baner pod záhlavím

Dokumenty

Dokumenty ke stažení:


Informace školní rok 2017 - 2018 zde

Školní řád zde

Školní vzdělávací program (celý k nahlédnutí v kanceláři školy) zde
Preventivní strategie zde
Minimální preventivní program zde

Výroční zpráva činnosti školy 2015-16 zde
Výroční zpráva obrazová příloha 2015-16 zde


Žádost o uvolnění z vyučování zde dokument ve formátu pdf - vytiskněte, vyplňte a předejte třídnímu učiteli
Žádost o uvolnění z předmětu zde dokument ve formátu pdf - vytiskněte, vyplňte a předejte řediteli školy

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace poskytované správcem PDF soubor
Žádost - Uplatňování práv subjektem údajů PDF soubor

Stravování

Řád školní jídelny ZDE.

Volba druhého jídla a odhlášení oběda
Volba druhého jídla se provádí na internetu nejpozději 3 pracovní dny předem. Pokud nenavolíte druhé jídlo, automaticky dostáváte jedničku. Na internetu můžete oběd také odhlásit, a to až do 8:00 hodin v den výdeje.
Přihlášení do programu:
Pro výběr jídel je nutné se přihlásit do programu estrava.cz
http://www.estrava.cz (lze přímo z webových stránek naší školy)
číslo školy je 127
Dále uveďte:
Kód uživatele: číslo z klíčenky bez počátečních nul (např. pro 0082 uveďte 82).
Heslo: monogram+kód uživatele (Karel Žáček má kž82).

Heslo je vhodné po přihlášení změnit. Dobře si nové heslo poznačte! V případě zapomenutí hesla požádejte o nastavení nového hesla p. Pavlínovou, tel.: 556811343.


Bezhotovostní platby pro rodiče

Při platbě větších částek (začátek školního roku, škola v přírodě, apod.) škola upřednostňuje bezhotovostní platby s cílem předejít možnosti ztráty finanční hotovosti.
• Částku určenou třídním učitelem zašlete na účet školy: 1127548801/0100,
• jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve formátu DDMMRRRR,(např.: 13011999),
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka (Karel Novák).
V případě více sourozenců je nutno provést platbu za každého sourozence zvlášť!
Platby za kroužky případně za školní družinu budou probíhat nadále v hotovosti přímo u vedoucího kroužku nebo paní vychovatelky. Platbu na začátku školního roku proveďte nejpozději do 20. října. Děkujeme za vstřícnost.

2. září 2015

Logo