9

baner pod záhlavím

Výuka psaní 10 prsty

domácí výuka psaní 10 prsty

ke stažení zde Přístup k domácí výuce je zpoplatněn, žák který prochází výukou ve škole může si domácí výuku připlatit. vícen na www.zav.cz

2. září 2015

Domácí výuka

Rozšíření domácí výuky ZAV v minulých letech umožnilo další snížení základu pro výpočet ročního příspěvku škol na činnost Internetové školy ZAV přes náročné financování výzkumu, vývoje a s tím souvisejících programátorských prací. Jinak by po devatenácti letech této činnosti nemohla vzniknout IV. generace ZAV. Do výpočtu ročního příspěvku školy se i zprostředkování domácí výuky promítá podobně jako výsledky meziškolní soutěže. Pro domácí výuku ZAV IV. generace přináší výrazné změny: odpadá práce s licenčními zámky a klíči, výukou mimo školu může procházet žák kdekoliv z kteréhokoliv počítače, pokud do něj stáhne volně dostupný software a je napojen na internet. Jeho výuka mimo školu není časově omezená, takže v ní může pokračovat třeba i po ukončení docházky do školy. Současně s mechanismem zámek/klíč odpadají i nároky na bezlatné domácí licence po havárii nebo výměně počítače. Domácí výuka umožňuje nyní žákovi nejen procházet stejnými cvičeními jako ve škole (s výjimkou nevyžadování papírových předloh doma), ale cíleně procvičovat svoje chyby pomocí "Chybovníčku", sledovat postup cvičeními ve srovnání s ostatními, pomocí Sešitu chyb, pomocí iZAV dostávat od vyučujícího zprávy, připomínající mu například scházející výsledky pro blížící se klasifikaci nebo termín internetových soutěží, doporučení ke klávesnicovým hrám apod. Pokud si žák uhradí více než 100 základních cvičení výuky psaní, může mu učitel nominovat další náplň domácího nácviku: automaticky vyhodnocované opisy, sérii oblíbeného nácviku pomocí minutovek a dvouminutovek, procvičování cizojazyčných slovíček nebo cizích slov apod. Přes toto významné rozšíření možností domácí výuky zůstává kurzovné na stejné výši jako dosud: nejdříve doporučujeme, aby vyučující všem žákům zpřístupnil domácí výuku na bezplatnou etapu 1-100 cvičení, teprve až žáci prověří, že se doma (nebo na počítači u kamaráda či rodičů v práci) mohou do školy na ZAV připravovat a chtějí pokračovat i ve cvičeních výuky psaní na PC, předají vyučujícímu peníze a on jim v rámci svého oprávnění uvolní v "nominaci" další etapu cvičení:
600 cvičení (1-600, 601 - 1200, 1201 - 1800, 1801 - 2400 nebo 2401 - 3000): Kč 300,
1200 cvičení (1-1200, 601 - 1800, 1201 - 2400 nebo 1801 - 3000): Kč 500,
1800 až 3000 jednorázově nominovaných cvičení: Kč 600
(všechny částky kurzovného již s DPH.)
Třebaže odpadá nejčastější potřeba volných klíčů po havárii domácího počítače, při vyúčtování domácí výuky bude zachován princip "každá osmá stejného rozsahu výuky" bezplatná. Má-li žák zájem současně se svojí domácí výukou uhradit i kurz pro někoho dalšího blízkého (sestru, tatínka, nikoli spolužáka nebo kamaráda), vyučující podle rozsahu tohoto požadavku za každého dalšího z rodiny žáka vybírá kurzovné jen v poloviční výši. Prosíme, aby vyučující pro tyto nové žáky založili další třídu (např. s názvem "Rodina") a registrovali je s údajem "ročník studia 14. Ze admin.zav.cz vytiskli "Přehled domácí výuky", do sloupce "Poznámka" doplnili "rodina" a při vyžádání faktury tento přehled k mejlu přiložili. Učitel může do ZAV IV. generace na domácí výuku nominovat i ty studenty, kteří tentýž rozsah měli ještě ve verzi ZAV III. generace již domů uhrazený a zatím jej nemají propsaný. Tyto domácí výuky budou v této fázi změny ZAV ze III. na IV. generaci bezplatné, ve sloupci "Poznámka" prosíme uvést údaj "ZAV III".

2. září 2015