baner pod záhlavím

Zájmová činnost

informace na této stránce platí pro školní rok 2017 - 2018

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018 title=

Školní družina

Vychovatelky: Marie Macíčková, Ludmila Bajerová, Marie Davidová
tel.: 556 821 457

Nabídka činností:
Sportování v tělocvičně, hry venku, výrobky k různým příležitostem, zpěv, práce s výukovými programy v počítačové učebně, keramickou hlínou, akce pořádané DDM a městskou knihovnou.


Provoz družiny:

Ranní družina: 6.10 – 7.40
Po vyučování: 11.45 – 15.30

Školní družina je otevřena od 6:10 – 7:40 a od 11:45 – 15:30. Z důvodu činnosti družiny umožňujeme žákům odchod ve 13:00, 14:00 a pak kdykoliv. Děti navštěvující ŠD zaplatí za pololetí 400,-Kč. V ceně je zahrnut pitný režim, materiál do ŠD na výtvarné výrobky atd. Peníze odevzdejte hospodářce školy paní Havláskové (1. pololetí do konce září, za 2. pololetí do konce ledna). O odchodu žáka v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je nutno předem informovat písemně v deníčku školní družiny.
Odchody v době od 11.45 do 13.00 a od 14.00 do 15.30 dle uvedeného času v zápisním lístku. Mezi 13.00 a 14.00 probíhá společná zájmová činnost, při které se pohybujeme i mimo školu, a z toho důvodu prosíme, aby zájmová činnost nebyla rušena odchody žáků.

Do školní družiny bude přijato dítě, které:
- bude mít řádně vyplněn zápisní lístek – obě strany
(na zadní straně zápisního lístku odchody – kdy a s kým, podpis zákonného zástupce)
- do 30. září zaplatí za pololetí 400,- Kč (v ceně je zahrnut pitný režim a materiál do ŠD na výtvarné výrobky)

Peníze odevzdejte hospodářce školy p. Havláskové, řádně vyplněné zápisní lístky co nejdříve vychovatelkám. Peníze za druhé pololetí je třeba zaplatit do konce ledna.

Dítě obdrží deníček školní družiny, který bude sloužit ke korespondenci mezi vychovatelkou a rodiči. Každou plánovanou nepřítomnost je třeba předem písemně omluvit v deníčku s datem a podpisem rodiče! Toto se týká i změny hodiny odchodu.

Pro sportovní činnost a pobyt venku si děti přinesou převlečení (teplákovou soupravu, vhodnou obuv), na výtvarnou činnost pracovní oblečení (např. starou košili, zástěrku apod.).


Na vaše děti se těší vychovatelky

Školní klub

Školní klub nabízí aktivity a činnosti pro všechny žáky 2. stupně případně starší žáky 1. stupně. Děti mohou navštěvovat školní klub denně po vyučování od 12:45 do 15:00 hod. Mezi pravidelné aktivity klubu patří: čajovna, divadlo, deskové hry, kreativní dílny, pečení, vaření a sportovní hry. Dalšími významnými aktivitami klubu jsou návštěvy různých kulturních institucí, jako je např. knihovna, kino, muzeum aj. Školní klub také úzce spolupracuje s družinou a v rámci Celoročního plánu se podílí na přípravě her a činností pro děti 1. stupně. Na všechny „klubáky“ se těší Irena Skalická (vychovatelka školního klubu).