baner pod záhlavím

Rozvrhy pro školní rok 2017 - 2018

základní verze rozvrhu hodin pro letošní školní rok.
Rozvrh obsahuje i veškeré volitelné předměty, žák navštěvuje jen ty předměty do kterých je zapsán. Zeleně zbarvená políčka označují kroužky do kterých se mohou žáci přihlásit.
Pokud se vám nezobrazují na monitoru všechny třídy, vyzkoušejte jiný webový prohlížeč např: Google chrome, Opera, Firefox,...

Legenda k předmětům:

Aj – anglický jazyk
Ak – anglická konverzace
ČjL český jazyk a literatura
D – dějepis
Ev – etická výchova
F – fyzika
Hv – hudební výchova
Ch – chemie
KarK – karate
Ker – keramický kroužek
Knd – klub nadaných dětí

Ov – občanská výchova
M – matematika
Mp – matematické praktikum
Nj – německý jazyk
Nv – náboženská výchova
Inf – informatika
Pr – prvouka
Př – přírodopis
Pří – přírodověda
Pč – pracovní činnosti
Ps – psaní na PC

Rj – ruský jazyk
Rv – rodinná výchova
SKf – sportovní kroužek florbal
SK – sportovní kroužek
Szp – sborový zpěv
Tv – tělesná výchova
Uvč – užité výtvarné činnosti
Vl – vlastivěda
Vv – výtvarná výchova
Z – zeměpis
SchK – šachový kroužek