baner pod záhlavím

Školní rok 2013 - 2014

Absolvent naší školy přijal kněžské svěcení

V sobotu 28. 6. 2014 přijal náš bývalý žák Pavel Marek kněžské svěcení z rukou biskupa Františka Václava Lobkowice v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Primiční mši sloužil otec Pavel Marek ve čtvrtek 3. července v Lubině. Více informací zde.

4. července 2014

Slavnostní zakončení školního roku

Společně jsme poděkovali Bohu v chrámu svatého Bartoloměje za uplynulý školní rok, rozdali vysvědčení a hurá na prázdniny. Fotogalerie zde.

Pokud vás zajímá, co jsme v průběhu roku zažli, nakoukněte také do kroniky.

Získávali jsme peníze a vybavení pro školu pomocí projektů.

4. července 2014

Klávesová gramotnost

Už čtrnáctým rokem probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. Zprvu to bylo formou zájmových kroužků, nepovinných a volitelných předmětů. V současné době se psaní věnuje čas v hodinách informatiky v 5. a 6. třídě. Všichni žáci si osvojí správné držení těla a správný prstoklad při probírání úvodních hodin e-lernigové výuky ZAV, ve které pak postupují vlastním tempem s možností pokračovat v zájmovém kroužku nebo za poplatek doma. V letošním školním roce patnáct z dvacetijedna absolventů ovládlo psaní deseti prsty bez dívání se na klávesnici. Tato dovednost zvýhodňuje žáky v dalším studiu i na trhu práce. Žáky motivujeme zapojením se do meziškolní soutěže, která spočívá v online porovnávání výsledků, jež umožňuje již zmiňovaný výukový program ZAV který škola platí. Již podruhé jsme vyslali naše čtyři nejlepší žáky do celostátní soutěže, kde dosáhli nadprůměrných výsledků při rychlosti okolo 320 čistých úhozů za minutu. Všichni se umístili v rámci ČR okolo 20 místa ze 70 účastníků a naše škola celkově obsadila osmé místo. Nejlepším žákům je nabídnuta účast v mezinárodní soutěži INTERSTENO která spočívá ve 30 minutovém opisu, účastníci obdrží certifikát s vyznačením dosaženého výsledku. V letošním školním roce nás výborně reprezentoval Vít Marek, žák 3. třídy, který obsadil ve světovém srovnání 17 místo v kategorii do 12 let s rychlostí 193 čistých úhozů za minutu. V kategorii do 16 let nás reprezentovala Klára Kupčíková, jež se umístila na 67 místě z 341 čistými úhozy za minutu. Věříme, že zájem o tuto dovednost se bude zvyšovat, neboť žijeme v době informačních technologií. Mgr. Jan Žižlavský foto zde

1. července 2014

Práce v polytechnické učebně

Ve školním roce 2013 – 2014 probíhala výuka technických oborů na druhém stupni v předmětech rodinná výchova a praktické činnosti. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. V tomto školním roce byly do výuky zařazeny materiály pořízené v součinnosti s projektem TECHNO 2012:
• metodiky i pracovní listy týkající se opracování dřeva: řezání, vrtání, broušení, soustružení, frézování.
• UNIMAT 1 ks pro individuální práci nadaných žáků v hodinách praktické činnosti. Žáci mohli soustružit, řezat, brousit a vrtat při zhotovování výrobků. Žáci mohli sestavit požadovanou obráběcí jednotku.
• Polytechnická učebna byla využívána především pro práci celé skupiny žáků a to nejvíce pro řezání – výroba puclů, vánočních ozdob, betlémů a velikonočních motivů. Mgr. Jan Žižlavský
Fotogalerie také fotky zde.

1. července 2014

Družina v červnu

Posledním bobříkem v červnu jsme uzavřeli plnění skautských úkolů. Bobřík odvahy se všem líbil, protože jsme prozkoumali podzemní prostory naší školy. Pro radost dostali všichni sladkou odměnu a na ty, kteří splnili 10 bobříků, čekal měkký polštářek. Závěr roku v družině patřil výletům. Navštívili jsme statek u Bajerů a hladili krásné hříbátko. Na dopravním hřišti jsme si zajezdili na kole a zlepšili kondičku v areálu skautského střediska Vanaivan. Hezké prázdniny přejí dětem vychovatelky. foto zde

1. července 2014

Rozloučení s absolventy

Stalo se tradicí, že odcházející žáci 9. třídy pozvou své rodiče a učitele aby poděkovali a zavzpomínali na devět společných let ve škole. Připravený program vytvořil příjemnou atmosféru. foto zde, video zde

1. července 2014

Závěrečné hodnocení

Konečně je konec roku tady, odevzdané učebnice, vystěhované skříňky, prázdné lavice a spoustu legrace která patřína závěr školního roku. V úterý jsme společně hodnotili úspěchy žáků a předávali různá ocenění. Vystoupení žáků podtrho příjemnou atmosféru slavnostního dne. foto zde

24. čevna 2014

Turnaj církevních škol

Závěr školního roku je vhodný k pořádání soutěží a turnajů. I v letošním roce proběhl turnaj církevních škol v Hradci nad Maravicí. Utkali se žáci 8. a 9. tříd v sálovém fotbale, ringu, volejbalu a florbalu. Naši starší žáci vybojovali dva ze čtyř pohárů. foto zde

1. čevence 2014

Sportovní den

Žáci prvního stupně prožili hezký den na úpatí Červeného kamene. Sdružení rodičů a přátel školy ve spolupráci s žáky druhého stupně připravili trasu plnou překvapení a sportovních úkolů. foto zde

1. čevence 2014

Výlet 1. a 2. třídy

Ve čtvrtek 12. června se vydali prvňáčci a druháci na výlet. Honza ze mlýna je zval na cestu. Honzův táta se jmenoval taky Jan, ale vůbec nebyl hloupý. Vysvobodil princeznu od zlého draka a vzal si ji za ženu. Koupili si mlýn a hospodařili tam. S Honzou jsme si prohlídli mlýn, spočítali po cestě vodníky a prohlídli si starou školu v Kozlovicích. Vláček Podhoráček nás vyvezl na Hukvaldy. Největším zážitkem bylo donést kelímek s vodou do hradní studny. Na hradě jsme prošli hradby, nakoupili něco z pouti a běželi dolů k autobusu. A stále jsme toho Honzu nemohli najít. A tak musel Honza přijít za námi v pátek do školy, aby zhodnotil naše snažení a rozdal odměny. foto zde

20. čevna 2014

Krakov a Vělička

Dne 7. 5. 2014 jsme měli velice podařený školní výlet v Polsku. Jako první jsme navštívili solné doly a poté historické město Krakow. Zde Máte reakce některých žáků po výletě. Dalibor: Jako první jsme navštívili solné doly a byly velice zajímavé a poučné Vojta: Solné doly byly velice zajímavé a pestré. Vítek: Solné doly jsou velká cipina a usínal jsem u toho. Dalibor: Po procházce v solných dolech mě bolely nohy. Vojta: Všechno mě bolelo a byl jsem celý zpocený. Vítek: Sotva, co jsme vyšli s dolů, mi bylo šílené horko. Dalibor: Poté jsme navštívili Krakow a byly tam pěkné holky Vojta: Nejvíce v Krakowe mě zaujalo náměstí Vítek: Je to zajímavé historické město. foto zde

20. čevna 2014

Výlet 4. a 5. třídy Ostrava

foto zde

20. čevna 2014

Barevné dny

Na 5. a 6. června vyhlásila rada žáků barevné dny. Čtvrtek byl ve znamení modré, takže nic moc zvláštního, každý na sebe navlékl džíny či teplákové soupravy. Ale pátek, to bylo pokoukání! První stupeň docupital v pyžamkách i se svými postelovými mazlíčky. Na druhém stupni se rozzářila oranžová podívejte se na fotky.

20. června 2014

Výlet 6. třídy

„Výstup na vysokou horu nastavuje zrcadlo tvému srdci. Ukáže, jaký skutečně jsi…“ Se šesťáky jsme se před takové zrcadlo postavili a i přes nepřízeň počasí zdolali nejvyšší horu Beskyd! Ukázalo se, že jsme sice poněkud šílení, když v takové slotě, která nás v Ostravici čekala, lezeme na hory, ale hlavně to, že si umíme navzájem pomáhat a překonávat krizové okamžiky… Společně jsme zvládli něco opravdu náročného. Než jsme na vrcholu snědli polévku, připravila nám Lysá hora báječné překvapení. Husté mraky odpluly a ona se předvedla v plné kráse, abychom si mohli užít nádherný výhled až na Tatry… Odpoledne jsme se vydali vlakem do Frýdlantu, kde jsme byli ubytovaní a společně připravili večeři. Zatímco se nám vařil guláš, prožili jsme krásnou mši, kterou za naši třídu (a školu) sloužil otec Jan. Po večeři jsme hráli několik her a pak se vydali na stezku odvahy do strašidelného domu, který dříve používali jako márnici. J Paní učitelka hrála mrtvou jeptišku, ale některé výtečníky vyděsila až ve tři hodiny ráno, protože pokračovali v neplánovaném programu a ona se na ně přiřítila jako lítá saň, když ji probudili... Další den probíhal v duchu karetních her, úklidu, pohodičky a příprav na odjezd. foto zde

18. čevna 2014

Ranní bohoslužba ve čtvrtek již nebude

Ve čtvrtek 19. června na svátek Božího těla,ranní mše svatá ve škole nebude. Závěrečná slavnostní mše, ku příležitopsti zakončení školního roku, proběhne v pátek 27. června v 8:00 v chrámu svatého Bartoloměje v Kopřivnici, po skončení obřadů třídní učitelé rozdají vysvědčení a propustí žáky domů.

17. června 2014

Družina v květnu

V květnu jsme plnili bobříka zdraví. Sportovali jsme jak v tělocvičně, tak i venku. Vytvořili jsme plakáty o zdravých i nezdravých potravinách. Shlédli jsme strašidelnou prezentaci o bacilech a jiných potvůrkách. Navštívili jsme výstavu o včelařství. Připravili jsme si zdravou ovocnou svačinku. Poslechli si besídku o žesťových hudebních nástrojích s ukázkou skladeb. No, stihli jsme toho moc jen díky dvěma studentům Katce Šulové a Vojtovi Kupčíkovi, kteří u nás prožívali svou praxi. Za jejich pomoc jim moc děkujeme. Byli skvělí. foto zde

12. čevna 2014

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 10. června se uskuteční setkání rodičů budoucích prvňáčků, začátek ve 15:00 na prvním patře, paní učitelka Vladimíra Kupčíková.

6. června 2014

Sbírka potravinové pomoci

Ve dnech 26-28.05. v prostorách školy proběhla potravinová sbírka na pomoc lidem v sociálni nouzi a lidem bez přístřeší. Výtěžek putoval prostřednictvim Potravinové banky v Ostravě do Charity Frenštát.p.R. , která potraviny dále přerozděluje potřebným. Sbírali jsme trvanlivé potraviny -cukr, těstoviny, luštěniny, konzervy a jiné. Sešlo se nám toho napoprvé docela hodně, celkem bylo vybráno cca 113 kg trvanlivých potravin. Výsledek je: zde.

6. června 2014

Oslava svátku svaté Zdislavy

Při společné mši svaté 29. května 2014, u příležitosti svátku patronky naší školy svaté Zdislavy, přijala Adélka svátost křtu.
"Dělejte obyčejné věci s nebyčejnou láskou" Matka Tereza, "Buďte odvážní" - poselství promluvy otce Jiřího Ramíka
Fotogalerie také zde.

Relaci ke svátku svaté Zdislavy připravili žáci 7. třídy ve školním roce 2006-07. Premiéra byla odvysílána ve školním rozhlase 29.5.2007 Nabízíme její poslech:
poslech - stažení

29. května 2014

Pohádkový les

Z důvodu nepříznivého počasí se pohádkový les ruší!

V pátek 30. května bude ředitelské volno.

29. května 2014

Sbírka potravinové pomoci

Klub rodičů a rada žáků základní školy sv. Zdislavy v Kopřivnici organizuje sbírku potravinové pomoci. Komu bude potravinová pomoc poskytnuta: lidem bez přístřeší a v sociální nouzi přes organizace poskytující sociální služby… (Charita Nový Jičín, Charita Frenštát p. R.) Více informací zde.

20. května 2014

Pythagoriáda – okresní kolo

Dva žáci naší školy se účastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Bára Müllerová z páté třídy obsadila 6. – 9. místo, Šimon Macháč ze sedmé třídy byl v pořadí pátý. Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy.

20. května 2014

Fotbalový turnaj

V pondělí 5. května se naše škola zúčastnila E.ON City Cup – odpoledního fotbálkového turnaje pro žáky prvního stupně základních škol. Hrálo se před Kulturním domem v klecích o průměru 5,5m vždy dvojice proti sobě. Soupeřili jsme ve 4. kolech a po statečném boji jsme obsadili 7. místo. Nejvíc se naběhala děvčata, protože dát dva góly dalo velkou práci. Čas mezi jednotlivými zápasy jsme vyplnili soutěžemi, skákacím hradem i tréninkovým fotbálkem na louce. foto zde

16. května 2014

Družina v dubnu

V dubnu jsme získávali bobříka přírody. Učili jsme se poznávat rostliny i zvířata. Starali jsme se o sazeničky až tak dobře, že některým rajčatům z přemíry vody shnily kořeny. I chybami se děti učí. Děti moc bavilo zdobit velikonoční kraslice. A děvčátka Přádkovy nám připravily flétničkový koncert. Je super, že umí tolik dětí hrát na flétnu. A navštívila nás opět skautka Liška se zajímavým programem. Poslouchali a poznávali jsme zvuky nočního lesa. Chvílemi to bylo strašidelné. foto zde

16. května 2014

Projektový den na II. stupni

Les - Žáci, kteří si zvolili téma Les, prožili klidné dopoledne s vůní lesa. V keltském stromokruhu si našli ten „svůj“ strom. Prakticky si vyzkoušeli klepačku, obracák, měřidla. Ve dvojicích zpracovali prezentaci na různá podtémata – lesní školky, lesní strašidla, práce v lese, lesní stroje, škůdci lesa, ochrana lesa, les v pohádkách, písničkách a příslovích. Své znalosti o lese si pak ověřili v závěrečném kvízu.
Přátelství - Dvanáct dívek se ve čtvrtek 20.3.2014 rozhodlo hledat tajemství přátelství. Zapojily se do několika zážitkových aktivit. Zjistily, že pokud chtějí mít dobré kamarády, na které se mohou spolehnout, musí především zapracovat samy na sobě, aby daru přátelství byly hodny, aby s nimi ostatní chtěli kamarádit. Dívky společně vytvořily recept na opravdové přátelství a upekly „Frendšipkejk“. Pletení náramků přátelství, při kterém se popíjel čaj, poslouchala hudba a jedl koláč, bylo příjemným vyvrcholením projektového dne.
Dřevěný xylofon - Ve školních dílnách žáci musleli nejdříve oprášit znalosti z geometrie - sestrojit pravidelný osmiúheník a ten následně vyrobit z jilmového dřeva. Velmi záleželo na přesném obrobení středové části na kterou byly následně přilepeny ozvučné destičky. Jako každý hudební nástroj bylo třeba dřevo pečlivě vybrousit a vyhladit. Po pěti hodinách se podařilo rozezvučet všechny nástroje.
Neváhej a tlač aneb historie záchodků - Jako první jsme si vytáhli papíry s otázkami a popovídali jsme si něco o záchodech (např. že i v Bibli je zmíněno, jak se má na záchod chodit). Poté jsme si pustili ukázku z Objektivu – z indického muzea záchodů. Potom jsme se pustili do vyrábění kadibudky z papíru. Nakonec jsme dělali o historii záchodů prezentace.
Vodní rakety Jeden z Newtonových zákonů - zákon akce a reakce jsme v praxi vyzkoušeli na raketách z PET láhví. Nejprve jsme rakety ve škole vyráběli a potom je na hřišti u koupaliště vypouštěli. Do láhve s trochou vody jsme pumpovali vzduch tak dlouho, až vyletěl speciálně vyrobený špunt. Raketa vyletěla v nečekaném okamžiku – naštěstí vždy vzhůru.
foto zde

20. března 2014

Máme KoprStar

Veřejné hlasování zasíláním SMS určilo vítěze letošní KoprStar. Je to Vít Buzek, žák naší školy . Gratulujeme a děkujeme všem za zaslané hlasy. záznam z vyhlášení KoprStat 2014

22. dubna 2014

Bludiště v televizi

Konečně jsme se dočkali, naši žáci soutěžlili v televizním pořadu Bludiště. Kliknutím na odkaz spustíte záznam soutěže. vysílání 12. dubna 2014
vysílání 19. dubna 2014

22. dubna 2014

Družina v březnu

Jak to uteklo, březen je za námi a bobřík znalostí taky. Čtyřikrát za námi do družiny přišel skaut Nikodém Přádka. Povídali jsme si o tom, co si vzít do batohu na výlet, co je to KPZ (krabička poslední záchrany), a dozvěděli se spoustu dalších užitečných rad. A protože je jaro, pustili jsme se do setí semínek rajčat. Také jsme si vyrobili novou stolní hru Chytrý syslík. Je to hra, při které rozvíjíme slovní zásobu. Je fajn si hrát a přitom se vlastně učit. foto zde

22. dubna 2014

Minifotbal

V úterý 1. dubna 2014 proběhlo na hřišti ZŠ dr. Milady Horákové základní kolo této oblíbené soutěže. Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme strávili pěkné dopoledne plné slunce, ale hlavně fotbalu. Naši kluci z 6. – 9. třídy bojovali o každý míč jako lvi, ale přesto nám v jednotlivých zápasech vítězství vždy o malý kousek uniklo. Všechny byly poměrně vyrovnané, a tak o konečném pořadí rozhodovalo až skóre. Naše družstvo nakonec obsadilo v silné konkurenci hezké 3. místo. Reprezentovali nás tito žáci: Petr Gold, Dalibor Tůma, Štěpán Jalůvka, Pavel Chechelský, Vojtěch Struminský, Josef Štrbavý z 9. tř., Ladislav Guman z 8. tř., David Maslonka ze 7. tř., Filip Štefek a David Michálek ze 6. tř. foto zde

22. dubna 2014

Ředitelské volno 2. a 9. května

Vyhlašuji ředitelské volno na oba pátky v květnu, které následují po státních svátcích (tj. 2. a 9. května). Ředitelské volno vyhlásily všechny základních školy v Kopřivnici. V těchto dnech bude podle zájmu v provozu školní družina. Ing. Pavel Janek

4. dubna 2014

KoprStar 2014

video

video

Dne 1.dubna 2014 se konalo finále pěvecké soutěže KoprStar, letos již 20.ročník. Z naší školy se do finále prozpívali Vítek Buzek ze „šestky“ a Klárka Sochová z osmé třídy. Jejich vystoupení byla plná energie, radosti a emocí. Podpořte naše žáky hlasováním. Kdo bude absolutním vítězem? Rozhodují nyní již jen divácké hlasy. Hlasování začíná od 1.4. a končí 11.dubna ve 12 hodin. Hlasujte, hlasujte… děkujeme
Z jednoho telefonního čísla můžete poslat pouze 1 hlas každému soutěžícímu, tedy pomocí dvou SMS můžete podpořit oba naše zpěváky.

Odkaz pod plakátkem spustí video, které běží v kabelové televizi Kopřivnice. Celé finálové vystoupení můžete sledovat zde.

3. dubna 2014

Celostátní přehlídka zájmově-umělecké činnosti v Odrách 2014

Přehlídka Odry

V letošním roce reprezentovali naši školu žáci 7. třídy se svým zdařilým vystoupením se švihadly a lany – „Rope skipping nejsou žádné čáry“. Se svou pružnou skladbou v přehlídkovém prvním kole uspěli a postoupili do galavečera. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Mgr. Renata Kopecká Viedozáznam z vystoupení zde.

20. března 2014

Výsledky matematických soutěží

Pythagoriáda 6. ročník: 1. – 3. Doubravka Horáková, Viktorie Imrichová, Filip Štefek Pythagoriáda 7. ročník: 1. Šimon Macháč, 2. – 3. Jakub Kostelník, Petr Štusek Matematický Klokan: kategorie Benjamín (6., 7. ročník) – 1. Šimon Macháč, 2. Doubravka Horáková, 3. Tereza Heraltová kategorie Kadet (8., 9. ročník) – 1. Tereza Dobiášová, 2. Klára Sochová, 3. Mária Jáchymová

20. března 2014

KoprStar

Ve středu 19. března se konalo semifinálové kolo pěvecké soutěže Koprstar. Letos již jubilejní 20. ročník. Z našeho školního kola postoupilo do tohoto kola 6 zpěváčků. V kategorii S (1. – 2. třída) vybojovala Marie Kostelníková 3. místo. V kategorii L (5. – 6. třída) získal Vítek Buzek z 6. třídy 2. místo, v kategorii XL (7. – 9. třída) se na 2. místě umístila Klára Sochová z 8. třídy. Do finálové „desítky“ postupují Vít Buzek a Klára Sochová. Finálové kolo se bude konat 1. dubna v kinosále KDK. Srdečně zveme. Děkujeme i Klárce Holubové, Adélce Žižlavské a Marii Kupčíkové za nádhernou reprezentaci naší školy na této soutěži. Poděkování patří i našim muzikantům – Aničce Murkové, Davidu Žárskému, Nikodému Přádkovi, Tomáši Jankovi, Klárce Sochové a Vítkovi Buzkovi, kteří se vzájemně doprovázeli. foto zde

20. března 2014

Postní doba ve škole

V letošním roce začala postní doba o jarních prázdninách. Abychom si nenechali ujít příležitost intenzívního přátelství s Bohem, připomněli jsme si význam půstu při školních bohoslužbách, které proběhly tento týden. Pro připomenutí několik rad: ke zlu se otáčejme zády, prosme Boha za to, co nám nejde, mysleme více na druhé, půst, který bolí, přináší radost. foto zde

14. března 2014

Družina v únoru

V únoru mohly děti získat bobříka záchrany. Přišla mezi nás skautka „Liška“ a připomněla dětem to, co nesmí chybět v žádné lékárničce. I jak se máme zachovat, když chceme pomoci zraněnému člověku. Žáci se s chutí pustili do ošetřování a obvazování. Užili jsme si při tom hodně legrace. Také při opakování čísel tísňového volání byli žáci úspěšní. Na úterý 25. 2. jsme připravili besídku pro seniory. Zpěvem, básněmi, hrou na flétnu i harmoniku jsme zpříjemnili jejich odpoledne. Dne 14. 2. jsme navštívili výstavku dřevěných hlavolamů v městské čítárně. Všem se velice líbilo, že si mohli skládání vyzkoušet. foto zde

13. března 2014

Stolní tenis s Kopretinou

Ve středu 20. 2. 2014 proběhl v naší tělocvičně zajímavý turnaj. Své stolně-tenisové síly za dlouhými stoly změřili klienti denního stacionáře ve Vlčovicích a osm žáků z 6. – 9. třídy. Proběhla klasická soutěž systémem každý s každým, a protože výsledky zde nehrají až takovou roli, musím na závěr zhodnotit především to, že všichni odcházeli s úsměvem a pocitem příjemně stráveného dopoledne. foto zde

20. února 2014

Biblická olympiáda

Celostátní kolo vědomostní soutěže

Ve středu 12. února se konalo v Olomouci celostátní finále biblické olympiády s názvem Bible a my. Školními koly letos prošlo 5542 žáků a studentů, z naší školy to bylo 75 žáků, znich postoupilo 10 do okresního a dva se probojovali do celostátního kola. Nikodém Přádka 9. tř. ve své kategorii obsadil 7.až 15. místo, a Bára Műlerová 5. tř. 26.až 36. místo ze 45 postoupivších účastníků z ČR v každé kategorii. Děkujeme našim žákům za skvělou reprezentaci školy a všem ostatním přejeme krásné chvíle nad četbou Bible. Mgr. Jan Žižlavský
Fotogalerie z velkého finále v Olomouci zde.

20. února 2014

Proběhl zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek a pátek 6. a 7. února proběhl ve škle zápis dětí do první třídy. K zápisu se dotavilo 34 dětí v doprovodu rodičů a rodinných příslušníků. Výzdoba školy připomínala dinopark, děti hledaly stopy dinosaurů a plnily rozmanité úkoly, které měly prověřit školní zralost. foto zde

20. února 2014

Chemická olympiáda

Regionální kolo chemické olympiády

V rámci soutěží, kterých se naši žáci účastní, proběhlo na naší škole v prosinci první kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika. Do druhého kola, které se konalo 5. 12. 2013 na Střední průmyslové škole chemické akad. Heyrovského v Ostravě, postoupili Nikodém Přádka, Tereza Dobiášová, Petr Gold a Johana Cachninová. Zde proběhlo teoretické testování. V konkurenci víc jak 100 soutěžících obsadil Nikodém 12. místo a Tereza 24. místo. Oba tedy patřili mezi 30 postupujících do regionálního finále, které se konalo 21. 1. 2014. To se sestávalo z vypracování praktické úlohy v laboratoři. Do celostátního finále postoupili tři nejlepší – tentokrát bohužel bez našich žáků. Mgr. Jana Bernátková, Malá fotogalerie zde.

2. února 2014

Družina v lednu

Leden, bobřík mrštnosti, byl úspěšný. Tělocvičnu jsme využívali co nejvíce. Radost máme z toho, že se rozhýbali i ti, co sportování moc nemusí. Další velký úkol, který jsme v družině zvládli, byla výroba kulis na karneval a zápis do 1. třídy. Tématem těchto akcí byl pravěk, a tak jsme malovali velké dinosaury. Protože máme v družině šikovné děti, vše se povedlo. Pouze se omlouváme maminkám, že v zápalu práce byl od barev i nějaký ten svetřík. foto zde

20. února 2014

Lyžařský výcvikový kurz 2014

Celý minulý týden chyběli ve škole žáci 7. třídy. Ne, nebyli nemocní, ba naopak, utužovali si zdraví na horách a přitom si ještě všichni báječně zalyžovali, včetně těch, kteří stáli na klouzavých prkýnkách úplně poprvé. Počasí už snad ani ukázkovější a rozmanitější být nemohlo – sněhu, ač z větší míry technického dost, sněžení, ale bohužel i déšť, slunečný den, na sjezdovce – prašan, mokřan i ledovka, prostě jako na objednávku, ode všeho trochu. Někteří žáci se poprali i se svou leností a chodili na dobrovolné ranní hry venku. Odpolední program byl mimo jiné zpestřen celolyžákovou etapovou hrou na motivy letošní zimní olympiády. A večerní hry? Ty prostě neměly chybu, legrace a smích nebraly konce. Ve středu bylo volnější odpočinkové odpoledne a malá procházka k místnímu kempu se velmi vydařila. Kromě báječné koulovačky jsme díky čerstvému lepivému sněhu proměnili místní loučku v sochařský ateliér a u sošek olympijských maskotů jsme se nakonec všichni vyfotili. Poslední den, pátek, patřil k nejkrásnějším. Program/úkol dne zněl: 1. a 2. družstvo - rekreační lyžování pro radost, 3. družstvo – poprvé vyjet sedačkovou lanovkou na velkou sjezdovku a bez úhony sjet. A světe div se – zvládli to úplně všichni, a v pohodě! Radost a obrovská spokojenost v jejich očích byla nepřehlédnutelná, všichni zářili jako sluníčka. Po závěrečném focení už zbývalo jen sbalit, uklidit a hurá domů pochlubit se rodičům novými dovednostmi a zážitky. Mgr. Ranata Kopecká foto zde

19. února 2014

Soutěž Cambridge competition 2013-2014

Polovina žáků 5. třídy se zúčastnila soutěže v anglickém jazyce, kterou vyhlásilo nakladatelství Cambridge pro 4. a 5. třídy základních škol. Soutěž probíhala od listopadu 2013 do poloviny ledna 2014 a sestávala ze 4 úkolů (např. práce s textem, vytvoření palindromu, složení limericku). Naši žáci obsadili v celorepublikové konkurenci krásné 27. místo (z 85) s celkovým výsledkem 91,25% ( ze 100%). Všem, kdo statečně bojovali, děkujeme a blahopřejeme k dosaženému výsledku! Mgr. Jana Hyklová

14. února 2014

Bludiště

V úterý 11. 2. jsme brzo ráno vstávali a jeli už v 6:25 vlakem do Ostravy. V Ostravě nás autobus odvezl do televizního studia, tam nám řekli pravidla a základní informace o soutěži. Pak začalo natáčení 1. dílu, které trvalo přibližně 4 hodiny. Naši školu reprezentovali REBELOVÉ: Anna Murková, Josef Štrbavý, Pavel Chechelský a Petr Gold. Soutěžili v disciplínách, jako jsou např. vědomostní soutěže, lanová dráha, laserová dráha, a také bylo připraveno světelné bludiště pro naši paní učitelku Karolínu Markovou. Každý ze soutěžících je v něčem vyjímečný, a právě toho jsme využili a připravili jsme úžasné čtyřčlenné družstvo. Anička byla skvělá ve vědomostních soutěžích, klukům vyhovovaly spíše sportovní aktivity. Naši soutěžící byli až tak dobří, že odpovídali na kladené otázky dříve, než je stihl moderátor Roman Pastorek vůbec přečíst! V prvním dílu získalo naše družstvo krásných 38 bodů, zatímco soupeř pouhých 9 bodů. Všichni jsme byli šťastní, že jsme postoupili do dalšího kola, které se točilo v týž den odpoledne. Druhý díl byl také zajímavý, ale natáčení únavné a proto jsme o přestávce odpočívali. Po celou dobu soutěže to bylo velmi těsné, ale nakonec nás družstvo CHROUSTŮ ze Studence porazilo. Získali jsme pěkných 16 bodů, ale na vítězství to nestačilo. Vrátili jsme se do Kopřivnice kolem 20 hodiny pořádně unaveni, ochraptělí od mohutného povzbuzování, ale s úsměvem! Byla to dobrá zkušenost, viděli jsme náročnou práci režiséra, moderátora, kameramanů, asistentek, produkce a ostatních techniků. Všichni se snažili odvést co nejlepší práci. Na oba díly se podívejte koncem března. Tereza Dobiášová a Anička Michálková foto zde

13. února 2014

Zápis do 1. třídy

Zápis proběhne v ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice ve čtvrtek 6. února 2014 od 15 do 18 hodin a v pátek 7. února 2014 od 14 do 17 hodin. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Podrobnější informace v přiložených dokumentech: pokyny k zápisu, co dělat při odkladu. Z organizačních důvodů bude zkráceno vyučování.

16. ledna 2014

Maškarní bál s dinosaury

I v neděli 26. 1. 2014 byla škola plná dětí. Na maškarním karnevalu s dinosaury se jich sešlo přes sto. Nemuseli se ale bát pravěkých zvířat, protože byly jen nakreslené. A že se dětem výzdoba povedla, o tom není pochyb. Náš program obohatili Radka a Jiří Macháčkovi, kteří zaujali svými ukázkami z karate. A určitě se všem líbilo taneční vystoupení našich růžových princezen, byly úžasné. Chtěli bychom poděkovat všem učitelům a dětem za pomoc, samy bychom to nezvládly. Vychovatelky Maruška a Lidka. foto zde

6. února 2014

Ukončení prvního pololetí

Čtvrtek 30. ledna jsme zahájili děkovnou bohoslužbou za úspěšné zakončení 1. pololetí školního roku. Tradičně v tomto termínu zveme do školy zástupce řeholního řádu salesiánů, protože společně s námi také slaví a to svátek kněze Jana Boska, svého zakladatele. Letos přijali pozvání salesiáni z Fryštáku u Holešova a představili nám prvního českého salesiána Ignáce Stuchlého. Konec pololetí završí třídní učitelé v poslední vyučovací hodině rozdáním výpisů se známkami 1. pololetí. V pátek 31. ledna mají žáci pololetní prázdniny. foto zde.

30. ledna 2014

Pokračování sběru papíru.

Opět sbíráme ve škole starý papír, letáky, noviny, časopisy atd. A dobrá zpráva, minulý odvoz nám vynesl 1065,- Kč. To je super! Peníze budou rozděleny na vylepšení školních výletů. Kdo chce, zapojte se prosím do naší akce. Papír můžete nosit celý příští týden a odkládejte ho u dveří pana školníka. Prosím tak, ať může projít a nezakopne, jak vyjde ze dveří. Děkují organizátorky Lidka a Maruška.

29. ledna 2014

Deváťáci hrají dětem divadlo

A ne ledajaké. Maňáskové. Každý žák si vybral jednu zvířecí postavičku, ve dvojicích nebo ve trojicích pak pro své postavy napsali příběh podle daných kritérií a utvořili scénář. Učili se nazpaměť své repliky, pracovali s hlasem, tvořili kulisy, vodili maňásky. Vypadá to celkem prostě, ale věřte, že nacvičit pohádku pro maňáskové divadlo není vůbec jednoduché. Celý projekt trval více než dva měsíce, žáci si vše připravovali v hodinách českého jazyka a každá skupinka zahrála svou pohádku dětem ze druhé třídy. Jestli se dětem divadélko líbilo, můžete vidět zde.

29. ledna 2014

Florbal

V pátek 13. 12. 2013 proběhl na ZŠ Emila Zátopka již tradiční turnaj. O postup do dalších kol bojovali tentokrát mladší chlapci, převážně z 6. a 7. třídy. Přestože se velmi snažili a bojovali jako lvi, na družstva ZŠ E. Zátopka a ZŠ Alšova nakonec nestačili a obsadili 3. místo. Naši školu reprezentovali tito žáci: Filip Štefek, Vít Buzek a David Michálek z 6. tř., David Maslonka, Jakub Kostelník, Lukáš Raška ze 7. tř. a Šimon Jalůvka z 8. tř. . foto zde

29. ledna 2014

Memoriál Otakara Michálka

Již tradiční kopřivnická soutěž ve skoku do výšky proběhla letos ve zcela novém hávu. Změnilo se kvůli hojné účasti nejen místo konání (sportovní hala ZŠ E. Zátopka), ale i název – k poctě vynikajícího kopřivnického tělocvikáře Otakara Michálka. Soutěž probíhá v 10 kategoriích, roč. naroz. 1996 – 2004 a mladší. Z naší školy se této náročné soutěže zúčastnilo celkem 15 žáků z 6. – 9. tř.. Zatímco mladší žáci teprve sbírali zkušenosti, ti nejstarší již sklízeli vavříny. Ve své kategorii si pohár, diplom a věcnou cenu odnesl Jiří Opler z 9. tř.. Ve velmi silně obsazené kategorii starších žáků pak až do poslední chvíle bojoval o post nejvyšší také Josef Štrbavý (9. tř.), který předloni, ještě mezi mladšími žáky, tuto soutěž vyhrál. Nakonec skončil druhý, ale i jeho výkon 160 cm je určitě hoden obdivu. Za zmínku stojí i výkon Ladislava Gumana (8. tř.), který byl na soutěži poprvé a zdolal laťku ve výšce 145 cm. Tuto soutěž již tradičně navštěvuje náš reprezentant Jaroslav Bába, který na závěr předvedl několik exhibičních skoků z místa (asi 180 cm) a další – přes 200 cm. foto zde

29. ledna 2014

Ohlédnutí za prosincem ve školní družině

Velkým ponaučením pro všechny byla beseda se skautkou Johankou Cachnínovou, která nás seznámila se znakovou řečí pro neslyšící. Každý si vyzkoušel, jaké je dívat se na oblíbenou pohádku bez zvuku. Naučili jsme se pár slovíček znakovat a užili jsme si při tom hodně legrace. Děti se s chutí zapojily do vyrábění vánočních ozdob a pak jsme nazdobili velikánský vánoční strom. Při zdobení perníčků družina tak voněla, že nevím, nevím, jestli někdo odolal a donesl perníčky až domů mamince. Ještě jsme společně vyrobili krásný betlém a potom jsme se na něj šli podívat do Katolického domu na výstavu. Moc se nám líbily i fotografie andělů, určitě proto, že autoři fotek byli žáci naší školy. foto zde

29. ledna 2014

Zimní prázdninová soutěž

Všechny ty krásné sněhuláky, kteří zdobí okna naší školy, s velkou trpělivostí a vytrvalostí vystřihoval Ondřej Marek ze 4. třídy. A kdo najde dva úplně stené, tomu Ondřej klidně koupí čokoládu.

19. prosince 2013

Změna ve stravování

Vážení rodiče, od 1. ledna 2014 dochází na Základní škole sv. Zdislavy ke změně ve stravování. Již jste byli v Informátoru školy seznámeni s tím, že škola přechází na systém e-strava, který přináší řadu výhod, jako je výběr ze dvou jídel, jejich přihlašování i odhlašování přes internet, místo průkazek čipy. Přináší ale také změny – za čipovou klíčenku je třeba zaplatit jednorázovou částku 100,- Kč a je nutné nastavit výši limitu inkasa pro platbu stravného. Více informací získáte po otevření přiloženého dokumentu info zde.

13. prosince 2013

Školský pohár ve florbale

V listopadu jsme se zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve florbale v kategorii mladších žáků. Okresní kolo se konalo 13. 11. 2013 a žáci 3. až 5. třídy zde vybojovali krásné 3. místo z devíti škol. Reprezentovali nás tito žáci: Vojtěch Kostelník, Tomáš Janek, Radim Nacházel, Ladislav Nádvorník, Samuel Bortel, Adam Hajdušek, Pavel Holub, Václav Mrva, Darek Bartošák, Benedikt Přádka, Matouš Boháč, Pavel Tůma. Blahopřejeme a děkujeme za bronzovou medaili. foto zde

13. prosince 2013

Adventní koncert

Záznam z adventního koncertu je nahrán na youtube, shlédnout ho můžete zde.

16. prosince 2013Listopad ve školní družině

V listopadu mohly děti ve školní družině získat bobříka zručnosti. A tak jsme tvořili. Moc nás bavilo malovat na kameny a zdobit tašky foukacími fixy. Trénovali jsme také trpělivost v zápalkovém víceboji. Cvičili jsme hmat po slepu. A velkou radost máme z nových, barevných molitanových kostek, které jsme dostali do družiny. I tento měsíc nás navštívili skauti. Vlastně skautky, které pro nás připravily pěkný program na téma „Pranostiky“. foto zde

12. prosince 2013

Projektový den ve druhé třídě

Ve čtvrtek 24. 10. jsme otevřeli v druhé třídě v rámci Pohádkového roku druhou pohádku – O perníkové chaloupce. Holub nám o ní přinesl zprávu, papírovou jsme si postavili ve třídě, počítali papírové perníčky a hlavně se těšili, až si každý upeče tu svou, perníkovou! Díky pomoci maminek i babičky chaloupky provoněly celou školu, a až je nazdobíme, slepíme a zabalíme, prodáme je na Jarmarku naděje, abychom pomohli v Adopci na dálku. foto zde

8. prosince 2013

Projektový den v páté třídě

Páťáčci měli projektový den s názvem Cesty do vesmíru v pondělí 21.10. Ve skupinkách pracovali na zadaných tématech: Dřívější představy o vesmíru, Technika ve vesmíru, Naše sluneční soustava a Průzkum vesmíru. V badatelské dílně zjišťovali informace z encyklopedií, ve výtvarné dílně tvořili souhvězdí, model vesmírné lodi, pohledy Hubblovým dalekohledem a model naší sluneční soustavy. V dramatické dílně si připravovali scénku pro své spolužáky. Na pomoc nám přišla studentka SPdgŠ sv. Anežky České Kateřina Šulová. Projektový den se nám vydařil a moc jsme si ho užili. foto zde

8. prosince 2013

Projektový den v první třídě

V měsíci říjnu proběhly v jednotlivých třídách projektové dny. Ve středu 23. 10. si prvňáčci užívali svůj „Jiný den…s písmenem M“. A užívali si ho s radostí. Téměř vždy vítězí kuchyně, tentokráte MUFIN 4x jinak, pak hned multimediálka, kde rádi namáháme mozek při matematice i při jazyku českém. Veselo bylo i v družině při výrobě másla, při poznávání různých druhů koření a bylinek. Nezapomněli jsme ani na ochutnávku dobrůtek s písmenem M (med, mrkev, mák, marmeláda…). A to jsme ještě stihli navlékat korálky z jeřabin a modelovat z plastelíny písmena. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám pomáhaly. foto zde

8. prosince 2013

Projektový den ve čtvrté třídě

Ve čtvrté třídě byl tématem projektu Les. Vytvářeli jsme vlastní encyklopedii lesních živočichů, informace vyhledávali na počítači. Své znalosti jsme testovali také v herbáři. V matematických úkolech lesních skřítků jsme zjišťovali a porovnávali počet vysázených stromů v lese, jedlých a červivých hub, luštili šifrované zprávy. Nakonec jsme si vyrobili z odpadového materiálu lucerničku lesního strašidla. Den se nám moc líbil. foto zde

8. prosince 2013

Hrnečku vař! ve druhé třídě

Ve čtvrtek 10. října jsme ve druhé třídě otevřeli první pohádku z Pohádkového roku – Hrnečku, vař. Po dramatizaci básně jsme se pustili do vaření kaše. A kupodivu: hrneček vařil až kaše přetékala. Vykulené oči svědčily o opravdovosti pokusu. A kaše byla mňam, mňam….. foto zde

8. prosince 2013

Bible a my

V měsíci listopadu proběhlo školní kolo biblické olympiády. Zúčastnili se jí žáci navštěvující volitelný předmět náboženskou výchovu a to ve třech věkových kategoriích - 4. a 5. třída, 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Celkem ve škole soutěžilo 75 žáků. Ve čtvrtek proběhlo u nás ve škole okresní kolo této celostátní soutěže, přijelo 48 žáků ze sedmi škol našeho regionu. Okresní kolo mělo dvě části - písemnou a veřejné finále, do kterého postoupilo sedm nejlepších řešitelů písemné části. Finálovou část moderoval otec Jiří Ramík a po urputném souboji vědomostí poslal tři nejlepší řešitele z každé kategorie do ústředního kola, které se bude konat v Olomouci 12. února 2014. Naši školu budou reprezentovat Nikodém Přádka a Bára Mülerová, oba ve svých kategoriích obsadili první místo. Moc jim gratulujeme! oficiální stránky soutěže.

22. listopad 2013

Projektový den na druhém stupni

Ve čtvrtek 24. října proběhl na druhém stupni naší školy projektový den. Jednotlivé třídy se věnovaly učivu, které právě v daných předmětech probírají. Každý žák se prokázal „vstupenkou“ ve formě domácí přípravy na projekt – přinesl písemné materiály, obrázky, informace z encyklopedií. Pak žáci zpracovávali jednotlivé úkoly ve skupinkách a na závěr prezentovali výsledky své práce před ostatními. foto zde

20. listopadu 2013

Technické vzdělávání v 9. třídě

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ se žáci 9. třídy zúčastnili 5. listopadu projektového dne Roboti ve službách lidstva v U6 areálu Dolních Vítkovic Ostrava. Robot, senzor, robotické systémy, historie a budoucnost robotů – pojmy z domácí přípravy, si žáci rozšířili o další aktuální informace a ukázky využití robotů. Zaujal je automatický parkovací systém, chirurgický robot da Vinci, humanoid Charlie a robot na Marsu. Dále sestavili z LEGA MINDSTORM robota, připojili dotykový, zvukový, světelný a ultrazvukový senzor a úspěšně robota naprogramovali za pomocí programovacího modulu. Poté vše vyzkoušeli – „řádně si pohráli“ a někteří zalitovali, že tuto sadu lega jim rodiče nekoupili. Druhý den pak deváťáci navštívili kopřivnické učiliště a střední průmyslovou školu. Po prohlídce dílen se rozdělili na dvě skupiny. Jedna vyrobila elektronickou kostku a druhá pracovala s počítačem. Tato akce, která měla podpořit technické vzdělávání a nebát se střední školy byla také zdarma, hrazena EU. Touto cestou chceme poděkovat pracovníkům školy za perfektně připravený program. Mgr. Martina Šrubařová

12. listopadu 2013

Fotbal s kopretinou

V pátek 8. listopadu 2013 proběhlo již celkem třetí, velmi příjemné a zajímavé sportovní setkání mladých fotbalistů naší školy a klientů denního stacionáře Kopretina ve Vlčovicích. Chlapci z 6. – 9. třídy předvedli pohledný, technický fotbal plný fair-play a radosti ze hry. Po závěrečném hvizdu si pánové a chlapci podali ruce a bez ohledu na výsledky se už dnes těší na další sportovní klání.

10. listopadu 2013

Říjen ve školní družině

V měsíci říjnu jsme prožívali ekobobříka. Vyhlásili jsme sběr starého papíru, povídali si o tom jak chránit naši přírodu. Vršky od pet lahví jsme využili při soutěžích. Uvařili jsme si mňamku s jablíček. Ochotně pomáhali všichni, maminky ani neví, jak mají šikovné děti. Jen ty nervy svěřit jim nůž. Naštěstí se nikdo nezranil a mohli jsme si pochutnat na dobrůtce. O super zábavu se nám postarali skauti. V tělocvičně nám připravili odpoledne plné zážitků a poučení. Naučili nás orientovat se v mapě, zavázat lodní uzel, seznámili nás s morseovkou, zopakovali dětem čísla tísňového volání. Také jsme si mohli zasoutěžit se zvířátky a vyzkoušeli jsme si jak poskytnout první pomoc. Největší úspěch ale měly rytířské turnaje s meči. Já mohu jen napsat :„Skauti díky za váš čas jste skvělí.“ foto zde

8. listopadu 2013

Sběr papíru

V letošním školním roce jsme se pustili do sbírání starého papíru. Z této akce plynou výhody - např. uklidíme si ve třídě, doma, chováme se ekologicky, chráníme naše lesy nezvětšujeme skládky a hlavně vyděláme peníze. Ty bychom chtěli použít na školní výlety a další akce. Pevně svázaný papír mohou děti odevzdávat od 21. 11. do 25. 11. 2013 před vyučováním ve vestibulu školy.

20. října 2013

Svatováclavská réva 2013

Dne 5. října 2013 se v Lubině uskutečnil 22. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pod záštitou Kulturní rady Orla. Z naší školy se letos do Lubiny vypravila skupinka 7 soutěžících , aby ukázala, jaké má recitační nadání. Byla to děvčata Šárka Kupčíková, Rozálie Kudělková a Dáša Pešková z 2. třídy, Eva Gansová ze 4. třídy, Klára Šprochová z 5. třídy a Klára Kupčíková ze 7. třídy, z chlapců nás reprezentoval Martin Macko ze 6. třídy. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku. Porota ocenila, že výkony účastníků ve všech kategoriích byly velice vyrovnané. V první kategorii uspěly dvě žákyně naší školy. Šárka Kupčíková získala 2. místo a Rozálie Kudělková obsadila místo třetí. Nutno dodat, že v této kategorii nebylo uděleno první místo. Soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně dalších recitačních úspěchů.

15. října 2013

Orientační dny 6. třída

Ve dnech 30.9. - 2.10. 2013 se žáci šesté třídy zúčastnili adaptačního pobytu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Program byl zaměřen na poznávání sebe i druhých, stmelení třídy a rozvoj spolupráce i kamarádství ve třídě, do které v tomto školním roce přibylo šest nových žáků. Všichni účastníci si užili spoustu legrace, i když některé aktivity byly opravdu náročné a vyžadovaly hodně sebepřekonání. Všichni budou jistě vzpomínat na spaní (a řádění) ve vagónu, na dny plné slunce, her, sportování, tvoření, práce i na zamyšlení s Otcem Kamilem a Michalem. Možná, že to bylo právě vyprávění Otce Michala a jeho přirovnání naší třídy k orchestru, které inspirovalo skupinu kamarádů k založení třídní kapely… fotogalerie zde.

19. září 2013

Ocenění práce školy

Základní škola sv. Zdislavy byla mezi šesti školami našeho kraje, které byly na krajské konferenci oceněny, a to za činnost školy v oblasti prevence rizikového chování. Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Pálková ocenila práci učitelů a jejich podíl na preventivních aktivitách nejen pro žáky, ale také pro rodiče a širší veřejnost. Jedná se např. o víkendové akce pro žáky, orientační pobyty ve střediscích mládeže, adopci na dálku, návštěvy žáků ve středisku následné lůžkové péče, spolupráce s klienty denního stacionáře Kopretina apod.
Poděkovat chci hlavně paní učitelce RNDr. Ivaně Kociánové za soustavnou a cílevědomou práci, ostatním kolegům učitelům a vychovatelkám ve školní družině, ale i rodičům, kteří aktivně pomáhají při akcích pro své (naše) děti.
Toto ocenění je pro nás o to hodnotnější, že bylo škole uděleno v posledních letech opakovaně. Ing. Pavel Janek, ředitel školy ocenění zde

14. října 2013

Orientační dny 9. třídy

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme vytvořili společenství, kde panovala výborná přátelská atmosféra, díky které jsme toho tolik dokázali udělat. Čas je totiž neúprosný - utíká, ba přímo letí. V Diecézním centru mládeže se čas dá využít smysluplně. Každý den nabídl bohatý program duchovní, sportovní, společenský i vzdělávací. Společné zážitky při seznamovacích nebo orientačních hrách a sportovních aktivitách s míčem, lany či žebříky, byly protkány přednáškami, alternativním divadlem, diskusemi, scénkami, modlitbou, zpěvem, ... celý článek zde foto zde

14. října 2013

Září ve školní družině

Letošní program ve školní družině bychom chtěli obohatit nápady ze skautingu. A tak nám skauti postavili opravdový táborový stan. Na návštěvu přišel "Hříbek" Ondřej Bajer a vyprávěl dětem o zážitcích ze skautských akcí,táborů, výletů a také tom, jak vznikají přátelství na celý život. V tomto školním roce mohou děti každý měsíc získat nějakého bobříka. V září jsme plnili bobříka ušlechtilosti. foto zde

8. října 2013

Platby za obědy

Rodiče byli na třídních schůzkách informováni, že si žák za dotovanou cenu může odebrat oběd, pokud chodí do školy. První den nemoci nebo jiné nepřítomnosti žáka si žák (rodiče) může vyzvednout oběd v původní ceně. Každý další den nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit či zaplatit nedotovanou cenu za oběd v plné výši.
Škola je povinna každou celodenní absenci žáků evidovat a v případě, že nebude neodhlášen oběd u žáka, který bude ve škole chybět více dní, bude od druhého dne účtována za oběd nedotovaná cena. Podle věku žáka je tato dotovaná/nedotovaná cena za oběd 21,-/37,- Kč, pro starší 23,-/37,- a pro nejstarší žáky25,-/41,- Kč. To znamená, že nedotovaný oběd je pro každou věkovou kategorii o 16,- Kč dražší. A tuto částku přičte p. Pavlínová za každý takto odebraný oběd k dalšímu inkasu.
Obědy jsou přepravovány z jídelny ZŠ Milady Horákové. Tam je potřeba se ke stravování přihlásit, tamtéž se obědy v případě nemoci odhlašují do 8:00 telefonicky nebo na pavlinova@zsmilhor.cz.(možno použít odkazu v levém sloupci webové stránky)

2. října 2013

Přespolní běh, Frenštát pod Radhoštěm

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se 10 chlapců naší školy zúčastnilo okresního finále této náročné běžecké disciplíny v ještě náročnějším bahnitém terénu a v silné konkurenci velkých i sportovních škol obsadili starší kluci skvělé 4. místo a mladší 8. místo/z 21 škol. Reprezentovali nás tito žáci: Vít Bartoň, Petr Gold, Pavel Chechelský a Josef Štrbavý z 9. tř., Jiří Beseda z 8. tř., Jan Baďura, Jan Beseda, Vojtěch Marek a David Maslonka ze 7. tř. a David Michálek ze 6. třídy. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

27. září 2013

Třídní schůzky

V úterý 24. září 2013 v 15 hodin se konají třídní schůzky a Valná hromada klubu rodičů s volbou předsedy. Společné zahájení s informacemi pro všechny rodiče proběhne v 1. patře budovy a poté budou pokračovat schůzky v jednotlivých třídách.
Přijďte prosím na zahájení včas.

17. září 2013

Pouť na Velehrad

Každoročně slavíme svátek svaté Ludmily - patronky církevních škol, poutním zájezdem. Letos jsme se vypravili čtyřmi autobusy na Velehrad. Po příjezdu jsme oslavli svátek poutní bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Pak násedovaly řízené prohlídky archeoskazenu a baziliky. V poznávání nových informací nás neodradilo ani deštivé počasí. foto zde.

19. září 2013

Společně jsme zahájili nový školnírok 2013 - 2014

Dnes přišlo do první třídy 17 školáčků, přivítal nás místostarosta města pan ing. Jaroslav Šula, školní kaplan otec jiří Ramík, ředitel školy ing. Pavel Janek a třídní paní učitelka Mgr. Helena Obadalová. Po krátkém seznámení jsme se vydali do farního chrámu svatého Bartoloměje kde jsme Boha prosili o zdraví a sílu do nového školního roku. Na závěr prvního dne proběhlo společné focení - galerii otevřete poklepáním na obrázek. Velká fotka

2. září 2013

Informace

Informace školní rok 2013 - 2014 zde

30. srpna 2013

Plavecký výcvik

V 1. třídě probíhá přípravný kurz, ve 2. a 3. třídě základní kurz částečně dotovaný ze školských prostředků. Plavecký výcvik bude prováděn na krytém bazénu v Kopřivnici.
1. třída úterý 10.9. - 22.10. odjezd bus 7:55 cena 450 Kč za 7 lekcí
2. a 3. třída pondělí 9.9. - 18.11. odjezd bus 10:40 cena 300 Kč za 10 lekcí
Průmyslová zdravotní pojišťovna a Revírní bratrská pokladna proplácí 500,- Kč.
Potvrzení pro pojišťovny bude vystaveno po ukončení kurzu.

30. srpna 2013

Školní knihovna

Během prázdnin prošla školní knihovna rozsáhlou rekonstrukcí. Žáky, učitele a další zaměstnance školy přivítá nejen nový interiér, ale i provozní doba a možnosti využití prostoru ke čtení, hraní stolních her, odpočinku, zamyšlení či rozšiřování svých vědomostí. Půjčit si knihu bude možné od pondělí do pátku v době od 7:30 do 8:00 hodin.
Vypůjčené knihy žáci nebudou odnášet domů, ale týž den je vrátí zpět do knihovny v době od 14:00 do 14:30 hodin, každé odpoledne kromě pátku.
Na pravidelné i občasné návštěvníky se těší Mgr. Jana Hyklová.

30. srpna 2013

Nové rozvrhy na školní rok 2013 - 2014

28. srpna 2013

Stravování

Všichni strávníci, kteří obdrží složenku v pondělí 2. září 2013 nebo zaplatili stravné inkasem z účtu, jsou zahrnuti do stravování od úterý 3. září 2013. Strávníci, kteří se nechtějí stravovat, musí vrátit složenku a odhlásit se ze stravování u paní Pavlínové. Žádáme rodiče nových strávníků, aby přišli přihlásit své dítě ke stravování k paní Pavlínové od pondělí 2. září 2013. Odhlášky telefonické (556 811 343) i prostřednictvím e-mail zprávy pavlinova@zsmilhor.cz budou zpracovávány a lze je provést vždy do 8.00 hod. rána toho dne, který chceme odhlásit.

28. srpna 2013

Začátek školního roku

Školní rok zahájíme v pondělí 2. září v 8:00 hodin ve škole. Žáky první třídy přijdou pozdravit zástupci rady města. Školní bohoslužba začne v 9:15 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Bezprostředně po bohoslužbě proběhne před kostelem společné vyfotografování všech žáků školy.

28. srpna 2013

Co se děje o prázdninách ve škole...

31. července 2012

Inspekční zpráva

Na konci školního roku 2010/2011 navštívil naši školu tým inspektorů České školní inspekce, aby prověřil činnost a hospodaření naší školy za uplynulé období. Inspekční zprávu naleznete k nahlédnutí zde zde.

9.června 2011

Oslavy 100 let budovy školy

V sobotu 9. dubna 2011 proběhly ve škole oslavy 100 let trvání budovy. foto zde Pokud vás zajímá prezentace, můžete si ji stáhnout zde: prezentace
video zde:

14. dubna 2011