Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Techno 2012

Dne 19.11.2009 byla zahájena realizace vzdělávacího projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry, kde vystupujeme v roli partnera projektu. Kliknutím na odkaz otevřete stránky s podrobnými informacemi o projektu.Hlavní stránky projektu.

Práce v polytechnické učebně

Ve školním roce 2013 – 2014 probíhala výuka technických oborů na druhém stupni v předmětech rodinná výchova a praktické činnosti. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Cesta do života. V tomto školním roce byly do výuky zařazeny materiály pořízené v součinnosti s projektem TECHNO 2012:
• metodiky i pracovní listy týkající se opracování dřeva: řezání, vrtání, broušení, soustružení, frézování.
• UNIMAT 1 ks pro individuální práci nadaných žáků v hodinách praktické činnosti. Žáci mohli soustružit, řezat, brousit a vrtat při zhotovování výrobků. Žáci mohli sestavit požadovanou obráběcí jednotku.
• Polytechnická učebna byla využívána především pro práci celé skupiny žáků a to nejvíce pro řezání – výroba puclů, vánočních ozdob, betlémů a velikonočních motivů. Mgr. Jan Žižlavský
Fotogalerie také fotky zde.

1. července 2014

Exkurze do výrobních podniků

11. dubna 2012

Ve středu 11. dubna vyrazilo dvěma autobusy 60 vybraných žáků kopřivnických základních škol na exkurzi výrobních podniků. Nejdříve jsme navštívili rodinný podnik SYKORA ve Vizovicích. V podniku z dvacetiletou tradicí pracuje cirka 50 zaměstnanců a za pomocí nejmodernějších technologií zde vyrábějí kuchyně podle současných trendů. K výrobě používají výhradně dovozové materiály vysoké kvality osazené luxusními kuchyňskými spotřebiči a dalšími doplňky. Kromě samotné výroby se podniku daří včasné zajištění subdodávek jednotlivých komponentů pro téměř kusovou výrobu, kterou uspokojují poptávku zákazníků nejen z ČR.
MEOPTA v Přerově je podnik se sedmdesátiletou tradicí který přešel v devadesátých letech restrukturací výrobní i personální. Nyní zaměstnává přes 2300 zaměstnanců. Vyrábí optické přístroje, které patří mezi světovou špičku. Knou-hau firmy se opírá o dlouholetou dovednost, brousit optické čočky, optické hranoly a vyrábět jemnou mechaniku ze slitin hliníku. Největší objem výroby představují puškohledy na nejrůznější sportovní i vojenské zbraně, dále různé dalekohledy a optické hranoly pro projekční přístroje. Firma exportuje do zemí celého světa a klade důraz na jazykovou vybavenost zaměstnanců. Meopta má vlastní vývojové pracoviště světové úrovně a dceřinou společnost v USA.
Žákům se exkurze líbila. foto zde. Mgr. Jan Žižlavský

Testování žáků 6. tříd

5. března 2012

V měsíci únoru probíhalo testování žáků 6. tříd.- Screening technicko-praktického porozumění. Hlavním cílem testování je identifikovat žáky, kteří mají nadání k řešení technicko-praktických úkolů, kteří směřují k některé z potenciálních technických profesí a mají zájem o obory z přírodovědného spektra. Výstupy testování budou východiskem pro výchovné poradce, kteří vytvoří kariérový profil žáka a poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům v dalším profesním směřování. Také budou jedním z kriterií výběrů žáků, kteří se zúčastní dalších aktivit, jež budou realizovány v rámci projektu TECHNO 2012, jako je např. Den profesí, Exkurze pro talentované žáky, Den technických středních škol. foto zde

ZonerCalisto ve škole

Začátkem roku zakoupila škola z prostředků projektu TECHNO 2012 softwer ZonerCalisto pro žáky do počítačové učebny ve škole. Pomocí programu se budou žáci učit tvořit schemata, plaklakáty, obrázky pro webové stránky a animace. Práce s programem rozvíjí představivost a učí základům vektorové grafiky která má uplatnění v technických oborech. Mgr. Jan Žižlavský

29. února 2012

Den technických středních škol

Dne 24. ledna se uskutečnil již potřetí Den technických středních škol konaný v rámci projektu TECHNO 2012 – Start technické kariéry. Žáci devátých tříd kopřivnických základních škol, které se na projektu podílejí, navštívili několik technických škol v regionu. Na fotografiích jsou zachyceni žáci naší školy při návštěvě SŠ teleinformatiky v Ostravě – Porubě a SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku. Na středních školách byli na návštěvu velmi pěkně připraveni. Žáci měli možnost prohlédnout si odborné učebny, seznámit se s pracemi tamních studentů a také zjistit kritéria, za jakých se lze na tyto školy dostat studovat.. foto zde

6. února 2012

Spolupracující firmy

ALVE spol. s r.o.                                                                    

Společnost Alve spol. s r.o. je výrobcem hliníkových žebříků, jejich příslušenství, schůdků, lešení a pracovních plošin pro domácí i profesionální použití.

BANG & OLUFSEN,s.r.o.                                                                                           

Bang & Olufsen je světově známý výrobce vysoce kvalitní spotřebitelské audio/video elektroniky.

BIKE FUN International s.r.o.                                                        

BIKE FUN International s.r.o. je již 10 let výrobcem špičkových jízdních kol několika značek, která vyváží do mnoha zemí Evropy. Pro ČR vyrábí kola vlastní značky ROCK MACHINE, SUPERIOR a STR

Brose CZ spol. s r.o.                                                               

Brose je partnerem mezinárodního automobilového průmyslu, dodává mechatronické systémy a elektrické pohony více než 50 automobilových výrobců a dodavatelů. Pro Brose pracuje více než 18 750 zaměstnanců v 53 lokalitách ve 23 zemích na všech významných automobilových trzích po celém světě.

CIREX CZ s.r.o.                                                                     

Společnost CIREX CZ s. r. o. je jednou z nejproslulejších sléváren pro přesné lití na světě. Vyvíjí ocelové komponenty, které jsou odlévány metodou lití na vytavitelný voskový model. CIREX CZ s. r. o vyrábí vysoce jakostní komponenty, které jsou používány všemi výrobci v automobilovém, technologickém a strojírenském průmyslu.

Ing. Bedřich Doležel - DINA                                                         

Výroba školního a kancelářského nábytku.

Kamil Mrva Architects, s.r.o.                                                        

Společnost zabývající se kompletní projekční činností ve výstavbě veřejných i neveřejných staveb, tvorbou prostředí, designem. Zpracovává všechny stupně projektové dokumentace - architektonické studie, projekty pro územní řízení, projekty pro stavební povolení, realizační dokumentaci. Provádí autorský dozor.

MATUŠ TRADE s.r.o.                                                                  

Jsme  strojírenská firma zabývající se  třískovým obrábění kovů  případně plastů   tj. CNC  opracování, vrtání,hloubkové vrtání soustružení, frézování.

TATRA,a.s.                                                                          

Obchodní společnost TATRA, a. s. se řadí mezi nejstarší automobilky světa. Nosným výrobním programem jsou těžká nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice.

VOP-026                                                                              

VOP-026 Šternberk, s.p. jako největší výrobce  vojenské techniky v ČR, systematicky vytváří podmínky k posílení své pozice jako integrátor a dodavatel moderních vojenských zařízení a systémů převážně pro Armádu ČR a postupně rozvíjí svou činnost i pro zahraniční zákazníky. Podnik má mezinárodně uznávané odborníky v oblasti  výzkumu a vývoje  a je renomovaným partnerem v oblasti zkušebnictví a certifikace. Významnou činností VOP-026 Šternberk, s.p., založené na dlouholeté tradici, je také rozvoj civilní strojírenské produkce. Strojírenská výroba působí úspěšně na velmi konkurenčním mezinárodním trhu se svařovanými díly a jejich sestavami.

7. prosince 2011

Exkurze do výrobní společnosti Hyundai

Dne 1. listopadu 2011 proběhla další akce projektu TECHNO 2012 s názvem Den v praxi. Tentokrát navštívili pedagogové kopřivnických škol zapojených do projektu firmu Hyundai. Nejprve zhlédli krátký film z historie korejské automobilky v České republice, která působí v Nošovicích od roku 2006. Dále prošli provozy lisovny, svařovny a karosárny. Obdivovali především roboty na svařovně, kde lidská ruka pouze programuje. Nakonec navštívili montážní linku. Všechno zde vypadalo jako stavebnice, kde do sebe jednotlivé díly dobře zapadaly. Nechtělo se ani věřit, že na konci celého výrobního procesu vyjede plně funkční automobil. Přesto se tak stalo. Souběžně se zde vyrábějí čtyři modely automobilů značky Hyundai a každou minutu vyjíždí z linky jeden kompletní automobil. Od října se ve firmě pracuje již ve třísměnném provozu, je zde zaměstnáno cca 3 000 zaměstnanců a dalších cca 7 000 našlo práci v subdodavatelských firmách. foto zde

14. listopadu 2011

Den technické kariéry

V pondělí 26. 9. 2011 od 14.30 do 17.00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva (10. patro radnice v Kopřivnici) – prezentace středních škol a firem s technickým zaměřením. Jedná se o akci konanou v rámci projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry, na kterém se podílí také naše škola. Jsou zváni všichni žáci i rodiče, kteří mají zájem o technické profese v našem regionu.

23. září 2011

Žáci naší školy pracují v nové polytechnické učebně

30. čevna 2011

Polytechnická učebna - otevření

5. května 2011

Pomůcky z projektu dorazily do školy.

5. května 2011

Na konci měsíce dubna byly dodány škole objednané laboratorní přístroje a další pomůcky z projektu TECHNO 2012 Žáci se učí s dodanými pomůskami zacházet. Podívejte se na několik fotek ze školní dílny kde žáci pracují s obráběcím strojem UNIMAT foto zde


Prezentace exkurzí průmyslovými závody regionu.

29. dubna 2011

Na konci měsíce března se vybraní žáci naší školy zúčastnili exkurzí do 8 firem v regionu.Podívejte se jak probíhala prezentace žáků o navštívených firmách. foto zde


Den v praxi

27. dubna 2011

Na konci dubna 2011 se uskutečnil další Den v praxi. Jednalo se o akci pořádanou pro pedagogické pracovníky základních škol se zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Cílem exkurze bylo získat poznatky z praxe a přenést je do školní výuky. Pedagogičtí pracovníci v malé skupince (4 osoby) navštívili stolařskou firmu Varia interiér v.o.s. Formou exkurze se seznámili s výrobním programem, využívanými technologiemi, provozem a službami, které dřevařská firma nabízí v oblasti realizace interiérů. Měli možnost diskutovat o technických poznatcích a problémech s odborníky. Společným jmenovatelem všech dosud navštívených dřevařských firem byl absolutní nedostatek vyučených dělníků. Učitelé si tak ověřili smysluplnost projektu TECHNO 2012, zaměřeného na start technické kariéry žáků 2. stupně základních škol. foto zde


Den profesí

11. dubna 2011

Na konci měsíce března se vybraní žáci naší školy zúčastnili další aktivity projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry – Dne profesí. Postupně žáci navštívili 8 technických firem v regionu. Cílem této akce bylo seznámit žáky s výrobním programem a provozem firem. Dále dovědět se, jaké profese firmy zaměstnávají a vidět tyto profese přímo při práci. Povinností žáků, kteří se exkurzí účastnili následně je, vypracovat pro ostatní spolužáky prezentaci a tímto způsobem je seznámit s výsledky exkurze. foto zde


Testování žáků 6. tříd

8. února 2011

V týdnu od 7. února 2011 probíhalo testování žáků 6. tříd. Hlavním cílem testování je identifikovat žáky, kteří mají nadání k řešení technicko-praktických úkolů, kteří směřují k některé z potenciálních technických profesí a mají zájem o obory z přírodovědného spektra. Výstupy testování budou východiskem pro výchovné poradce, kteří vytvoří kariérový profil žáka a poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům v dalším profesním směřování. Také budou jedním z kriterií výběrů žáků, kteří se zúčastní dalších aktivit, jež budou realizovány v rámci projektu TECHNO 2012, jako je např. Den profesí, Exkurze pro talentované žáky, Den technických středních škol. foto zde


Den technických středních škol

28. ledna 2011

28. ledna 2011 se žáci 9. třídy spolu s dalšími deváťáky z Kopřivnice zúčastnili Dne technických středních škol. Jednalo se o další akci projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry, kdy žáci navštívili několik vybraných technických středních škol, aby se seznámili s možnostmi dalšího studia na technických středních školách.Naši žáci si byli prohlédnout SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, SŠ v Hranicích, SPŠ chemickou v Ostravě a SŠ teleinformatiky v Ostravě Porubě. Na školách se jim líbilo a nejvíce ze všeho je zaujaly předváděné velmi efektní pokusy na SŠ chemické. foto zde


Den v praxi

prosinec 2010

Ve středu 10. listopadu navštívili členové týmu člověk a svět práce dva dřevozpracující podniky v regionu. L.A.Bernkop ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato firma nás pustila do provozu ve kterém se vyrábí malé série sedacího nábytku převážně z ohýbaného dřeva. Další návštěva proběhla v kopřivnické firmě Šindler která se zabývá výrobou dveří a dřevěných schodiští. Cílem exkurze bylo předjednání následných exkurzí pro žáky kopřivnických škol. foto zde

Den technické kariéry

29. listopadu 2010

22.11.2010
pozvánka na Den technické kariéry

Exkurze pro talentované žáky

listopad 2010

Naši žáci navštívili výzkumná a vývojová pracoviště VŠB TU Ostrava Dne 20. 10. 2010 se v rámci projektu TECHNO 2012 – Start technické kariéry konala exkurze pro 40 talentovaných žáků z kopřivnických škol. Z naší školy mělo tuto možnost 5 žáků z druhého stupně. Exkurze se uskutečnila v areálu VŠB TU Ostrava, kde žáci nejdříve navštívili Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU. Seznámili se s novými technologiemi a modely aut, které vyvíjejí studenti VŠB, přičemž se zaměřují na technologie šetrné k životnímu prostředí. Žáci měli možnost zjistit jak se taková auta tvoří, jak se zkouší a „dolaďují“, jak funguje dynamická učebna. Dalším navštíveným pracoviště byl Geologický pavilon VŠB TU. Pracovnice pavilonu žáky seznámila s bohatou expozicí minerálů a hornin a vysvětlila nám, že většina zařízení, která dnes využívají, mají svůj počátek v podobě surovin pro výrobu jednotlivých komponent nejrůznějších strojů a zařízení. Měli také možnost prohlédnout si nejrůznější druhy minerálů a nerostů, včetně těch nejvzácnějších, např. zlato, diamant apod.. Posledním z navštívených pracovišť bylo robotické centrum VŠB TU Ostrava, kde rovněž pracují studenti z VŠB. Toto pracoviště bylo nejzajímavější. Žáci viděli vývojové pracoviště, kde se vyvíjejí roboti využitelní v nejrůznějších odvětvích průmyslu (např. ve výrobních linkách, ale také při práci pyrotechniků). Nejzajímavější pro ně bylo, že mohli sami roboty obsluhovat a osobně si vyzkoušet jejich funkce. Cílem exkurze bylo ukázat technicky nadaným žákům výzkumná a vývojová technická pracoviště, na jejichž fungování se podílejí mladí lidé a výsledky jejich činnosti jsou uplatitelné v praxi a motivovat žáky k zájmu o studium na technických školách. foto zde

Screening technicko-praktického porozumění

16. června 2010

V měsíci květnu a 1. polovině června na naší škole proběhlo v rámci projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry psychologické testování žáků 6., 7. a 8. ročníků. Hlavním cílem testování je identifikovat žáky, kteří mají nadání k řešení technicko-praktických úkolů, kteří směřují k některé z potenciálních technických profesí a mají zájem o obory z přírodovědného spektra. Výstupy testování budou východiskem pro výchovné poradce, kteří vytvoří kariérový profil žáka a poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům v dalším profesním směřování. Také budou jedním z kriterií výběrů žáků, kteří se zúčastní dalších aktivit, jež budou realizovány v rámci projektu TECHNO 2012, jako je např. Den profesí, Exkurze pro talentované žáky, Den technických středních škol. foto zde

Polytechnická učebna - představa

březen 2010

Takto vypadá využití UNIMATů ve škole v Číně. V kopřivnické škole vznikne díky projektu TECHNO 2012 podobná učebna. foto zde

Den technických středních škol

26. února 2010

Dne 26. února 2010 se žáci naší deváté třídy zúčastnili Dne technických středních škol, který byl pořádán v rámci projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry. V tento den se žáci 9. tříd škol zapojených v projektu rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina navštívila dvě vybrané technické školy v regionu. Žáci měli možnost prohlédnout si vybavení a prostředí středních škol s jejich dílnami a laboratořemi a blíže se seznámit s nabízenými obory. Tato exkurze měla žákům pomoci v rozhodování, na kterou střední školu si podají přihlášku. foto zde

Realizační tým ZŠ svaté Zdislavy

únor 2010

Metodik partnera pro
oblast Člověk a příroda:
Ing. Pavel Janek

Metodik partnera pro
oblast Člověk a svět práce:
Mgr. Jan Žižlavský

Vedoucí metodik pro
kariérové poradenství:
RNDr. Ivana Kociánová

Manažer partnera ZŠ
svaté Zdislavy Kopřivnice:
Ing. Mgr. Miluše Goldová

Cíle projektu TECHNO 2012

leden 2010

Cíle projektu ke stažení zde.