2.1 - Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství? - rodiče
2.2 - Máte zájem dozvědět se o změnách souvisejících s reformou základního školství více informací? - rodiče
2.3 - Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem? - učitelé

3. Výběr školy

3.1 - Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje? - rodiče

4. Spokojenost se školou

4.1 - Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? - rodiče
4.2 - Jste rád(a), že učíte právě na této škole? - učitelé
4.3 - Je pro tebe škola místem, kde se cítíš dobře? - žáci 2. stupně

5. Kvalita a forma výuky

5.1 - Jak často se stane, že úplně celou hodinu jenom posloucháte nebo si zapisujete to, co vám učitel(ka) říká? - žáci 2. stupně
5.2 - Jak často během hodin pracujete na řešení nějakého problému v týmech nebo skupinkách tří nebo více žáků? - žáci 2. stupně
5.3 - Jak často si místo toho, aby vám všechno řekl(a) učitel(ka), odpovídáte na některé vaše otázky sami tak, že si hledáte odpovědi v knihách, na internetu, v časopisech atd.? - žáci 2. stupně
5.4 - Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých se učíte, na knížky, které čtete, na aktuální události atd.? - žáci 2 . stupně
5.5 - Stává se ti, že se něco učíš nazpaměť, přestože ani příliš nevíš, co to znamená? - žáci 2. stupně
5.6 - Snaží se učitelé o to, aby tě učení opravdu bavilo a bylo pro tebe zajímavé, aby ses nenudil(a)? - žáci 2. stupně
5.7 - Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku - například co bys chtěl(a) dělat, která činnost v hodině tě nejvíc zaujala, jak se Ti hodina líbila atd.? - žáci 2. stupně
5.8 - Jakými aktivitami bys doplnil(a) výuku (nebo co by mělo být častěji než teď), protože by ti pak připadala zajímavější a asi by tě víc bavila? - žáci 2. stupně
5.9 - Kterou z následujících aktivit byste preferovali na úkor klasických hodin výuky? - rodiče

6. Hodnocení

6.1 - Máš možnost hodnotit ve škole své vlastní výkony a vystoupení nebo vystoupení svých spolužáků? Ptá se tě např. paní učitelka (pan učitel), jakou známku bys dal(a) tomu, kdo je zkoušený? - žáci 2. stupně
6.2 - Hodnotí učitelé vaše dítě hlavně za jeho encyklopedické znalosti? - rodiče
6.3 - Kolik vašich žáků by podle vás výrazně polevilo ve svém úsilí, kdyby se dozvěděli, že nebudou dostávat jiné známky než jedničky nebo dvojky? - učitelé
6.4 - Myslíte si, že je potřeba brát při klasifikaci v úvahu rovněž kázeň žáků v hodinách? - učitelé

7. Vztahy

7.1 - Chovají se podle vás učitelé k žákům korektně a berou je jako své partnery? - učitelé
7.2 - Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k učitelům? - žáci 2. stupně
7.3 - Jaké jsou celkové vztahy mezi žáky ve vaší třídě? - žáci 2. stupně
7.4 - Máte pocit, že se někteří žáci ve Vaší škole navzájem zesměšňují, ponižují, ... ? - učitelé
7.5 - Jaké jsou podle vás v převažující míře vztahy mezi žáky školy? - rodiče
7.6 - Spolupracují podle vás učitelé při plánování výuky a její realizaci dostatečně? - učitelé
7.7 - Jste spokojení s tím, jak se k vám chovají učitelé školy? - rodiče
7.8 - Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům? - žáci 1. stupně
7.9 - Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola zřízena? Jste spokojen(a) s organizací chodu školy a s jejím řízením? - rodiče, učitelé

8. Bezpečné a zdravé prostředí školy

8.1 - Znepokojovalo vás někdy chování některých žáků školy k vašemu dítěti, máte důvod se obávat např. toho, že mu od nich hrozilo nebo i nyní hrozí nějaké nebezpečí? - rodiče

9. Spolupráce

9.1 - Máte v této škole vy, jako rodiče, reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodování o její budoucnosti? Mají ve vaší škole rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost? - rodiče, učitelé
9.2 - Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? - učitelé
9.3 - Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? - rodiče
9.4 - Jste dostatečně informováni o dění ve škole? - rodiče
9.5 - Vyhovuje vám způsob, jakým se můžete v současné době informovat o dění ve škole a termíny, v nichž se můžete informovat? - rodiče
9.6 - Na kterých oblastech života školy máte zájem se spolupodílet? - rodiče

10. Materiální zázemí

10.1 - Líbí se ti prostředí ve škole? - žáci 2. stupně

11. Školní NEJ

11.1 - Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte? - rodiče
11.2 - Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí? - rodiče
11.3 - Čeho si na vaší škole nejvíc vážíte? Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíc vadí? - rodiče
11.4 - Čeho si na vaší škole nejvíc vážíš? Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co ti na vaší škole nejvíc vadí? - žáci 2. stupně

12. Souhrnné hodnocení vybraných oblastí

12.1 - Kvalita výuky (zaměřeno na znalosti) - žáci 2. stupně
12.2 - Kvalita výuky (zaměřeno na znalosti) - rodiče
12.3 - Kvalita výuky (zaměřeno na znalosti) - učitelé