baner pod záhlavím

školní rok 2017 - 2018

Budování výtahu projekt

dokument

Budování výtahu je financováno z velké části z projektu. V přiloženém dokumentu je vše důležité napsáno. dokument

31. července 2018

Připravujeme nové webové stránky

Ve škole se kromě výtahu buduje i nová datová infrastruktura napojená na metropolitní optickou síť. Připravujeme také nové webové stránky propojené se školním informačním systémem. Pro zahoření a zkušební provoz klikejte nový web zde. Zaměstnanci školy obdrží přístupvé údaje e-mailem.

13. srpna 2018

Budování výtahu

Všechny nás zaskočilo dřívější ukončení školního roku, stavební práce nás vyhnaly z budovy školy. Než jsme ji opustili, vše jsme důkladně uklidili a olepili proti všude přítomnému prachu. Pro zvědavá očka jsme vybrali pár foteček z interiéru školy. Fotogalerii najdete zde. Další fotogalerii s pokračováním prací najdete zde.

31. července 2018

Ukončení školního roku

V úterý 19. června jsme se slavnostně sešli ve farním kostele svatého Bartoloměje v Kopřivnici, abychom společně poděkovali za vše, co nám přinesl školní rok 2017/2018 Poprvé ve funkci pomocného biskupa nás navšívil Mons. Martin David. V závěrečných ohláškách jsme se rozloučili se školním kaplanem otcem Jiřím Ramíkem. Po slavnostní boholužbě následovalo rozdávání vysvědčení. Fotogaleri najdete zde.

26. června 2018

Výlet 2. B aneb devět klíčů k prázdninám

V pondělí 18. června jsme se jako ostatní třídy vydali na školní výlet. Autobusem jsme dojeli do Rybího a rozdělili se do tří skupin (s netradičními názvy – čtvrtek, sobota neděle). Úkolem dne nebylo jen „zabít čas“, ale získat 9 klíčů s písmenky. V kostele v Rybím nás čekal děda Kudělka, kostelník, a přiblížil nám historii krásně zrekonstruovaného kostela. Dokonce nás vzal i pod střechu. Pak jsme pokračovali za kozičkami ke Kramolišům. Druháci se ve výběhu s kozami a kůzlaty zcela ztratili, poskakovali totiž stejně. Samostatnou výpravu podnikli děti kolem studánky a společně jsme se vydali kolem „záprtkové vody“ na hřiště. U svatého Huberta jsme si užili výhledy do krajiny a poznávali okolní obce a pěšinou doputovali ke kostelu sv. Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích, kde na nás čekala babička Geryková a její milé povídání o tamním kostele. Provětrali jsme s poděkováním za uplynulý rok i zapomenutou kytaru a zazvonili na zvony. Venku nás čekalo překvapení. Teda dvě. První bylo studené a sladké a jmenovalo se Ledňáček a to druhé? Zpáteční vyhlídková jízda kočárem byla díky kočímu, panu Bajerovi, dobrodružná a úžasná. A co bylo napsáno na těch klíčích? No přece PRÁZDNINY! Fotogaleri najdete zde.

26. června 2018

Rozloučení s absolventy

Je tradicí, že si žáci deváté třídy pozvou rodiče a zaměstnance školy, aby naposled společně zavzpomínali na devět let hezky prožitých ve škole. Letos se vzpomínalo a děkovalo již ve čtvrtek 14. června. Fotogaleri najdete zde. Videozáznam můžete shlédnout tady.

26. června 2018

Školní družina a školní klub v červnu

Poslední měsíc byl sice o něco kratší, ale i tak pestrý na aktivity a akce. Tento měsíc patřil tematicky Praotci Čechovi, slavné hoře Říp, vyprávění Starých pověstí českých, dívčí válce i tvorbě Rotundy ze dřeva. Kromě toho jsme si zase užívali sluníčka a společně prožitého času. Krásné prázdniny vám přejí všechny holky i kluci z družiny i školního klubu. V září zase naviděnou. Fotogaleri najdete zde. Vaše vychovatelky.

21. června 2018

Druháci v Bartošovicích

V pátek 8. června se druhé třídy rozjely do Bartošovic. Nejdříve jsme si prohlédli zámek a pak se těšili do Záchranné stanice. Prohlídka voliér se sovami a dravci byla velmi zajímavá. Věřím, že od dnešního dne se budou druháci snažit házet odpadky do koše, protože vidět uhynulá mláďata s žaludky plnými plastu a odpadů, bylo velmi přesvědčivé. Medard tend den slavil svátek a tak nás po cestě do mlýna chytila bouřka Stát v pláštěnkách uprostřed obchodu, to hned tak nezažijete. Na konec jsme si prohlédli i třípatrový vodní mlýn a šťastně dojeli domů. Fotogaleri najdete zde.

21. června 2018

Změna organizace školního roku 2017/2018

Vážení rodiče,
z důvodu stavebních prací v budově školy dojde výjimečně k dřívějšímu ukončení školního roku. Vysvědčení bude vydáno v úterý 19. 6. po závěrečné bohoslužbě, která začne v 8 hodin v kostele. Od 19. 6. do 29. 6. bude zajištěna školní družina včetně obědů v náhradních prostorách pouze pro přihlášené žáky. Bližší informace ohledně provozu družiny Vám podají vychovatelky školní družiny. Děkujeme za pochopení.
ing. Pavel Janek, ředitel školy

4. června 2018

Školní družina a školní klub v květnu

Právě nám skončil předposlední měsíc tohoto školního roku a my vám rádi představíme naše aktivity. Hlavním tématem byl Karel IV. a hrady, zámky České republiky. Kromě stavění a malování starodávných staveb, jsme si udělali hradní hostinu i klenoty pro naše maminky. Práce na kulisách, rekvizitách a dárcích pro naši výroční akademii nám zabrala také spoustu času. Velkou odměnou bylo dovádění venku. Pěkný červen přejí všechna oddělení družiny i školního klubu. Fotogaleri najdete zde. Vaše vychovatelky.

13. června 2018

Závěrečné práce žáků 9. ročníku – ústní prezentace

V úterý 5. června a ve středu 6. června 2018 odpoledne se ve 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče, sourozenci, učitelé a další hosté. Napětí by se dalo krájet, nervozita se nedala přehlédnout, vše vyvažovalo slavnostní oblečení účastníků.
Žáci 9. ročníku prokazovali při ústních prezentacích, jak zvládli základní školní dovednosti. Zvolili si téma podle svého zájmu, které během posledního roku zpracovali v písemné podobě na 3 až 5 stran. K ústní prezentaci práce vytvořili soubor obrázků a informací v prezentačním programu.
Úroveň prací i prezentací byla velmi pěkná, komise složená z učitelů školy ocenila 14 žáků vyznamenáním. Blahopřejeme. Mgr. Renata Kopecká a Mgr. Kamila Neuwerthová
(fotky si prohlédnete po rozkliknutí náhledové fotky)

12. června 2018

Matematické soutěže

Matematických soutěží se účistnili i mladší žáci, v kategorii klokánek to je kategorie 5. tříd postoupil Jakub Harabiš a v celostátním kole zvítězil! viz diplom zde.

6. června 2018

Závěrečné práce žáků 9. ročníku – ústní prezentace

V úterý 5. června a ve středu 6. června 2018 odpoledne předstoupí žáci 9. ročníku před rodiče, učitele, spolužáky a další hosty, aby prezentovali své závěrečné práce na zvolené téma. Závěrečné práce, které žáci zpracovávali během celého roku, by měly ukázat, jak se jim povedlo propojit vědomosti a dovednosti získané v průběhu školní docházky s vlastními možnostmi. Ve své závěrečné práci žáci prokazují nejen úroveň a hloubku myšlení, ale také dovednosti třídit a zpracovávat informace, zvládat informační technologie a písemnou i ústní vyspělost jazykového vyjadřování. časový harmonogram ústních prezentací - zde.

30. května 2018

Akademie k 25. výročí školy

Ve čtvrtek 17. května se konala akademie, při které vystupovali žáci školy před rodiči a přáteli školy. Videozázam můžete zhlédnout zde. Fotogaleri najdete zde.

18. května 2018

Šikana bude hlavním tématem semináře pro rodiče

Kopřivnice – Dítě a šikana aneb "Hlavně nestrčit hlavu do písku..." To je název červnového semináře pro rodiče, který pořádá navazující projekt MAP ORP Kopřivnice II.
O celodenní seminář na téma šikana byl mezi pedagogy z ORP Kopřivnice velký zájem. Organizátoři se rozhodli v současné době hojně diskutované téma a možnosti řešení nabídnout také rodičům. „Na celodenní seminář určený pedagogickým pracovníkům ve středu 6. června volně naváže odpolední aktivní část určená hlavně rodičům, prarodičům a všem zájemcům o toto důležité téma,“ potvrdila informaci koordinátorka vzdělávání MAP Eva Kytková.
Seminářem účastníky provede Jakub Švec, který se řadu let pohybuje ve školním prostředí a má praktické znalosti. „Pan Švec vysvětlí rodičům co je a co není šikana, jak poznat, že se s dítětem něco děje, jak s ním na toto citlivé téma hovořit či jak účelně probrat nelehkou situaci s učiteli či ředitelem školy,“ uvedla koordinátorka vzdělávání a dodala, že dvě hodiny trvající seminář bude postaven na praktických zkušenostech lektora.
Zájemci o středeční seminář, který začíná v 16 hodin, se mohou přihlásit na webových stránkách města Kopřivnice, konkrétně na adrese www.koprivnice.cz/mistniakcniplan/ . Bližší informace poskytne Eva Kytková na telefonním čísle 730 545 078

30. května 2018

Soutěžní sběr starého papíru

V měsíci dubnu proběhl ve škole sběr starého papíru. Žáci soutěžili, kdo přinese nejvíce, a to nejenom za sebe, ale i za celou třídu. Všichni totiž věděli, že výtěžek bude poslán misijní škole na výstavbu přístřešku na pumpu s pitnou vodou na ostrově Tanna ve vesnici Lowanatom v Tichém oceánu. Ve škole jsme měli na nástěnce fotky z misií, ukázku projektu, a také mapu i informace, kde se ostrov nachází. Za celý měsíc duben jsme nasbírali 3 748 kg zváženého papíru, ale někteří k tomu ještě přinesli papír „jen tak“ bez zvážení. Chtěli jen přispět na dobrou věc. Na projekt na misie tedy ze sběru posíláme 5 198,- Kč.
Vyhodnocení :
1.místo - 2.B 1 140kg, 2.místo - 1.tř. 572kg, 3.místo - 4.tř. 516kg
1.tř. - Kriške Prokop 306 kg, 2.A - Lacinová Barbora 306 kg, 2.B - Zeman Max 948 kg, 3.tř. - Kyselý Pavel 38,5 kg, 4.tř. - Michálek Adam 443 kg, 5.tř. - Kostelníková Marie 62 kg, 6.tř. - Janek Benjamín 55 kg, 7.tř. - Sopuch Václav 301 kg, 8.tř. - Socha Jakub 107 kg, 9.tř. - Bortel Samuel 14kg
Děkujeme všem, kteří sběrem pomohli dětem, které to potřebují! Fotky zde.

24. května 2018

Školní družina a školní klub v dubnu

Protože jaro je v plném proudu a teploty jsou spíše letní, vyrážíme ven tak často, jak jen to jde. Sadili jsme bylinky a rajčátka, prožili jsme spolu Den Země, chodili jsme na hřiště dovádět, závodili jsme a luštili Hlaholici v tělocvičně. Byli jsme se trochu ponořit do knih v knihovně města a pan knihař nám ukázal, jak se šije - vyrábí kniha, což si děti mohly také vyzkoušet. Z fotek sami můžete posoudit, že jsme si báječně užívali. Fotogaleri najdete zde. Vychovatlky školní družiny a školního klubu.

3. května 2018

Matematické soutěže

Školní kola:
Matematický klokan: 6. – 7. třída: 1. A. Sochová (95 bodů), 2. V. Sopuch, 3. T. Harabiš 8. – 9. třída: 1. D. Boháč (109 bodů), 2. B. Přádka, 3. V. Boháčová. Maximální počet bodů: 120
Pythagoriáda: 6. třída: 1. J. Műller, 2. – 5. M. Heryánová, A. Kyselá, O. Neuwirth, M. Raška, 7. třída: 1. T. Harabiš, 2. V. Sopuch, 3. A. Sochová 8. třída: 1. – 2. B. Přádka, J. Socha, 3. – 4. V. Boháčová, A. Putala
Okresní kolo:
Matematická olympiáda
6. třída: Jan Műller – 4. místo, Josef Monsport - řešitel 8. třída: Benedikt Přádka – 1. místo 9. třída: David Boháč - řešitel

30. dubna 2018

Řemeslo má zlaté dno

26. dubna 2018 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Osmá třída se zde seznámila s 14 technickými učebními a maturitními obory: mechanik seřizovač, nástrojař, automechanik, karosář, zedník, truhlář, tesař, opravář zemědělských strojů, instalatér… Některé obory jsou vhodné i pro dívky. Součásti přehlídky byla i účast více jak dvanácti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů. Velmi zdařilá akce usnadnila žákům rozhodování o budoucím povolání.

27. dubna 2018

Konec školního roku

S velkou pravděpodobností budeme končit školní rok v úterý 19. 6. z důvodu výstavby výtahu ve škole. Školní družina bude v nezbytně nutném rozsahu zabezpečena do konce školního roku pro děti, jejichž rodiče si nemohou zajistit hlídání jiným způsobem.
Budeme Vás informovat neprodleně o definitivním stanovisku k ukončení školního roku v okamžiku, kdy budeme mít potvrzen od stavební firmy harmonogram prací.

Oba dny předcházející květnovým státním svátkům se bude v naší škole normálně vyučovat.

18. dubna 2018

Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách

Začátkem dubna proběhla v Odrách Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Žáci naší školy získali výborné hodnocení odborné poroty a byli mnohokrát odměněni aplausem studentského publika. Blahopřejeme Kláře Šprochové k čestnému uznání poroty ve velké konkurenci 95 vystoupení v kategorii hudební a pěveckému sboru Holoubci a Hrdličky k nominaci jeho vystoupení v pátečním slavnostním galaprogramu spojenému s natáčením TV NOE – viz ocenění sboru. Slavnostní páteční galaprogram - bude vysílán v neděli 13. 5. 2018 ve 20:00 hodin.
Fotogalerie z přehlídky zde.

18. dubna 2018

Město Kopřivnice oslaví 70 let

Město Kopřivnice vyhlašuje u příležitosti 70. výročí povýšení na město literární a výtvarnou soutěž do které se zapojí také žáci naší školy. Více informací získáte z plakátku který se zobrazí po rozkliknutí loga oslav.

18. dubna 2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, těší nás zájem o naši školu. K zápisu přišlo 40 dětí, někteří rodiče požádali o odklad školní docházky. Seznam přijatých dětí je zde. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v naší škole v úterý 12. června v 15 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.
Fotogaleri se zápisu najdete zde.

9. dubna 2018

Okresní kolo recitační soutěže

V pondělí 26. března se v SVČ FOKUS v Novém Jičíně zúčastnili okresního kola recitační soutěže tito žáci:
Kateřina Besedová 3. tř.
Anastázie Kudělková 4. tř.
Marie Kostelníková 5.tř
Klára Holubová 6. tř.
Alžběta Struminská 8. tř.
Do krajského kola postoupila Marie Kostelníková. Přejme jí, ať má v pátek 13. dubna v Ostravě štěstí.

9. dubna 2018

Zápis do 1. třídy v ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice pro školní rok 2018/2019

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let.
Děti, které měly odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Doporučujeme mít již vyplněnou žádost o přijetí popř. odklad školní docházky a zápisní list .
Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení zde: žádost o přijetí nebo žádost o odklad, zápisní list.
Pro pohodový průběh zápisu prosíme o rezervaci času zápisu na tel. čísle 731 175 657.
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 proběhne:

ve čtvrtek 5. dubna od 13 – 18 hodin

Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu nemá vliv na přijetí dítěte do školy. Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií.
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky.
Průběh zápisu:
Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplnění zápisního listu a dotazníku zákonným zástupcem dítěte. Žádost o přijetí se podává v den zápisu. Během formální části bude dítěti přiděleno registrační číslo , pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
Motivační část zápisu bude probíhat pohádkovou formou a bude zaměřena na motivaci dítěte na školní docházku a na orientační posouzení zralosti a připravenosti dítěte na vzdělávání viz Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Ve školním roce 2018/2019 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.
Do třídy může být přijato jedno dítě s nárokem na asistenta pedagoga.
O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu.

13. března 2018

Máme Zlatou Komenskou

Nejoblíbenějším učitelem Kopřivnice byla v anketě „Zlatý Komenský 2018“ vyhlášena učitelka naší školy RNDr. Ivana Kociánová. Paní učitelka má za sebou 22 let své pedagogické práce. Po celou dobu požívá velké důvěry nejen u žáků, ale i u rodičů, a to díky pedagogickým kvalitám i díky jejímu dlouhodobě krásnému lidskému přístupu k druhým. Anketu vyhlásilo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice. Slavnostní vyhlášení absolutního vítěze proběhlo 4. dubna na MěÚ Kopřivnice. Paní učitelka o sobě uvedla: odkaz na anketu.

26. března 2018

Družina a školní klub v březnu

V březnu jsme s dětmi prožívali měsíc čtenářů a "starou" školu s Učitelem národů - J. A. Komenským. Měli jsme "plnou hlavu" knih, vyráběli jsme si malé třídy pro panenky, pekli jsme si Boží milosti k oslavě Velikonoc. Děti seli semínka rajčat a bylinek do kuchyně, vyráběli rekvizity a kulisy pro KoprStar, chystali jsme výstavky velikonočních ozdob a přáníček a mnoho dalších zajímavých aktivit. Všichni z družiny i klubu vám přejeme klidné a krásné jaro. foto vychovatelky Fotogaleri najdete zde. Vychovatlky školní družiny a školního klubu.

4. dubna 2018

Dnes učíme MY!

Vyměnit si role na Den učitelů 28.března, 2018 byla pro žáky 9.třídy skvělá příležitost. Vyzkoušeli si stát za katedrou celou vyučovací hodinu. Žáci si museli udělat pečlivou připravu do vyučování. Učili 1.-8.třídu. Zjistili, že toto povolání je náročné na hlasivky, na nohy a není pro každého. A jejich reakce :
"Nejtěžší je udržet si pozornost."
"Učeni se musí podat zábavně."
"Měli jsme problém zapojit celou třidu a komunikovat s ní."
"Někteří žáčci nám dokonce trucovali a váleli se po zemi.Neměli jsme reapekt."
"Učilo se nám dobře, byli jsme spokojení."
"Je důležité tomu rozumět."
"Nechci být učitel, nemám na to nervy."
Fotogaleri najdete zde. Mgr. Kamila Neuwerthová (třidní učitelka 9.třídy)

3. dubna 2018

Sběr starého papíru v dubnu

Rada žáků ZŠ vyhlašuje na měsíc duben soutěž ve sběru starého papíru. Odměněna bude nejlepší třída a také nejlepší žák z každé třídy. Výtěžek pomůže dalším dětem, a to až na jihu ostrovního státu Vanuatu ve vesnici Lowanatom na ostrově Tanna. Nachází se tam škola, na které učí mladý český učitel Dominik Ramík, který pochází z nedaleké Bašky u Frýdku Místku. I my bychom chtěli přispět na projekt přístřešku na pumpu s pitnou vodou pro misijní školu. Svázaný a zvážený papír můžete nosit v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním od 7.30hod. do vestibulu školy. Pro každého z nás je pitná voda samozřejmostí, a proto pomozme dětem na ostrově Tanna. Společně nasbírejme co nejvíce starého papíru, abychom výtěžkem pomohli dokončit jejich potřebný projekt! Fotogaleri najdete zde.

26. března 2018

Finále KoprStar 2018

Výzva - Zvolte svého favorita! posílejte SMS hlasy pro vaše favority:
Čtyři žáci naší školy se probojovali do finálové desítky pěvecké soutěže KoprStar 2018, kterou pořádá Dům dětí a mládeže ve spokupráci s KD města Kopřivnice. O vítězi soutěže rozhodnou vaše hlasy zaslané pomocí SMS do 23. března 12:00 hodin. Z jednoho čísla můžete poslat jen jeden hlas každému z finalistů. (cena SMS - běžná cena dle vašeho operátora) Videoklip se soutěžní písní spustíte rozkliknutím fotky Zbylé soutěžící můžete zhlédnout v kabelové televizi KTK.

Pošli mi hlas! SMS číslo:
774 599 474 ve tvaru:
1 Petr Socha

Pošli mi hlas! SMS číslo:
774 599 474 ve tvaru:
6 Klára Šprochová

Pošli mi hlas! SMS číslo:
774 599 474 ve tvaru:
7 Tereza Podoláková

Pošli mi hlas! SMS číslo:
774 599 474 ve tvaru:
10 Anastázie Kudělková

15. března 2018

Vystoupení pro seniory

Velké díky patří žákům naší školy, kteří 13. 3. 2018 zpříjemnili svým hudebním vystoupením výroční schůzi seniorům v Kopřivnici. Žáci poznali, že všechny ty hodiny, co cvičí na hudební nástroje, nejsou promarněným časem. Je to čas smysluplně využitý, protože oni pak mohou svým umem rozdávat radost ostatním. A tak, děcka, cvičte na hudební nástroje dál, je to zdravější než sedět u počítače. L. Bajerová Fotogaleri najdete zde.

19. března 2018

Dřevománie

Po zakoupení materiálu (dřevěných lišt) na vyrábění do dílen se všemi třídami 1. stupně prohnala „dřevománie“. Nebojte, není to žádná návyková nemoc. Je to jen cvičení trpělivosti, fantazie a spolupráce. Žáci si hráli na stavební architekty a o přestávkách rostly mrakodrapy jako houby po dešti. Tak zase platí: kdo si hraje, nezlobí. L. Bajerová Fotogaleri najdete zde.

19. března 2018

KoprStar 2018

Ve středu 7. února se v naší škole konalo školní kolo pěvecké soutěže Koprstar 2018. Zúčastnilo se ho celkem 36 žáků od 1. do 9. třídy. Školní porota soutěž vyhodnotila a do semifinále poslala:
Amálie Ohnůtková vybojovala 3. místo, kategorie S
Anastázie Kudělková získala 2. místo, kategorie M
Petr Socha vyzpíval si 2. místo, kategorie M
Štěpánka Neuwerthová
Marie Kostelníková získala 3. místo, kategorie L
Klára Šprochová 1. místo, kategorie XL
Tereza Podoláková 1. místo, kategorie XL
Valerie Skalická, Nela Kupčíková
Do finálového kola, které se koná toto úterý 13. března v kinosále KDK od 15:30 odborná porota vybrala 10 nejlepších zpěváků z kopřivnických škol a mezi nimi jsou i čtyři naši žáci: Petr Socha, Anastázie Kudělková, Tereza Podoláková a Klára Šprochová.
Přijďte nás povzbudit, fandit a zatleskat. Doneste si jakýkoliv transparent. Budete moci zúčastnit se i volby Cena diváka přímo v sále. Od této chvíle je už vše ve vašich rukách, komu z nich pošlete svůj hlas pomocí SMS zpráv. Budeme se těšit na Vaši účast. Mgr. Helena Obadalová

9. března 2018

Otevřené hodiny Hejného matematiky

Otevřené hodiny Hejného matematiky proběhnou vždy v úterý 6., 13. a 20. března od 9-9:45 v 1. – 4. ročníku. Rodiče si mohou vybrat hodinu podle matematického prostředí, které chtějí více přiblížit.

26. února 2018

Školní družina a klub v únoru

V únoru pro nás byl ústředním tématem náš první prezident T.G. Masaryk. Malovali jsme státní vlajky, ale i vlajky sousedních států, tvořili nástěnky. Zpívali jsme oblíbenou píseň T.G.M. - Ach, synku, synku; vařili jeho oblíbené jídlo - Halušky, uspořádali dostihové závody na pomyslných koních, které T.G.M. miloval, poslechli si zajímavou přednášku o plemenech koní v podání paní Bajerové. Dále jsme chystali dárečky - záložky pro seniory, vyráběli přáníčka na sv. Valentýna. Velkou zajímavostí byly určitě zimní olympijské hry, které jsme si zkusili nanečisto v tělocvičně. Chystali jsme dobrotky pro hladové ptáčky a mnoho dalších tvořivých aktivit. Klidnou postní dobu přejí vychovatelky. Fotogaleri najdete zde.

1. března 2018

Zima je, zima je, každý se raduje?

Protože to vypadá, že se zima ještě neloučí, dovolím se ohlédnout za tím, jak se nám dařilo ve druhých třídách v zimních měsících. Před Vánoci jsme prožili několik hezkých chvil. Poslouchali jsme vyprávění Otce Jiřího, sešli jsme se u stromečku a vydali se na procházku k Zemanům. V kapličce jsme si prohlédli betlémy, poslouchali vyprávění dědečka Zemana a věřte, nevěřte, opékali 2 dny před Vánoci párky. Mňam. V lednu jsme vyrazili ke krmelci a povídali si s myslivcem panem Jaromírem Kupčíkem, jak připravit pochoutky pro zvířata. A taky jsme sportovali. Zpočátku nejistě, ale za pár lekcí jezdili někteří jako Sáblíková. Skoro. Nevěříte? Podívejte se na fotogalerii, jak nám to všem šlo.

u Zemanů

u stromečku

krmelec

bruslení

28. února 2018

Společně jsme zahájili přípravu na Velikonoce

Popeleční středou, která připadá na dnešek, začíná v katolické tradici postní doba - příprava na slavení Velikonoc. Ve škole proběhla postní bohoslužba slova s udělováním popelce. Fotogaleri najdete zde.

14. února 2018

Školu navštívili studenti z projektu Edison

V týdnu od 11. do 18. února byli v naší škole na návštěvě čtyři studenti z projektu Edison, který pro nás zajistila organizace AIESEC. Byli to Nina z Tchaj-wanu, Aigul z Ruska, Gifari z Indonésie, Yukun z Číny. Po celý týden se účastnili výuky anglického jazyka a v prezentacích představovali sebe, svoji zemi, tradice, stravování, apod. Žáci si rozšířili znalosti o tom, jak se žije v jiných zemích, a mohli se zamýšlet nad rozdíly mezi lidmi různých kultur. Naším cílem byl i rozvoj jazykových kompetencí, zvláště při poslechu prezentací a diskusích se studenty. Děkuji učitelkám anglického jazyka i všem rodičům hostitelských rodin, kde byli studenti ubytovaní, za za vlídné přijetí i za starostlivost o ně. Fotogalerii zobrazíte rozkliknutím obrázku v levo.

12. února 2018

Lyžařský výcvik 7. třídy

Žáci sedmého ročníku se účastní lyžařského výcviku v rekreačním středisku Rališka na Horní Bečvě. Nálada výborná, strava pravidelná, úrazy žádné, sněhové podmínky víc jak dobré. Výběr fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii po rozkliknutí obrázku.

7. února 2018

Turnaj ve ENGLISH SCRABBLE Junior ZŠ 2018

Tato logická, originální a stolní hra nás bere! Dne 30. 1. 2018 jsme se zúčastnili turnaje English Scrabble Junior základních škol organizované gymnáziem Příbor. Ze 13 ZŠ jsme získali 2. místo. Tímto blahopřejeme žákům Kláře Šprochové (9.tř) a Radimovi Nacházelovi (9.tř) ke krásnému 2. místu v soutěži základních škol a jednotlivcích, děkujeme za reprezentaci školy.

6. února 2018

Školní družina a klub

Lednovým tématem byla tentokrát Hudba a divadlo, poznávali jsme přední české hudební skladatele a také jsme připravovali asi 150 výborných Mozartových kuliček pro všechny mlsouny. Velkým tématem se stalo výtvarné ztvárnění Národního divadla, o kterém se žáci dověděli zajímavé informace a všechny nadšené malíře čekala odměna. Velkou část času strávili malí malíři a tanečníci nad výrobou kulis a nácvikem na Maškarní karneval. Opět jsme si hodně hráli, povídali, šili, tvořili, lepili a skvěle se bavili. Všem účastníkům aktivit děkujeme za společnost a příjemně strávený čas. Vaše vychovatelky. Fotogaleri najdete zde.

5. února 2018

Florbal

Po výhře v okrskovém kole se družstvo našich starších žáků v pátek 19. 1. 2018 zúčastnilo okresního kola již tradiční soutěže Florbal cup 2018. Turnaj proběhl na ZŠ Emila Zátopka. Sešlo se šest nejlepších družstev z celého okresu Nový Jičín, kromě nás a domácích, ZŠ TGM Fulnek, ZŠ Petřvald, ZŠ Komenského Odry, ZŠ Jubilejní Nový Jičín. Konkurence byla obrovská, bojovalo se o každý míč, napětí se dalo krájet. Naši kluci s přehledem vyhráli skupinu, nedali se zastrašit ani silným družstvem z Fulneku a podlehli až ve finále silnému domácímu družstvu ze ZŠ E. Zátopka. Právem si odnesli pohár a diplom za 2. místo. Reprezentovali nás: Tomáš Janek, Kryštof Socha, Vojtěch Kostelník, Radim Nacházel a Samuel Bortel z 9. tř., Matouš Boháč a Benedikt Přádka z 8. tř., Daniel Jiřík a Jakub Raška ze 7. tř. Děkujeme za skvělý výkon a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Mgr. Renata Kopecká Fotogaleri najdete zde.

31. ledna 2018

Karneval

V neděli 21. 1. 2018 se konal maškarní ples s pejskem a kočičkou. Na ples přišla spousta dětí v nejrůznějších maskách. Kromě tance a promenády jsme soutěžili o kousek dortu. Děkujeme všem, kteří přišli i těm, kteří se podíleli na přípravě karnevalu. Těšíme se na příště!

24. ledna 2018

Oznámení

Z důvodu nemoci školního kaplana otce Jiřího nebude tento ani příští čtvrtek ranní bohoslužba ve školní kapli. Dále upozorňujeme na zkrácenou výuku v pátek 26. ledna z důvodu konání druhého kola prezidentských voleb v budově školy. Děkujeme za pochopení.

17. ledna 2018

Adopce na dálku

V minulém týdnu vyšel zajímavý článek k adopci na dálku, nabízíme ho k pročtení zde.

17. ledna 2018

Výchova chlapců v Čechách

Mohou mámy dělat chyby? Co je jiné při výchově synů? Na tyto a další otázky odpoví Pavel Mečkovský v přednášce Výchova chlapců v Čechách, kterou pořádá nově vzniklé Centrum pro rodinu Kopřivnice. Přednáška proběhne v úterý 16. ledna v 18 hod. v Katolickém domě, viz plakát. .

12. ledna 2018

Pastelky pro nemocnici

Ve dnech 14. a 15.12. 2017 proběhla na naší škole sbírka „PASTELKY A OMALOVÁNKY DĚTEM V NEMOCNICI“. Všechny jsme před Vánocemi předali nemocným dětem na dětském oddělení nemocnice v Novém Jičíně. Děkujeme všem, kteří mysleli i v předvánočním čase na jiné děti a udělali jim radost! Fotogaleri najdete zde.

8. ledna 2018

Projekt EDISON

Naše škola se zapojila do projektu, který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání. V období před jarními prázdninami 11. -18. 2. k nám přijedou 3-4 vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Studenti budou své země a kulturu v rámci hodin anglického jazyka prezentovat. Naši žáci budou mít možnost uplatnit své znalosti, procvičit si komunikaci v cizím jazyce a rozšířit svůj kulturní obzor.
Hledáme hostitelské rodiny, které by byly ochotné poskytnout studentům ubytování na 2- 4 dny. Finanční náklady ve výši cca 8.000,- Kč budeme hradit ze sponzorských prostředků.
Více informací vám poskytne paní učitelka Marková, paní učitelka Neuwerthová nebo pan ředitel Pavel Janek. Více o projektu zde.

31. října 2017

Prosinec ve školním klubu a družině

Poslední měsíc tohoto roku patřil svaté Ludmile a jejímu vnukovi svatému Václavu. Sv. Ludmila je často zobrazována se šátkem kolem krku s malým Václavem, kterého vyučuje z otevřené knihy. Ačkoliv byl prosinec kratší, než předchozí měsíce, stihly vychovatelky se svými svěřenci mnoho aktivit. Posuďte sami: batikování šátků pro sv. Ludmilu, výroba Betlémského světla, starodávné souboje s meči, pečení a zdobení perníčků, výroba adventních věnců, zdobení stromečků, stavění sněhuláků, návštěva výstavy betlémů v Katolickém domě. Zlatým hřebem prosincového tématu bylo divadlo o sv. Václavovi, které se pro velký úspěch muselo opakovat hned 3x. Všem přejeme požehnané Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2018. Vaše vychovatelky. Foto najdete zde.

4. ledna 2018

Florball

V pátek 1. 12. 2017 se vydali chlapci 7. – 9. tř. do Štramberka, aby se utkali o jediné postupové místo do okresního kola této velmi oblíbené hry. I když si hoši dost věřili, vítězství není nikdy jisté, a tak i mezi nimi panovala značná nervozita. Utkali jsme se s družstvy Veřovic, Štramberka a Příbora. Nakonec se ukázalo, že naše družstvo je již natolik sehrané, že nenašlo přemožitele a hladce postoupilo do okresního kola, které se uskuteční 19. ledna v hale ZŠ Emila Zátopka. Fotogaleri najdete zde.

3. ledna 2018

Memoriál Otakara Michálka – 5. ročník neboli Kopřivnická laťka - 27. ročník

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se 17 žáků naší školy zúčastnilo již tradiční lehkoatletické soutěže ve skoku do výšky. Do závodu se zapojily všechny kopřivnické školy a řada dalších z okolí. V letošním roce naši školu reprezentovali žáci 3. - 9. ročníku. Novinkou bylo letos rozšířené hodnocení. Odměněni nebyli jen první tři nejlepší, ale i 4. – 6. místo. Díky tomu si i naši žáci, kteří většinou nejsou členy kopřivnického atletického klubu, odnesli sladkou odměnu. Nejlépe si vedl nováček v soutěži Daniel Jiřík ze 7. tř., který ve své kategorii vybojoval 3. místo a tedy bronzovou medaili, výkonem 135 cm. Pochvalu si zaslouží i benjamínek soutěže Dominik Guman z 3. tř., který si odnesl velkou čokoládu za 5. místo. Nejúspěšnější byla kategorie mladších dívek, kde 4. místo obsadila Dorota Sochová z 8. tř. a 6. místo Klára Chechelská ze 7. tř. Dominik Vašut z 6. tř. a Radim Nacházel z 9. tř. byli ve svých kategoriích pátí. Radim skočil až neuvěřitelných 150 cm. Blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Mgr. Renata Kopecká Fotogaleri najdete zde.

3. ledna 2018

Vánoční dílny na 1. stupni

Ve čtvrtek 21. 12. děti prožily vánoční díly. Byl to den plný vyrábění a tvoření. Procházela jsem třídami s fotoaparátem a v některých zněly vánoční melodie a děti se zaujetím a pílí pracovaly. Všechny jsou moc šikovné. Požehnané svátky přejí paní učitelky. Fotogaleri najdete zde.

3. ledna 2018

Adventní koncert

V neděli 17. prosince se ve škole uskutečnil den otevřených dveří a tradiční adventní koncert. Muzikál Čtyři svíce podle německého originálu Die vier Kerzen nacvičila Mgr. Helena Obadalová. Videozáznam vystoupení najdete zde. Fotogaleri najdete zde.

19. prosince 2017

Listopad ve školním klubu a družině

Svatá Anežka Česká - výjimečná žena s neobyčejným životem. Jedna z nejslavnějších českých světic, patronka Čech, nemocných, chudých a trpících. Tak všechny tyto informace a ještě mnoho dalších měly možnost získat děti družiny a školního klubu. V listopadu jsme zažívali tvoření i práci ve školních dílnách, povídání o sv. Anežce, tančily se středověké tance, mapovaly se lékárny města, v tělocvičně jsme ošetřovali naše zraněné, došlo i na přednášku zdravotní sestřičky paní Durajové - tímto ji děkujeme, že dětem připravila poutavé povídání. Děti připravily spoustu výrobků na dobročinný jarmark naděje. Těšíme na zážitky v prosinci a přejeme krásný předvánoční čas. Foto vychovatelky Foto najdete zde.

20. prosince 2017

Exkurze v Gurmánu Sedlnice

Řemeslo má zlaté dno... to platí zejména v oboru ŘEZNÍK – UZENÁŘ, protože jíst se bude pořád a šikovných řezníků je málo. Aby se s tímto oborem seznámili i vybraní žáci 8. a 9. ročníku naší školy, přijali jsme pozvání na exkurzi a možnost navštívit jatka s výrobnou firmy Gurmán Sedlnice. Sedm žáků a jedna žákyně si se zájmem poslechli informace o oboru, i o tom, jak je u nás tento obor tradiční. Prošli si provoz od porážky po výrobu masných výrobků, připravili si zajímavé otázky na vedoucího jatky a nakonec ochutnali i něco z nabídky této regionální firmy. Děkuji všem žákům za velmi dospělácký přístup. Foto a info o oboru Irena Skalická. Foto najdete zde.

1. prosince 2017

Poděkování za brigádu

Poslední listopadovou sobotu dopoledne se ve škole vyklízel sklep. Na žádost školy přišlo na brigádu dost ochotných rodičů, a tak naplánované práce byly poměrně brzy hotovy. Chci touto cestou poděkovat všem ochotným tatínkům, kteří přišli pomoct s vynášením stavební suti a odpadu ze sklepa i za odvoz odpadu na skládku. Děkuji panu Šprochovi z Klubu rodičů a panu školníkovi za výbornou organizaci celé akce.

30. listopadu 2017

Učili jsme se míchat barvy

Pátek 24. listopadu byl pro druháky velmi barevný. Prožili jsme projektový den na téma CHAMELEON. Co jsme se naučili? Přišli jsme oblečení do různých barev.
Učili jsme se míchat barvy. Spolupracovali jsme ve skupině. Učili se pracovat v kuchyni. Poslouchali jsme pohádku. Pozorovali jsme živého chameleóna. Dověděli jsme se, kdo je to plaz. Hledali jsme barvy ve světě. Pracovali jsme s temperami a papírem.
Vyrobili jsme si záložku do knížky. Pozorovali jsme pokus s barvami. Zkoušeli jsme přírodní barviva. Stali jsme se na chvíli chameleóny. Navštívili jsme zverimex. Bylo to barevné a super. Foto najdete zde.

30. listopadu 2017

Biblická olympiáda - známe výsledky

Okresní kolo vědomostní soutěže Bible a my

V úterý 28. listopadu proběhlo u nás ve škole okresní kolo biblické olympiády s názvem Bible a my. Zúčastnilo se 59 žáků ze sedmi škol. Naši školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola: Benedikt Přádka, Alžběta Strumínská, Jana Benešová a Veronika Boháčová ve III. věkové kategorii. Jiří Glogar, Markéta Heryánová, Šárka Kupčíková a Václav Sopuch ve II. věkové kategorii. Jiří David, František Holub, Antonín Žižlavský a Karolína Košťálová z I. věkové kategorie.
První dva nejúspěšnější řešitelé okresního kola postupují do kola ústředního. To proběhne 23. března 2018 ve Strážnici. Naši školu pojedou reprezentovat Jiří Glogar a Benedikt Přádka. Všem účastníkům děkujeme za pečlivou přípravu a ostatním přejeme krásné chvíle nad četbou Bible. Výsledky okresního kola zobrazíte ve sdílené tabulce. zde. Pro správné zobrazení všech listů je nejvhodnější použít prohlížeč Google Chrome. Kliknutím na fotografii zobrazíte fotogalerii.

28. listopadu 2017

Potravinová sbírka

KLUB RODIČŮ A RADA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SV. ZDISLAVY V KOPŘIVNICI
organizují SBÍRKU POTRAVINOVÉ POMOCI
Komu bude potravinová pomoc poskytnuta: lidem bez přístřeší a v sociální nouzi přes organizace poskytující sociální služby… (Charita, Diakonie, Armáda Spásy, Fond ohrožených dětí) Plakátek najdete zde.

27. listopadu 2017

Svatováclavská réva

Na 26. ročníku Svatováclavské révy, která se konala 7. 10. 2017 v Lubině, nás reprezentovali tito žáci:ELLA BARTOŠÁKOVÁ, NATÁLIE BOTHOVÁ, BARBORA LACINOVÁ, EMA VAŠINOVÁ, VENDULA RAMACHOVÁ, MICHAEL KRAMOLIŠ, ADÉLA BAJEROVÁ, ŠTĚPÁNKA NEUWERTOVÁ, MARIE KOSTELNÍKOVÁ, DAGMAR PEŠKOVÁ, ANNA SOCHOVÁ, ALŽBĚTA STRUMINSKÁ, VERONIKA BOHÁČOVÁ. V konkurenci 28 soutěžících obsadili naši žáci 3 krásná místa.
1. kategorie ( do 9. let) : 2. místo – Ema Vašinová, 3. místo – Michael Kramoliš
2. kategorie (10 -13 let) : 2. místo – Marie Kostelníková
Děkujeme všem dětem za účast a omlouváme se na neúplný seznam vystupujících žáků. L. Kostelníková
Foto najdete zde.

10. října 2017

Charitativní sbírka

Ve dnech 7.-8.11.2017 uspořádala Rada žáků ve spolupráci s organizací Život dětem a Fondem Sidus charitativní sbírku. Finanční prostředky ze sbírky budou použity na pořízení potřebných pomůcek nemocnému Honzíkovi a dalším vážně nemocným dětem. Zakoupením magnetků, náramků, reflexních srdíček, propisek, odznáčků a kávy jsme přispěli částkou 6 110,-Kč.
Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili!

15. listopadu 2017

Projektový den na druhém stupni

Textové informace k jednotlivým projektovým dnům otevřete zde.

Křesťanské nebe

Muzicírování

Anglické divadlo

Historie Kopřivnice

10. listopadu 2017

Logická olympiáda 2017

Stejně jako i v uplynulých letech jsme se zapojili do Logické olympiády.
Logická olympiáda je soutěž pro žáky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Do školního kola se zapojilo 18 žáků z 1. stupně a 13 žáků z 2. stupně. Do krajského kola v Ostravě postoupili Jakub Harabiš z 5. třídy a Josef Raška ze 4. třídy. Zde řešili nejprve zapeklité, a poté časově limitované logické úlohy. Oba tyto náročné úkoly zvládli velmi dobře. Přestože nebyli mezi 7 prvními, kteří postupují do republikového kola v Praze, obsadili velmi pěkná místa. Josef Raška byl 17. a Jakub Harabiš 23. v pořadí z celkového počtu 59 soutěžících v dané kategorii. Děkujeme jim za skvělé umístění a velmi dobrou reprezentaci školy. M. Goldová

10. listopadu 2017

Přijíždí k nám Večerníček

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním,
uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc,
zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek hází lístky pohádek maličkou ručičkou.
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY. (kliknutím na obrázek) L. Kostelníková

10. listopadu 2017

Družina v říjnu

Říjnovým tématem pro všechna oddělení školní družiny i klubu byl tentokrát pravěk. Vyzkoušeli jsme si malování na kameny, /což byla i aktivita spojená s letošními oslavami výročí naší školy/ - výrobky poputují na charitativní jarmark naděje, kde mohou koupí výrobků rodiče přispět na naše adoptované děvče Ruth Nakato. Děti tvořily pravěkou přírodu s dinosaury a připravily pro ostatní pokus se sopkou plnou lávy. V tělocvičně si děti zahrály a zazávodily v duchu lovu mamutů, další oddělení si připravilo divadlo na téma pravěká večeře. Mezitím jsme si vyzdobili nástěnku kresbami a z kaštanů tvořili pravěké trilobity. Pro všechny děti jsme upekli dinosaury a divočáky z perníku. Odlévali jsme mušle do sádry a stavěli pravěké příbytky v přírodě. Tančilo se, skládalo se a všichni se určitě náramně bavili. Vychovatelky. Foto najdete zde.

2. listopadu 2017

Naše město Kopřivnice – projekt 3. třídy

V měsíci září a říjnu žáci 3. třídy blíže poznávali život v našem městě. Už známe počet obyvatel, jméno našeho starosty i významné kopřivnické budovy a muzea. V rámci projektu jsme navštívili kancelář pana místostarosty Stanislava Šimíčka i stanici městské policie. Infocentrum nám nabídlo zajímavé letáky, suvenýry a mapy města. Zde jsme též mohli zhlédnout historickou dobovou fotografii Kopřivnice. Ve třídě nás čekala soutěž skupinek. Pavla Poláčková
Foto najdete zde.

31. října 2017

Foodrestart – Změna na talíři

V pátek 10. 11. od 15 hodin se uskuteční v ZŠ svaté Zdislavy inspirativní workshop o tom, jak a čím (ne)krmit sebe a děti s názvem Foodrestart – Změna na talíři. Seminář povede Mgr. Štěpánka Vontrobová. Bližší informace zde. Přihlašování na seminář probíhá online, přihlásit se můžete zde. Cena za kurz činí 150 Kč. Těšíme na Vaši hojnou účast.

30. října 2017

Pejsek a kočička ve druhé třídě

Děti ve 2. B mají letos školní rok ve znamení zvířátek. Nejdříve a to již hned první den je navštívila živá černá kočička a vzala si s sebou plyšového pejska. Za živými pejsky jsme se společně s 2. A vydali do psího útulku, kde nám pan Müller z městské policie ukázal, jak se o pejsky starají. Na to, jak se dá pes vycvičit, jsme se pak byli podívat v parku a borderkolie jménem Rex se opravdu předváděl. Nakonec nás čekal ve čtvrtek 19. října projektový den. Díky maminkám, které přišly pomáhat, jsme jako pejsek s kočičkou ve skupinách vyráběli mýdlo, stloukali boudu, slepovali obrázek, zašívali papírovými proužky pejska a hlavně pekli dort. Ten sice dopadl malinko jako v pohádce, ale maminka nám jej vyspravila a upekla jej moooooooc dobrý. O pejskovi a kočičce jsme si četli, naučili se básničky, některé děti měly krásně připravené vyprávění. Také jsme se malinko zasnili a vymýšleli jsme kdybych byl pejskem…..A vy se podívejte, jak nám to po pejskovsku a kočičkovsku slušelo.

projektový den

v útulku

ve třídě

výcvik

25. října 2017

Minihazená

Ve středu 11. 10. 2017 se 11 žáků 4. a 5. roč. zúčastnilo turnaje v miniházené. Této zajímavé akce se zúčastnilo šest škol z Kopřivnice a okolí. Nešlo ani tak o to, kdo vyhraje, ale aby si děti zasportovaly a pobavily se. Naši školu reprezentovali: František Holub, Anastázie Kudělková, Josef Raška, Victoria Miková, Vojtěch David ze 4. roč. a Robin Badura, Marie Kostelníková, Karolína Košťálová, Štěpán Marek, Ludmila Marková a Lukáš Trilč z 5. roč.
Mgr. Renata Kopecká

20. října 2017

Školní družina v září

Září ve školní družině bylo seznamovací a poznávací. Povídali jsme si o životě sv. Zdislavy. Hodně jsme si vyhráli s novým legem. Vyrobili spoustu drobných výrobků. Opět jsme společně pracovali v dílnách. A malí prvňáčci, když vykouklo sluníčko šli sbírat kaštany.
Foto najdete zde.

20. října 2017

Setkání žáků 9.třídy, rodičů a zástupců středních škol a učilišť

Jak je to letos s přijímacím řízením na střední školy a na učiliště? Toto se dozvěděli žáci 9. třídy a jejich rodiče dne 17. 10. 2017 na schůzce středních škol a učilišť v naší škole. Termín podání přihlášek do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky je stanoven do 1. března 2017. Termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky je stanoven od 12. dubna do 28. dubna 2017. Školní psycholožka také nabízí diagnostiku profesní orientace žáka. Zákonný zástupce se může objednat ke školní psycholožce do 31. 10. 2017. Mgr. Kamila Neuwerthová

20. října 2017

Otevřená hodina Hejného matematiky

Vážení rodiče, vždy v úterý 17., 24. a 31. října vám nabízíme možnost navštívit od 9 – 9:45 h v 1. až 4. ročníku hodiny matematiky vedené Hejného metodou. Máte možnost se seznámit s tím, jak žáci v hodinách pracují a dostat odpovědi na případné dotazy. Podrobné informace o Hejného metodě naleznete na adrese https://www.h-mat.cz.

16. října 2017

Pánové, zadejte se!!!

Tanec je krásný, tančíme v každém věku. I naši deváťáci tančí každý čtvrtek pod vedením tanečních mistrů, učí se základům chování ve společnosti a základům tance . Mgr. Kamila Neuwerthová

13. října 2017

Školní klub a družina

Máme už sice říjen a čas běží, ale pojďte se s námi vrátit k měsíci září, trávili jsme jej ve všech odděleních školní družiny a klubu se svatou Zdislavou. Děti četly její příběh, seznamovaly se se jmény jejích dětí a symbolicky vytvářely hrad Lemberk i baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy formou omalovánek a puzzle. Děti zjistily, že ne nadarmo nese naše škola jméno svaté Zdislavy. Mgr. Irena Skalická Foto najdete zde.

13. října 2017

Beseda s paní SOSNAROVOU

V úterý 10. října jsme, měli ve škole velmi vzácnou návštěvu. Od Brna přijela paní Věra SOSNAROVÁ, která přežila sovětský gulag, hrdinka knihy „Krvavé jahody“. Žáci 8. a 9. třídy si s učiteli vyslechli vyprávění ženy, která byla po 2. světové válce spolu s matkou a mladší sestrou odvlečena na Sibiř a tam strávila neuvěřitelných 19 let.
Plné dvě hodiny bylo zaujaté ticho. A mnoho času uplyne, než její vyprávění o strašných krutostech i velké lásce strávíme. Všichni jsme obdivovali, jak je paní Sosnarová ve svých 86 letech vitální a hlavně schopna se o hrůzách, které prožila, podělit s ostatními.
Foto se objeví po rozkliknutí obrázku, podobný záznam besedy s paní Sosnarovou můžete shlédnout zde.

13. října 2017

Svatováclavská réva

Na 26. ročníku Svatováclavské révy, která se konala 7. 10. 2017 v Lubině, nás reprezentovali tito žáci:ELA BARTOŠÁKOVÁ, NATÁLIE BOTHOVÁ, BARBORA LACINOVÁ, EMA VAŠINOVÁ, VENDULA RAMACHOVÁ, MICHAEL KRAMOLIŠ, ADÉLA BAJEROVÁ, ŠTĚPÁNKA NEUWERTOVÁ, MARIE KOSTELNÍKOVÁ, DAGMAR PEŠKOVÁ, ANNA SOCHOVÁ, ALŽBĚTA STRUMINSKÁ, VERONIKA BOHÁČOVÁ. V konkurenci 28 soutěžících obsadili naši žáci 3 krásná místa.
1. kategorie ( do 9. let) : 2. místo – Ema Vašinová, 3. místo – Michael Kramoliš
2. kategorie (10 -13 let) : 2. místo – Marie Kostelníková
Děkujeme všem dětem za účast. L. Kostelníková
Foto najdete zde.

10. října 2017

Beseda pro žáky 9.třídy, Úřad práce v Novém Jičíně

Žáci 9. třídy zavítali na Úřad práce v Novém Jičíně. V sedmé třídě by měl žák o volbě povolání přemýšlet, v osmé třídě by se měl rozhodovat a v deváté třídě by si své rozhodnutí měl potvrdit. Úřad práce zprostředkovává uchazečům a zájemcům o zaměstnání vhodné zaměstnáni, poskytuje občanům informace a poradenské služby spojené s hledáním zaměstnáni, volbou povolaní a rekvalifikací. Deváťáci zjistili, že všechna v současnosti popsaná povolaní (je jich přibližně 2000) jsou na trhu práce uplatitelná a jsou pro chod lidské společnosti nezbytná. Ne všechna jsou však stejně žádaná v různých regionech, mají souvislost s tradicí, s přírodními podmínkami, či životním stylem. Dále se zamýšleli co je vlastně volba povoláni, jaké mají charakteristické rysy, jaké jsou charakteristické znaky té určité práce, na koho se obrátit s žádosti o radu při volbě povolání, diskutovali o nezaměstnanosti, dále pak měli možnost nahlédnout do profesiogramů.
Mgr. Kamila Neuwerthová

6. října 2017

Volby do Školské rady

V minulém týdnu proběhly volby do Školské rady při Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice. Školská rada má tři členy. Jednoho člena rady, Ing. Věru Šablaturovou, jmenoval zřizovatel školy, za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Karolína Marková a jednoho člena volili v úterý 26. září v době třídních schůzek zákonní zástupci žáků (rodiče). Většinou hlasů byl za rodiče zvolen Ing. Martin Žárský. Funkční období školské rady je tři roky.
Chtěl bych poděkovat všem členům „staré“ školské rady za to, že pro školu obětovali volný čas, energii a své schopnosti, a to v době, kdy se mimo jiné rozhodovalo o místě působení školy. Současně přeji nové radě moudrost při rozhodování.
Ing. Pavel Janek, ředitel školy

2. října 2017

Volby do Školské rady

V úterý 26. září od 14 do 17 hodin proběhnou v naší škole v době třídních schůzek volby do Školské rady při Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice. Školská rada má tři členy. Jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel školy, jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci žáků. Ze současné Školské rady vzešel kandidát za zákonné zástupce žáků JUDr. Petr Holub a dále byl navržen Ing. Martin Žárský. Vy můžete navrhnout svého kandidáta, kterého napíšete do hlasovacího lístku. Jeden z rodičů (zákonných zástupců dítěte) má jeden hlas bez ohledu na počet dětí ve škole! Členové volebního orgánu jsou Ing. Ludmila Havlásková, Marie Macíčková a Mgr. Jana Bernátková.
Ing. Pavel Janek, ředitel školy

25. září 2017

Pouť na svatý Hostýn

Ve čtvrtek 14. září vyrazilo 230 žáků školy se svými učiteli na svatý Hostýn. Jeli jsme šesti autobusy. Poutí jsme tak oslavili Den církevních škol, který letos připadá na sobotu 16. září - na svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol. Bylo velmi hezké počasí, proto jsme autobusy nechali na parkovišti pod Hostýnem a pěšky jsme dobyli vrchol. Před polednem jsme s otcem Jiřím Ramíkem slavili mši svatou a děkovali Bohu za vše dobré. Odpoledne jsme se v pořádku vrátili do Kopřivnice.

20. září 2017

Vzdělávací aktivity pro rodiče na září – prosinec 2017

Díky projektu MAP (místní akční plán) jsou financovány aktivity v oblasti školství. V současné době přichází nabídka kvalitních vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodičovskou veřejnost na období září – prosinec 2017. Tyto kurzy jsou plně hrazeny z prostředků projektu. Více informací najdete ZDE.

19. září 2017

Sběr papíru

Milí rodiče, chtěli bychom vás poprosit o pomoc. Letos se již pátým rokem účastníme v programu ekologické výchovy soutěže ve sběru starého papíru. Loni jsme tímto způsobem zase získali více jak 10 000,- Kč. Tato částka byla využita pro děti. Uhradili jsme část dopravy na sv. Hostýn. I letos ve sběru pokračujeme. Víme, že je to spousta práce. Doma odkládat starý papír, časopisy a letáky do staré krabice pak ho svázat a přinést do školy. Bez nás dospělých se to ale neobejde. Buďme našim dětem příkladem a nasbíráme velkou hromadu papíru. Společně můžeme pomáhat přírodě a užitek z toho budeme mít všichni.

18. září 2017

Prvňáčci poznávali školu

V úterý 5. 9. 2017 se po škole procházely úžasné dvojice dětí. Velký „deváťák“ si vedl za ruku malého „prvňáčka“. Nejprve se ve třídě navzájem představili a pak ten starší a moudřejší tomu menšímu ukazoval celou školu. Žáci 1.třídy byli nadšeni z takového náhlého přátelství s velkým spolužákem a z této netradiční procházky po škole. Ti starší jim rádi jejich přátelství s láskou opláceli. Věříme, že jejich kamarádský vztah vydrží po celý jejich poslední – první školní rok. p. uč. Obadalová, p. uč Neuwerthová

13. září 2017

Kurz efektivního rodičovství.

Centrum pro rodinu a sociální péči spolu s Katolickou besedou v Kopřivnici pořádá v letošním roce již podruhé Kurz efektivního rodičovství. Kurz obsahuje 9 lekcí pod vedením zkušených lektorů a zahájení ve středu 20. září. Více informací ZDE.
Informace a přihlášky - Gabriela Holubová, tel: 728 686 356

7. září 2017

Den církevních škol oslavíme ve čtvrtek 14. září 2017

V letošním roce oslaví naše škola 25 let od svého vzniku. V rámci oslav uspořádáme o svátku církevních škol pouť na Hostýn. Bohoslužbu v 11:15 hod. bude sloužit školní kaplan otec Jiří Ramík. Pouť bude v případě hezkého počasí spojena s pěším výstupem. Mladší žáky dopraví autobus až na místo. Po celý den budou žáci organizováni po třídách třídními učiteli.
Odjezd autobusů z Kopřivnice od kostela v 8:00 hod., prezence žáků před kostelem u svých třídních učitelů do 7:55 hod.
Návrat ke škole sv. Zdislavy cca v 15:00 hod.
Vzít s sebou nápoj, svačinu, pláštěnku. Obědy ve škole jsou odhlášeny.

7. září 2017

Biblická olympiáda

25. ročník celostátní soutěže Bible a my

Také letos zapojíme naše žáky do vědomostní soutěže, kterou opět vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkat se touto formou s Biblí. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž je otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. Při její přípravě spolupracujeme s odborníky na Bibli z České biblické společnosti i Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií a v letošním roce jsou tato témata:
I. kategorie Apoštolové, jak je známe z evangelií (4. - 5. třída)
II. kategorie Josef Egyptský (6. - 7. třída)
III. kategorie Proroci Eliáš a Elíša (8. - 9. třída)
IV. kategorie Židovsko-křesťanské pojetí víry v Matoušově evangeliu a listu Židům (studenti sš)
Přejeme našim žákům krásné chvíle v bádání nad texty při přípravě. Mgr. Jan Žižlavský

6. září 2017

První školní den

Skončily prázdniny. Mnohým se těžce vstávalo do zamračeného rána, ale u většiny žáků se objevil na tváři úsměv, když potkali kamarády a uviděli krásně nazdobené třídy. Prvňáčkům dodávali odvahu rodiče, aby zvládli svou 1. školní hodinu, která byla plná překvapení a smíchu. Po setkání a uvítání ve třídách jsme se přesunuli do kostela, kde jsme zahájili školní rok slavnostní mší svatou. Otec Jiří nás povzbuzoval k tomu, abychom se snažili správně využívat čas a nezakopávali své hřivny (nadání). Po mši mu pan ředitel a paní učitelka Goldová přáli k narozeninám a kostelem zněl bouřlivý potlesk uznání a vřelého vztahu k našemu neobyčejnému knězi. Při písničce Slunce ať svítí, kde jsi ty, vyšlo slunce i venku na obloze. Před kostelem všichni dostali dobrůtku a z tváří dětí, rodičů i učitelů se dalo vyčíst, že školní rok začal pěkně a snad tak bude i pokračovat. Po rozkliknutí obrázku se zobrazí fotogalerie.

5. září 2017

INFORMACE, Informace k organizaci školního roku 2017 - 2018

5. září 2017

Rozvrhy pro školní rok 2017 - 2018

Základní verzi rozvrhu hodin pro letošní školní rok otevřete v záložce rozvrhy v levém slouci.
Rozvrh obsahuje i veškeré volitelné předměty, žák navštěvuje jen ty předměty do kterých je zapsán. Zeleně zbarvená políčka označují kroužky do kterých se mohou žáci přihlásit.
Pokud se vám nezobrazí na monitoru všechny třídy, vyzkoušejte jiný webový prohlížeč např: Google chrome, Opera, Firefox,...

31. srpna 2017

Prodej stravného na měsíc září

Žádáme rodiče nových strávníků, aby si přišli zaplatit stravné na měsíc září a vyzvednout elektronický čip u paní Pavlínové na ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici. Pro vstup do školní jídelny použijte, prosím, vchod od rampy (od dětského hřiště). Obědy se budou vydávat přihlášeným strávníkům od úterý 5. září.
Provozní doba:
23. 8. 2017 – středa, 8.00 – 11.30 hod.
24. 8. 2017 – čtvrtek, 8.00 – 11.30 hod.
28. 8. 2017 – pondělí, 10.00 – 15.00 hod.
29. 8. 2017 – úterý, 8.00 – 11.30 hod.
30. 8. 2017 – středa, 10.00 – 15.00 hod.
31. 8. 2017 – čtvrtek, 8.00 – 11.30 hod.
Jana Pavlínová, vedoucí školní jídelny

22. srpna 2017

Bezhotovostní platby pro rodiče

Při platbě větších částek (začátek školního roku, škola v přírodě, apod.) škola upřednostňuje bezhotovostní platby s cílem předejít možnosti ztráty finanční hotovosti.
• Částku určenou třídním učitelem zašlete na účet školy: 1127548801/0100,
• jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve formátu DDMMRRRR,(např.: 13011999),
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka (Karel Novák).
V případě více sourozenců je nutno provést platbu za každého sourozence zvlášť!
Platbu na začátku školního roku proveďte nejpozději do 20. října. Děkujeme za vstřícnost.


Archiv, viz odkaz v levém sloupci - naleznete historii webových informací včetně fotogalerií.

Ocenění společnosti Scio