baner pod záhlavím

Aktuální školní rok 2015 - 2016

Slavnostně jsme ukončili školní rok

Slavnostně jsme ukončili školní rok Fotky zde.

30. června 2016

Výlet 9. třídy

Letošní deváťáci se rozhodli, že školní výlet tentokrát využijí spíše k relaxaci. Vyměnili ho za adrenalin, který volili v minulých letech. Vlakem jsme dorazili do Velkých Karlovic, kde jsme si v poledne prohlédli místní dřevěný kostel a viděli ruční zvonění. Matěj si vyprosil možnost zahrát si na zdejší varhany. Po tomto duchovním zážitku jsme vyrazili k nedalekému penzionu a odpoledne si užívali relax na malém hřišti. Odpolední procházka a příprava večerního posezení u ohně se nesla také v pohodovém duchu. Druhý den jsme si dali trochu do nohou. Pěší túra na Stracenec, téměř 20 km, nás zavedla až na slovenské pomezí. Někteří si z tohoto výletu odnášejí i ojedinělý zážitek – vidět zblízka prostředí, kde se točil televizní seriál Doktor z hor. Fotky zde.

28. června 2016

Závěrečné setkání žáků 9. roč.

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se v 2. patře školy sešli žáci 9. roč., jejich rodiče a učitelé k závěrečnému rozlučkovému setkání. Z rozlehlé chodby vytvořili žáci prostředí příjemné kinokavárny a hodinový program mohl začít. První prezentace odhalila nevídané změny – z maličkých prvňáčků vyrostli téměř hotoví, zralí mladí lidé. Druhá prezentace proložená přiléhavými texty zavzpomínala na to, co společně prožili – školy v přírodě, karnevaly, výlety…. Jako osvěžení před rozlučkovým „ceremoniálem“ s učiteli posloužily hudební dovednosti Kláry Kupčíkové a Matěje Honeše. Společně zahráli na klavír Turecký pochod a Matěj ještě přidal nádhernou skladbu Starý bručoun, kterou zahrál na fagot. Na závěr jsme ještě zavzpomínali malou ukázkou na úspěšnou akademii z 6. třídy a dokázali, že i po čtyřech letech jsou pružní a doslova čáry-máry s lany jim už nikdo neodpáře. I přes úmorné horko vydrželi rodiče, učitelé i žáci u kávy a dobrot sedět, povídat a vzpomínat ještě dlouho po programu. Fotky zde.

28. června 2016

Turnaj církevních škol

Dne 27.6. se uskutečnil Turnaj církevních škol. Změřili sportovní síly s žáky CZŠ svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. V letošním roce proběhl turnaj u nás v Kopřivnici, ve sportovní hale na Husově ulici. Hrálo se ringo, volejbal, futsal a florbal. V kategoriích mladší a starší žákyně se hrálo ringo a volejbal, v kategoriích mladší a starší žáci se hrál futsal a florbal. Z naší školy pohár získali starší žáci a starší žákyně. Šimon Macháč 9. třída Fotky zde.

28. června 2016

Byli jsme žáci třeťáci aneb poslední den ve škole.

Byli jsme žáci třeťáci aneb poslední den ve škole. Fotky zde.

28. června 2016

Sběr papíru

Jak to dopadlo? Děkujeme všem dětem, ale hlavně rodičům a přátelům naší školy, kteří nosili do školy starý papír. Jste skvělí! Za letošní školní rok jsme tímto způsobem vydělali 11 504,- korun. Do sběrové soutěže se přihlásilo 220 škol ze severní Moravy a naše škola je na 48. místě podle celkového množství sebraného papíru. Výtěžek z této akce se rozdělil všem dětem na školní výlety. A přes prázdniny můžete sbírat také, protože v září se přihlásíme do soutěže zase. Když třídíme odpad, chráníme nejen přírodu a lesy, ale získáme také peníze na dobré účely. Tři fotky zde.

28. června 2016

Výlet první třídy

Co to, co to? Co to slyší moje uši? Že prý nějaké malé děti z Kopřivnice se chystají na výlet na vrch Javorník? Nejste to náhodou Vy? Tak to tedy ne, to se mně ani mé tlupě loupežníků vůbec nelíbí. Na to se ještě podíváme! Já jsem totiž hrozivý loupežník RANDOLOT a moje loupežnická banda přepadává turisty na stezkách od Veřovic až do Rekovic. Peníze a jídlo nebo život – to je naše heslo. Ten vrch je můj domov a ta rozhledna je moje skrýš. A nějaké malé děti se nebudou potulovat po mém lese! A pokud se přece jen odvážíte vstoupit do mých lesů, počítejte s tím, že to vůbec nebude snadná procházka. A kdo ví, zda strachy neutečete zpět do Veřovic. Já, strašlivý Randolet, na Vás budu číhat za každým stromem a za každo zatáčkou. Jsem připravený! A co Vy? Jen se těšte!!! Randolet Fotky z výletu zde.

28. června 2016

Druhá třída na koních

V pondělí 23. května se druháci vydali na svůj výlet. Nevezli se, šlapali po svých. Krásnou přírodou s modrým nebem nad hlavou statečně dorazili do Závišic na statek. Po svačině si nejdřív připomněli co dělat, když nás štípne vosa, odřeme si koleno či se nám přihodí jiná prázdninová zranění. Pak jsme ve skupinách měli pracovní dílny, protože kdo se vozit chce, nejdřív pracuje. Trhali jsme trávu, zalévali zelí, čistili vůz, zkoušeli kydat hnůj, ale také se zcela tiše učili pozorovat vlaštovky a samozřejmě jezdili na koni. Poté nás čekala přednáška o traktoru, kluci ani nedutali a když si mohli do traktoru vlézt a kousek se svézt, stali se těmi nejhodnějšími na světě. A nakonec jsme se všichni naskládali do vozu a vyrazili na vyhlídkovou jízdu okolím Kopřivnice. Zastavili jsme u mývala, koukli na hříbátko, holuby, u rybníčku pozdravili lamu a kozy, mlsali nanuk a kočí nás jako překvapení bezpečně dovezl až před školu, kde stály udivené maminky. A kdeže jsme se měli tak dobře? V Závišicích u Bajerů. Děkujeme babičce i dědovi i celé rodině za nádherný den. Fotky z výletu zde.

28. června 2016

Družina v červnu

Poslední měsíc školního roku jsme trávili různými zábavnými činnostmi na venku. Někdo tvořil z písku bábovičky, někdo odpočíval, jiní skotačili na prolézačkách nebo hráli fotbal, ale nejvíce se děvčatům líbilo pletení věnečků z kopretin. Ani v družině jsme nezaháleli. Už jsme mysleli na příští školní rok a přesazovali jsme malinké smrčky, abychom je mohli jít zasadit do lesa a zvelebit tak okolí Kopřivnice. Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny. Fotky z družiny zde.

28. června 2016

Akademie 2016

Školní akademii jsme zachytili amatérskou videokamerou, věříme že i přes nedokonalou kvalitu obrazu vám připomeneme neopakovatelné zážitky z vystoupení žáků školy. Jednotlivá viea jsou seřazena v pořadí v jakém byla prezentována na jevišti. Fotogaleri můžete zobrazit také zde.

17. června 2016

Rozloučení s deváťáky

Rozlučkové setkání žáků 9. třídy s učiteli se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 15:30 hod. na chodbě 2. patra.

16. června 2016

Barevné dny ve škole

Rada žáků vyhláslila na čtvrtek a pátek barevné dny. Třídy soutěží v počtu barevných dolňků ve svém ošacení.

16. června 2016

DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění svého dítěte ve školní družině v příštím školním roce, vyplňte přihlášku (přední stranu), kterou děti dostaly dne 10. 6. 2016 a poté odevzdejte nejpozději do 17. 6. 2016 třídní učitelce. Rodiče budoucích prvňáčků obdrží přihlášku do družiny na společné schůzce v úterý 14. 6. 2016 ve škole.

10. června 2016

Mistrovství ČR v psaní deseti prsty

Od roku 2000 probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. V hodinách informatiky se žáci seznamují s interaktivním programem výuky psaní od Jaroslava Zavjačiče. Po té si volí způsob zájmové nebo volitelné formy výuky. I v letošním roce máme mimořádně pilné a nadané žáky, které jsme vyslali porovnat dovednosti na mistrovství ČR v psaní. Letos se konalo v Ostravě a Opavě. Klára Kupčíková obsadila 5. místo s výkonem 443 úhozů za minutu a Petr Štusek 7. místo 389,5 úhozů za minutu. Dále nás velmi úspěšně reprezentovali žáci Adéla Novotná, Vít Marek, Matěj Honeš a Marie Davidová. Všichni převyšují rychlost přes 300 úhozů za minutu v opisovaném textu. Děkujeme za vynaloženou píli a příkladnou reprezentaci školy. Mgr. Jan Žižlavský

13. června 2016

Ústní prezentace závěrečných prací žáků 9. roč.

V úterý a středu 7. / 8. června odpoledne se v 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče a učitelé. Ve vzduchu bylo cítit napětí, které vyvažovalo společenské oblečení účastníků. Všichni žáci 9. ročníku předstoupili po písemné části závěrečných prací před hodnotící komisi, rodiče a spolužáky, aby také počítačovou prezentací a především ústním projevem prokázali, jak zvládli základní školní dovednosti. Všichni žáci uspěli, z toho pět žáků - s vyznamenáním. Mgr. Renata Kopecká

13. června 2016

Školní akademie

Ve čtvrtek 2. června proběhla školní akademie. Na výběr fotek se podíváte po rozkliknutí obrázku. Sestřih videozáznamu stále připravujeme. Děkujeme za trpělivost.

9. června 2016

Informace o sběru papíru

V letošním školním roce je poslední možnost donést sběr v pondělí 6. 6. 2016. Proto, kdo má doma starý papír, letáky, kartony má poslední možnost donést vše do školy. Poté už nic nebereme, až po prázdninách v novém školním roce. Tak neváhejte a doneste, co máte doma. Výsledky soutěže ve sběru se dozvíme v polovině června. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této aktivity.

9. června 2016

Družina v květnu

V květnu jsme přesazovali všechny naše zaseté rostliny. Hlavně rajčata a papriky. Naší malí zahradníci jsou moc šikovní, zapřáhněte je i doma. Navštívili jsme městskou knihovnu, také jsme chodili řádit na hřiště. Navštívil nás pan Jiří Bajer a povídali jsme si s ním o koních. Jsou to dětmi velmi oblíbená zvířata. Fotky z družiny zde.

9. června 2016

Dravci

Ve středu 18. 5. 2016 žáci naší školy obdivovali největší živou sbírku dravých ptáků v České republice. Výukový program si pro nás připravila společnost Zayferus, která se zabývá environmentální výchovou a ochranou dravých ptáků u nás. Děti viděly orla bělohlavého, sokola, káně, kondora, poštolku, výra, kalouse, sýčka, puštíka a další. Odměnou za vědomosti byla pro žáky i možnost vypustit si dravce z vlastní ruky. Chvíli jsme se báli, že kondor odletí i s Kateřinou. Zato Amálce ztuhl úsměv, když se jí luňák hnědý za sto tisíc nechtěl vrátit na ruku. Naštěstí vše dobře dopadlo. Fotky z návštevy dravců zde.

6. června 2016

Závěrečné práce žáků 9. ročníku

V letošním školním roce předstoupí poprvé žáci 9. ročníku před rodiče, učitele, spolužáky a další hosty se svou závěrečnou prezentací na zvolené zájmové téma. Závěrečné práce, které žáci zpracovávali během celého roku, by měly ukázat, jak se jim povedlo propojit vědomosti a dovednosti získané v průběhu školní docházky s vlastními možnostmi. Ve své závěrečné práci žáci prokazují nejen úroveň a hloubku myšlení, ale také dovednosti třídit a zpracovávat informace, zvládat informační technologii a písemnou i ústní vyspělost jazykového vyjadřování.
Harmonogram ústních prezentací v úterý zde.
Harmonogram ústních prezentací ve středu zde.

1. června 2016

Okresní kolo dopravní soutěže v Odrách

13. 5. 2016 se uskutečnilo v Odrách OKRESNÍ KOLO dopravní soutěže mladých cyklistů s těmito účastníky a výsledky: Za mladší kategorii reprezentovali žáci ze 4. třídy v tomto složení: Dominik Vašut, Jakub Šimíček, Rozálie Kudělková a Dáša Pešková 5. MÍSTO Za starší kategorii žáci 7. třídy v tomto složení: Samuel Bortel, Pavel Holub, Bára Müllerová, Nela Hipíková 4. MÍSTO Bodované soutěžní disciplíny: 1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teorie – testy na PC 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část na hřišti 3. Jízda zručnosti na kole 4. Zásady poskytování první pomoci Děkujeme všem za reprezentaci školy ve velmi náročné soutěži, byli jste šikovní a odvážní. Irena Skalická (Fotky se zobrazí po rozkliknutí loga BESIP)

20. května 2016

Pohádky ve 2. třídě

Pohádkový rok běží a nás potkaly další dvě pohádky. Nejdříve jsme probouzeli spící Šípkovou Růženku a pak se snažili s Maruškou přesvědčit krále, že sůl je nad zlato. Růžence jsme vyrobili papírovou růži a Marušce napekli slané pečivo. Protože opakování je matka moudrosti, za domácí úkol jsme dobrovolně pekli také. Že se nám v pohádkách libí, to posuďte sami… Fotky z pohádkových dnů zde.

20. května 2016

Den Země s druháky a ovečkami

Bylo jaro, všechno kvetlo a ty včelky, no ty se něco nabzučely. Takto poeticky popisoval jaro pan Karafiát. My s druháky jsme se vydali za něčím poněkud větším, chlupatějším, ale neméně roztomilým. Nedaleko školy se v jednom domku urodilo mnoho malých jehňátek. Jak jinak oslavit Zemi než obdivem k tomu, co bylo stvořeno. Cestou za ovečkami jsme poděkovali u kapličky a pak se hrdě vrhli do chléva. Ale ovce nikde, bylo jim lépe venku, a my pospíchali za nimi. Že se přece jen podařilo alespoň si sáhnout , je zásluha statečné maminky Boháčové.

20. května 2016

Třetí třída na dopravním hřišti

Dej přednost, stůj, ukaž změnu směru jízdy, rozhlédni se ! – tyto povely a ještě spoustu dalších si žáci vyslechli na dopravním hřišti. Děti si vyzkoušely nejen jízdu na kole, ale staly se i chodci a pozorovateli. Někteří prošli i jízdou zručnosti a veřte, že všichni byli moc šikovní. L.K. Fotky z dopravního hřiště zde.

20. května 2016

Šachy

V pátek 13. 5. 2016 proběhla v DDM Velká cena Kopřivnice v šachu. Této již tradiční soutěže se z naší školy zúčastnilo celkem deset žáků. Z téměř 30 účastníků se v první desítce umístili hned čtyři naši žáci (Petr Štusek a Matěj Honeš z 9. tř., Vít Buzek z 8. tř., Tomáš Janek ze 7. tř.) Nejlepší z nich - Petr Štusek obsadil dokonce třetí medailovou příčku v kategorii starších žáků. Všem děkujeme za reprezentaci školy, Petrovi blahopřejeme k úspěchu.

17. května 2016

Dopravní soutěž mladých

Dne 6. 5. se na dopravním hřišti Kopřivnice konalo školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, za 4. tř. nás reprezentovali D. Vašut, D. Pešková, J. Šimíček a R. Kudělková. V kategorii starších pak ze 7. tř. P. Holub, B. Müllerová, N. Hipíková a S. Bortel. V obou kategoriích jsme získali cenná 1. místa a tudíž postupujeme do okresního kola v Odrách. Všem patří gratulace a díky a hodně štěstí v dalším náročném soutěžení. Foto Irena Skalická

13. května 2016

Štafetový pohár

Dne 4. 5. 2016 proběhl na stadionu TJ Nový Jičín 3. ročník štafetového poháru. Na závod přijelo 17 škol z celého okresu a naši běžci z 2. – 5. třídy v tomto složení:
2. tř. – Vojtěch David, Victoria Miková
3. tř. – Josef Heryán, Robin Badura, Michaela Kořená, Marie Kostelníková, Štěpán Marek , Ludmila Marková
4. tř. – Dominik Vašut, Benjamín Janek, Amálie Sochorová
5. tř. – Markéta Buzková, Tereza Durajová, Vít Marek, Valerie Skalická, Jakub Raška vyběhali na štafetách 8x100 a 8x200 /smíšená družstva/ vynikající 8. místo. Konkurence velkých škol a dobře trénovaných dětí byla zřetelná, ale bojovali jsme, co nám síly stačily. Všem patří velký dík a gratulace!!! Irena Skalická. Fotky zde.

13. května 2016

Družina v dubnu

Dubnové krásné dny jsme prožili venku na hřišti, a když bylo škaredě, sportovali jsme v tělocvičně. Největší radost nám udělala paní učitelka Bárová, která přinesla do družiny tři pejsky. Dozvěděli jsme se spoustu poučných věcí. Jak se o domácí mazlíčky starat, že pejsek není hračka a potřebuje spoustu stálé péče. Také jsme si prohlédli psí rodokmen. Štěstí v očích měly děti, když si mohly pejsky pohladit a pochovat. Děkujeme paní učitelce za milou návštěvu a ať pejsky krmí tak akorát, aby byli pejsánkové stále malí a milí. Bernardýny do družiny vodit nemůžeme. Fotky z družiny zde.

5. května 2016

Turnaj s Kopretinou

Dnes 28. 4. ráno nás opět navštívili klienti denního stacionáře Kopretina, aby s námi porovnali své síly ve stolním tenise. Všichni byli výborně připraveni a měli hodně natrénováno, proto to naši kluci ze 6. třídy neměli snadné. Síly byly v závěru vyrovnané a všichni si to náramně užili. Poděkování patří jak klientům a jejich doprovodu, tak i našim žákům - B. Přádkovi, A. Putalovi, D. Bartošákovi, A. Sochorovi, M. Boháčovi a rozhodčímu V. Lošákovi. Foto Skalická Irena. Fotky zde.

5. května 2016

Projektový den na 2. stupni

Ve škole proběhl projetový den.

22. dubna 2016

Táhli za jeden provaz

Třeťáci dnes „ TÁHLI ZA JEDEN PROVAZ“. 21.4.2016 Společně jsme spolu zahráli několik her , snažili jsme se vcítit do pocitů někoho jiného, tolerantně přijmout kamaráda a ohleduplně se chovat ve skupině. V příběhu jsme poznávali dobro :) a zlo :-). Moc děkuji dětem za krásně prožité chvíle, při kterých jsme TÁHLI ZA JEDEN PROVAZ.

21. dubna 2016

Office arena 2016 - krajské kolo

V letošním roce bylo vyhlášeno mnoho různých soutěží, které měly prověřit dovednosti a vědomosti v oblastech informačních technologií. Výzva do soutěže Office aréna 2016 přišla v době, kdy žáci řešili další olympiády a připravovali se na přijímačky. Účast v soutěži Office aréna byla dobrovolná. Do školního kola se přihlásilo 9 žáků. Soutěžní projekty řešili pomocí aplikací Office 365 a výsledky ukládali do (cloudu) síťového úložiště Microsoftu. (Microsoft je hlavním pořadatelem soutěže.) Do soutěže se zapojilo více 1200 žáků z celé ČR. Odborná porota přidělila body pro účast v krajských kolech. Z naší školy byli vybráni 4 žáci: Šimon Macháč, David Jurečka, Adéla Novotná a Adéla Žižlavská. Krajské kolo se konalo ve čtvrtek 14. dubna v Šenově u Nového Jičína a výsledky se dozvíme na konci dubna. Děkujeme žákům za vynaloženou práci a úspěšnou reprezentaci školy.

15. dubna 2016

Vysazovali jsme les!

Až někdy půjdete na procházku na Červený kámen a bude se vám dobře dýchat je to také tím, že děti z naší školy tam vysadily přes sto stromečků. A čí to byl nápad? No dětí! Loňský školní rok jsme za školou našli žaludy. Někdo si však všiml, že žaludy mají malé ocásky. „Ale to nebyly žádné myší ocásky, ale kořínky!“ V tu chvíli děti napadlo – žaludy nasadíme a budeme zalévat. A pak, až vyrostou duby, vysadíme les. A tak se stalo. Děti vymyslely pohádku a ta se stala skutečností. I dětem záleží na tom, aby naše krásné město bylo ještě krásnější. Za to jim moc děkujeme. Fotky z lesa zde.

15. dubna 2016

Družina v březnu

Děti ve školní družině zasely obilí a zalévaly a zalévaly tak vydatně, až bláto teklo ze stolů na zem. No, alespoň nic neuschlo. Také jsme hráli divadlo. Toník si připravil pohádku O kohoutkovi, pejskovi a lišce. Divadlo se dětem tak líbilo, že si to i ostatní rádi vyzkoušeli. A i tento měsíc jsme měli návštěvu. Přijela za námi paní učitelka Lošáková a pro děti si připravila poučné povídání o jarních léčivých bylinkách. Nechyběly ani ukázky a ochutnávka. Moc děkujeme paní učitelce za pečlivě připravenou besídku. Fotky z družiny zde.

15. dubna 2016

Matematika

V měsíci březnu proběhly matematické soutěže:
Matematický klokan - školní kolo:
Kategorie Benjamín: 1. Vojtěch Lošák; 2. Bára Műllerová; 3. Samuel Bortel
Kategorie Kadet: 1. Šimon Macháč; 2. Doubravka Horáková;3. Lukáš Jiřík
Pythagoriáda - školní kolo:
6. třída: 1. – 2. Benedikt Přádka, Jakub Socha 3. – 4. Veronika Boháčová, Viola Staníková 7. třída: 1. – 3. Samuel Bortel, Anastázie Macková, Bára Műllerová 8. třída: 1. Doubravka Horáková 2. – 3. Vít Buzek, Filip Štefek
Okresní kolo: Matematická olympiáda
6. třída: 1. – 4. Benedikt Přádka (plný počet bodů 18) 5. Jakub Socha – 17 bodů 8. třída: 5. Doubravka Horáková – 16 bodů

11. dubna 2016

Recitační soutěž

Dne 6. dubna se v Novém Jičíně konalo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovala děvčata ve všech čtyřech kategoriích - Maruška Kostelníková (3. tř.), Klárka Holubová (4. tř.), Klárka Šprochová (7. tř.) a Eliška Bajerová (8. tř.). Do krajského kola v Ostravě postupuje Maruška Kostelníková. Blahopřejeme a držíme palce! Mgr. Lucie Tvarůžková

11. dubna 2016

Zdislava Zdislávce

V neděli naše škola uspořádala v Katolickém domě benefiční kocert Zdislava Zdislávce, jehož cílem bylo potěšit širokou skupinu lidí vystoupením dětí naší školy a získat finanční příspěvěk na zakoupení trojkolky pro nemocnou Zdislavu Přádkovou, která je žákyní naší školy. Podívejte se na fotky z vystoupení zde.

8. dubna 2016

Vítězka KoprStar 2016

17.2.2016 se v naší škole konalo školní castingové kolo Koprstar pro rok 2016. Přišlo zazpívat celkem 15 zpěváků.Do semifinálového kola (24.2)jsme poslali reprezentovat naši školu: Petra Sochu (1.třída), Zdislavu Přádkovou a Anastázii Kudělkovou (2.třída), Marii Kostelníkovou (3.třída), Markétu Buzkovou, Markétu Markovou a Nelu Kupčíkovou (5.třída), Kláru Kupčíkovou (9.třída) a za DDM postoupila Dagmar Kupčíková (4.třída). P. Socha se umístil na 3.místě, D. Pešková si vyzpívala 2.místo. M. Buzková s písní Veverka se umístila na 1.místě v kategorii „L“ a postoupila do finálové desítky nejlepších zpěváků – zpěvaček. Vyvrcholení soutěže Koprstar 2016 proběhlo v úterý 8. 3. 2016 v kinosále KDK – koncertem 10-ti finalistů, které jsme mohli zhlédnout ve vysílání KTK nebo na YOUTUBE. Od této chvíle bylo spuštěno telefonické hlasování. Na Jarním koncertě 22.3. 2016 pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. A…..titul Koprstar 2016 a zároveň Cenu diváků v sále, při koncertě finalistů získala Markétka Buzková z naší školy. Gratulujeme, přejeme hodně krásný písní a další úspěchy… Poděkování patří i celé doprovodné hudební skupině a všech lidem, kteří Markétce poslali svůj hlas.

8. dubna 2016

Celostátní kolo Bible a my

Ve středu 16. března se konalo celostátní kolo vědomostní soutěže Bible a my. Letos finalisty hostilo Biskupské gymnázium v Brně. Naši školu reprezentovali v kategorii 4. a 5. tříd Šárka Kupčíková a Václav Sopuch, v kategorii 6. a 7. tříd Benedikt Přádka a za kategorii 8. a 9. tříd Klára Kupčíková a Petr Štusek. Bohužel jsme nedosáhli ne vavřínový věnec vítězství, pochvalu za přípravu zaslouží všichni zúčastnění. Fotogalerii rozbalíte kliknutím na logo soutěže. Reportáž vysílanou 17. 3. na TV NOE můžete zhlédnout zde.

22. března 2016

Školní klub

V pátek 11. 3. se ve školním klubu uskutečnil turnaj ve stolním fotbale - KALČU, dohromady se nás sešlo 20 a každá dvojice se snažila vybojovat vítězství pro sebe, rozhodčí byli přísní a vyhráli ti nejlepší - Lukáš Trilč a Štěpán Marek /oba ze 3. třídy/. Atmosféra byla bojovná, ale nálada byla dobrá. Podrobnosti najdete v dubnovém čísle školního časopisu. Děkuji všem. Foto Irena Skalická prohlédnete zde.

21. března 2016

Finále Koprstar 2016

Záznam finálového koncertu můžete zhlédnout zde.

Dne 8. března se konalo finále 22. ročníku pěvecké soutěže KoprStar. Ze 434 soutěžících se mezi finálovou desítku probojovala Markéta Buzková z 5. třídy. Její vystoupení bylo plné energie, radosti a poutavé choreografie. Živý hudební doprovod zařídila naše skvělá školní kapela.
Záznam finálového koncertu můžete zhlédnout i zde. Pokud se Vám její zpěv líbil, můžete ji podpořit při hlasování. Zaslat lze pouze jeden hlas z jednoho mobilního telefonu pro každého soutěžícího nejpozději do pátku 18. března do 12 hodin.

11. března 2016

Beseda pro důchodce

Letos, a to už po osmé, jsme s dětmi ze školní družiny připravili vystoupení pro seniory. Na programu byly básničky, písničky, taneček, hra na flétnu, ale i vtipy. Nakonec nám šikovná čtvrťačka zahrála na kytaru a mladí, starší, prostě všichni jsme si společně zazpívali a rozdali jsme vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou pro naše žáky není jen balíček plný dobrot, který děti dostanou, ale hlavně radost a úsměvy babiček a dědečků. Každý rok se na tuto akci hlásí tolik dětí, že by besídka mohla trvat celý den. Proto děkuji ochotným dětem, které se pečlivě připravily, a zpříjemnily tak seniorům jejich odpoledne.

11. března 2016

Školní klub

A opět tady máme letos bruslení místo tradičních hodin v tělocvičně, páťáci jsou již ostřlenými bruslaři, a ti co ještě úplně ne, ti to určitě dopilují během dalších hodin. Tentokrát - 25. 2. nebyla nouze o závody, hry a soutěže, bruslení na výdrž; technické i střelecké kousky byly všudypřítomné. Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili. foto Irena Skalická Fotky prohlédnete zde.

11. března 2016

Školní družina v únoru

Děti se tak těší na jaro, že začaly vyrábět narcisy, pampelišky, tulipány a moc se jim to dařilo. Je vidět, že zruční jsou i kluci. V únoru přišla mezi nás babička Kostelníková, která byla a stále je výbornou kuchařkou. Všude se linula vůně lívanců s marmeládou a šlehačkou. Každý si chtěl přidat. Děkujeme paní Kostelníkové za to, že přišla a musíme na ní prozradit, že je babičkou 15 vnoučat a když se doma všichni sejdou, je hodně veselo. Fotky prohlédnete zde.

4. března 2016

Lyžařský výcvikový kurz 2016

Poslední únorový týden strávili žáci sedmého ročníku na Horní Bečvě v chatě Brian ve skiareálu Rališka. Ač letošní sedmáci velmi zdařile celý leden i únor střežili své těšení se na tradiční lyžák, určité chvění v ovzduší se jistě nedalo přehlédnout. Obavy žáků, jejich třídní, stejně tak i rodičů a hlavně dospělých účastníků letošního lyžáku z toho, jak tato oblíbená, ale i náročná aktivita proběhne, byly na místě. Třída je velmi živá, plná sportovců, umělců a jiných osobitých lidiček. Jak se jen tato směsice popasuje s odloučením od rodičů, fyzickou i psychickou zátěží, jiným režimem? No, a světe div se! Zvládli to na jedničku. A všichni. Všichni se naučili nejen lyžovat, ale do života si odnesli i mnohem víc. Dokázali, že zvládnou - být týden bez mamahotelu, samostatně vyřešit i nějakou tu neshodu či spor, dodržovat pravidla/mantinely, občas překonat malé nepohodlí či bolest, podřídit se ostatním, pomoct druhému, omluvit se, být trpělivý a tolerantní. Páteční rekreační lyžování, které díky bezvadným sněhovým podmínkám a azurové obloze mělo nádech alpských sjezdovek, jim bylo jistě dostatečnou odměnou. Mgr. Renata Kopecká

2. března 2016

Beskydská liga miniházené

V tomto školním roce se naše škola již podruhé zapojila do školní ligy v miniházené. Žáci 4. a 5. třídy se ve vzájemných zápasech utkali s žáky ZŠ z Trojanovic, Štramberku, Mniší a Npor. Loma z Příbora. V měsících listopadu, prosinci a únoru proběhla první tři kola soutěže. Všechny školy předvedly krásnou hru a naši žáci byli dvakrát bronzoví, jednou jsme vybojovali 2. místo. Ze 4. třídy nás reprezentovali Dominik Vašut, Jan Műller, Benjamin Janek, Jakub Šimíček. Ze třídy páté to byli Pavel Tůma, Martin Kupčík, Jakub Raška, Vít Marek, Martin Burián, Jakub Boháč, Markéta Buzková, Markéta Marková a Filip Geryk. Naším nejlepším střelcem se stal Jakub Raška. Děkujeme celému družstvu za hru plnou nasazení a držíme palce do posledního čtvrtého kola soutěže, které nás čeká na jaře. Fotky zde.

23. února 2016

Turnaj s Kopretinou

Ve čtvrtek 18. 2. k nám opět po čase zavítali dospělí klienti denního stacionáře Kopretina, aby s našimi žáky od 6. do 9. ročníku změřili síly ve florbale a fotbale. Ačkoliv byla pravidla volnější, všichni hráli naplno a hlavně fair play, což bylo stejně důležité jako to, že téměř tři hodiny byly v duchu velmi přátelské atmosféry. Jako rozhodčí jsem si to se všemi moc užila, všem hráčům děkuji a těším se na příští klání, které by mělo být ve stolním tenise. Irena Skalická. Fotky zde.

23. února 2016

Turnaj v piškvorkách

Dne 12. 2. se na gymnáziu v Příboře uskutečnil 2. ročník turnaje v piškvorkách, mezi 9 týmy se naši nejlepší reprezentanti umístili na úžasném 1. místě. Gratulace a díky patří Zdenku Jáchymovi /kapitán/, Filipu Štefkovi, Jakubu Kostelníkovi, Šimonu Macháčovi a Davidu Michálkovi. Za školní klub děkuje Irena Skalická

16. února 2016

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče, těší nás zájem o naši školu. K zápisu přišlo 37 dětí, tři rodiče požádali o odklad. Seznam přijatých dětí je zde. Protože někteří rodiče přijatých dětí ještě zvažují možnost odkladu a čekají na vyjádření odborného poradenského zařízení, aktuálně nevíme, kolik dětí nastoupí do 1. třídy. Podle skutečného počtu dětí se rozhodneme, zda otevřeme jednu nebo dvě 1. třídy. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nás bezodkladně informovali, pokud budete uvažovat o nástupu na jinou školu.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v naší škole v úterý 14. června v 15 hodin. Těšíme se na setkání s Vámi.

15. února 2016

Zápis do první třídy

Zatímco se za okny pomalu čerti ženili, škola se držela kalendáře. Když zima, tak ledová. Pro budoucí prvňáčky jsme připravili zápis do první třídy ve stylu známé pohádky Ledové království. Každý předškolák byl vyzván "Annou", aby pomohl najít "Elzu" a vrátil do země léto. Nejdříve musel prokázat svou školní zralost a připravenost - poznat barvy, počty, rozdíly.... a pak ho čekala pohádková část. Sob v opravdové sobí kůži tahal sáně s ledovými krabicovými kostkami, u sněhuláka Olafa se skládaly puzzle a největší tajemství bylo ukryto za "ledovými dveřmi". Modrobílý svět, ledový zámek, vše prosvíceno a zasněženo. Stačilo obejmout Elzu a tak zjistit, že láska zahřívá a vše dobře dopadlo. Nakonec společná fotka a "hurá do školy". K zápisu letos přišlo rekordních 37 dětí. Jak jim to šlo, uvidíte ve fotogalerii. (rozkliknout obrázek)

15. února 2016

Projekt Game 4 Tatra

Začátkem února odstartoval projekt Game4Tatra, který umožní žákům a studentům šesti škol kraje lépe poznat pracovní prostředí velkých průmyslových firem. Protože žijeme v Kopřivnici, nabídli jsme našim žákům možnost takovéto spolupráce s místní automobilkou Tatra Trucks a.s. Přihlásilo se 15 žáků sedmého a osmého ročníku, kteří projevili o práci v projektu zájem. Ti navštíví Tatru, seznámí se zážitkovou formou s vybranými profesemi a sami na škole sestaví fiktivní personální agenturu. Projekt je směřován hlavně k těm, kteří mají zájem o technické, ekonomické případně obchodní obory s cílem je nadchnout, případně inspirovat v budoucím rozhodování. Doufáme, že díky tomuto projektu získají žáci o technických oborech lepší přehled. Projekt bude zakončen v červnu slavnostní prezentací v oblasti Dolních Vítkovic a za účasti zástupců zúčastněných firem, Hospodářské komory ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje. Odkaz na reportáž ze zahájení projektu Game4Industry zde.

11. února 2016

Třeťáci na ledě

11.1.2016 jsme se vydali poprvé na zimní stadion. Snažíme se docvičit techniku bruslení, hrajeme hry, soutěžíme, ale také využíváme čas pro volný pohyb na ledě a zábavu. Všichni jsou moc šikovní a snaží se. Každou hodinu vidím velké pokroky a zlepšení. L.Kostelníková. Fotky zde.

4. února 2016

Zápis do 1. třídy

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2016 dosáhnou věku 6 let. Děti, které měly odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2016/17 proběhne: ve čtvrtek 11. února (13 – 18 hod) Žádost o přijetí se vyplňuje a odevzdává v den zápisu.
Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Ve školním roce 2016/2017 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků. Přijato může být jedno dítě s nárokem na asistenta pedagoga. O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu.
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Bližší informace o podmínkách odkladu jsou uvedeny v příloze níže. co dělat při odkladu. Z organizačních důvodů bude zkráceno vyučování.

14. ledna 2016

Maškarní ples

Krásnou písní nás 17. 1. 2015 přivítala princezna Elza do Ledového království. Ten den si na karneval přišlo zatančit a zařádit 108 dětí. Všechny nás rozveselil taneček „Beruško půjč mi jednu tečku“. A překvapilo nás vystoupení skupiny Capuera . Díky všem, kteří jste s námi přišli prožít nedělní odpoledne a díky také všem, kteří jste pomáhali, aby vše dobře dopadlo. Kliknutím na obrázek otevřete fotogalerii.

4. února 2016

Soustředění pěveckého sboru

Ve čtvrtek 28. ledna proběhlo soustředění pěveckého sboru. fotky si prohlédnete po rozkliknutí odkazu zde.

4. února 2016

Mistrovství office

V úterý 26. ledna uspořádala Mendelova střední škola v Novém Jičíně ve spolupráci s dalšími partnery regionální soutěže Office a ZAV pro základní školy. Cílem soutěží bylo prověřit znalosti informačních technologií žáků a psaní deseti prsty na klávesnici. Naši školu reprezentovali v soutěži office žáci Šimon Machač a Vojtěch Sopuch, kde Šimon vybojoval 8. místo. Do soutěže v psaní jsme vyslali Petra Štuska, Anastázii Mackovou a Vítka Marka. Petr vybojoval 4. místo, Vítek skončil 7. a Stázka 8. z 20 souteěžících. Děkujeme žákům za vynaloženou píli a úspěšnou reprezentaci školy. Fotky prohlédnete také zde.

2. února 2016

Soutěž JUNIOR Gypri Scrabble

Ve středu 27.1. 2016 proběhla soutěž ve SCRABBLE základních škol na Gymnáziu v Příboře. Zúčastnili se Petr Štusek (9. tř.) a Jaroslav Neuwirth (8. tř.). Tito žáci se umístili v kategorii ŠKOL na 2. místě ( z počtu 12 škol ) a v kategorii JEDNOTLIVCŮ z počtu 24 žáků se Petr Štusek umístil na 8. místě a Jaroslav Neuwirth na 6. místě. Tímto jim opravdu moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

28. ledna 2016

Okresní finále ve florbalu

V pátek 15. 1. 2016 se osm našich mladších florbalistů z 6. – 8. třídy vydalo do Oder, kde se v překrásné sportovní hale utkali s dalšími pěti nejlepšími družstvy z okresu Nový Jičín. Tentokrát se nám již ve skupině dařilo lépe. Po jen mírné prohře se ZŠ Bílovec jsme porazili velmi silné družstvo ZŠ Npor. Loma z Příbora a zůstali tak ve hře o pozice na „bedně“. V závěrečném duelu o 3. místo jsme nastoupili proti ZŠ Jubilejní Nový Jičín a kluci opět nezklamali. Aktivně a hlavně až do posledních vteřin zápasu hráli a bojovali o vítězství, což se nakonec podařilo. Kluci si kromě dobrého pocitu ze skvěle provedené práce odvezli také medaile, diplom a sladkou odměnu. Kromě toho byl Tomáš Janek ze 7. třídy vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Reprezentovali nás: Jakub Socha, Benedikt Přádka, Matouš Boháč ze 6. tř., Kryštof Socha, Aleš Tománek, Tomáš Janek, Vojtěch Kostelník ze 7. tř. a Vít Buzek z 8. tř. Fotky prohlédnete také zde.

20. ledna 2015

Florbal

Po výhře v základním kole této již tradiční oblíbené soutěže se naši mladší chlapci zúčastnili semifinále. Opět jsme se vydali do sportovní haly ZŠ Emila Zátopka s předsevzetím uspět co nejlépe. Nejdříve jsme se utkali se ZŠ E. Zátopka a ZŠ Petřvald, ale tady se nám více než nedařilo a obě utkání jsme prohráli. Kluci už už skládali zbraně, ale nakonec jsme se rozhodli ještě zkusit zabojovat a podařilo se. Přestože jsme do čtvrtfinále nastoupili proti silnému družstvu ZŠ Nový Jičín Komenského 66, což je velká škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, díky obrovskému nasazení a houževnatosti všech hráčů jsme zápas dovedli až do vítězného konce. V semifinále jsme sice znovu prohráli s domácími, ale rozhodující zápas o 3. postupové místo se ZŠ Příbor Jičínská jsme vyhráli. Okresní finále proběhne 15. 1. 2016 v Odrách, ZŠ Komenského. Fotky prohlédnete zde.

15. ledna 2016

Adventní koncert

V neděli 20. prosince proběhl ve škole Den otevřených dveří a Adventní koncert žáků naší školy. Fotky prohlédnete zde.

11. ledna 2016

Vánoční soutěž tříd

Na poslední den před prázdninami připravila Rada žáků již tradiční Vánoční hry a koulovačku. Letos se na 1. místě umístnily se shodným počtem bodů 6. a 9. třída. Koulovačku vyhrála 7. třída. celým programem provázeli moderátoři Jan Filák a Klára Kupčíková. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce do škol obržela každá třída krabici citrusových plodů k ochutnání. Obrázky, které žáci z ovoce vytvořili, si můžete prohlédnout v galerii. Poté z tohoto ovoce připravili chutný salát. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

O třech medvědech

Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům? Další pohádku, kterou druháci začátkem prosince otevřeli, charakterizovalo jedno zvíře ve třech velikostech. Medvěd, ten co med jed. Ve skupinkách s medvědími jmény (grizzlyové, pandové…) vyráběli medvěda ze sena i do květináče, pekli Brumíky i perníčky, vyráběli musli – medvědí mls i chaloupky, tančili medvědí tanec a samozřejmě se i po medvědovsku učili a zpívali. Na projektový den navázala medvědí čtenářská dílna, kde podle svého výběru četli medvědí knížku svému plyšovému medvědímu kamarádovi. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

O perníkové chaloupce

Perníček? Hurá? Těšili se druháci v polovině prosince na další pohádku. Chaloupku jsme sice nepekli, ale perníkový stromeček na vánoční stůl ano. Matematiku jsme procvičili na cihličkách do perníkové chaloupky, sestavili pohádku, naučili se básničku i písničku a na závěr stavěli perníkovou chaloupku z hrášků. Nevěříte? Prohlédněte si fotky. Následující den jsme si vybrali role a v rámci dílny čtení se připravili na dramatizaci textu. Největší úspěch sklidil Franta, který byl jako selka opravdu přesvědčivý. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

Den pro mého mazlíčka

Na tuto středu (25. listopadu) se všichni druháci do školy těšili. Mohli přijít do školy i se svým zvířecím kamarádem. Vyhlásili jsme totiž v rámci učiva prvouky DEN PRO MÉHO MAZLÍČKA. Den předem to vypadalo, že ve druhé třídě bude celá zoologická zahrada, ale naštěstí rozum zvítězil. Mazlíčků se sešlo celkem osm: dva králíčci, křeček, andulka, kotě, morče, rybičky a pes. Podle nich jsme se také rozdělili do skupinek a soutěžili ve znalostech, vyráběli stránku do encyklopedie. Každý majitel svého mazlíčka představil, pověděl, jak k němu přišel i jak se o něj stará. Největší radost všem udělal pes Bady, který přišel i s maminkou, a to bylo dobře. Toník den předem hlásil, zda může vzít pejska. Že ten pejsek je tak velký jako nejmenší druháčci, to říct zapomněl. Bady projevoval obrovské nadšení z dětské společnosti a po půl hodině ve třídě se šel přesto raději prohánět ven. Děti sice byly smutné, ale malé kotě si jistě oddychlo. Děkujeme všem chovatelům. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

Školní družina v prosinci

Celým prosincem se družinou linula vůně jehličí a perníčků. Nazdobili jsme společně tři stromečky. Jeden v Kulturním domě, druhý na chodbě v prvním patře a nakonec na chodbě na druhém stupni. Potěšili jsme se prohlídkou výstavy v Katolickém domě, kde byl náš betlém i výrobky. A nakonec naše pozvání přijala babička Šimíčková, která s dětmi trpělivě zdobila perníčky. Celá družina byla sladká i děti byly sladké. Děkujeme ochotné babičce, že přišla. Udělala všem radost. Fotky prohlédnete zde.

21. prosince 2015

Vzdělávací pobyt v Anglii

V pondělí 14. prosince se 40 žáků a 4 učitelé šťastně vrátili ze zahraničního vzdělávacího pobytu v Anglii. Škola získala prostředky pro rozvoj jazykových dovedností žáků a díky projektu OP VK „Cesta k porozumění“ se mohla tato cesta uskutečnit. Ve středu jsme navštívili London Eye, prohlédli si Westminsterské opatství, budovu parlamentu, Big Ben, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác a večer jsme se uchození a plní zážitků ubytovali v rodinách. Ve čtvrtek jsme se autobusem dopravili do historického města Rochester, navštívili hrad, katedrálu a interaktivní muzeum. Viděli jsme protipovodňové bariery na řece Temži a dopolední program uzavřeli návštěvou Greenwich. Odpoledne strávili žáci výukou angličtiny ve škole. V pátek jsme objevovali přírodu v Natural History Museu a odpoledne se děti opět věnovali výuce angličtiny ve škole. Na sobotu byl připraven výlet do přímořského města Brighton. Po cestě jsme viděli anglický venkov, hřbitov a starý kostel, bílé skalní útesy Beachy Head a Seven Sisters a zažili opravdu silný vítr. Neděli jsme věnovali prohlídce historického centra Londýna, City. Prošli jsme se po nejznámějším mostě Tower Bridge a po anglikánské bohoslužbě v nádherné katedrále svatého Pavla pokračovali k pevnosti Tower, poté lodí do přístavu v Greenwichi. A pak už jen následovala dlouhá cesta domů. Svatý Kryštofe, díky. Webblog utvořený během pobytu v Anglii zde. Fotky z Anglie prohlédnete zde. Další chronologicky seřazené fotky z Anglie prohlédnete zde.

21. prosince 2015

Prodej budovy školy

Radujte se s námi, zastupitelstvo města Kopřivnice schválilo s konečnou platností prodej budovy školy zřizovateli, biskupství ostravsko-opavskému. Děkujeme všem příznivcům za podporu.

10. prosince 2015

Projektové dny na prvním stupni

V týdnu od 9. listopadu do 13. listopadu probíhaly na 1. stupni projektové dny. Ve středu 11. 11. na svátek sv. Martina si prvňáčci zopakovali písmenko M.
M – mají děti rády. To je začátek nejsladšího slova máma.
M – chutná sladce jako muffiny s mákem, marcipánem, mandlemi, s mrkví.
M – jako mozaika, mýdlo (ach ta vůně!)
M – jako máslo vlastnoručně vyrobené v moderní máselnici; jako čerstvě vytlačený mošt z moštárny.
M – jako miska (to malé tajemství, co jednou bude v ní).
Dětské ruce si vyzkoušely spoustu manuálních činností. Ale teď zase s chutí do učení. Mozek nesmí zahálet. Děkujeme všem maminkám (Marušce, Marcelce a Dobrušce). Fotky prohlédnete zde.
Třetí třída se ponořila do sovího příběhu. Tajná zpráva od sovičky Rozárky? Chvíle napětí a poté radost z nadcházejícího projektového dne. Soví příběh nás provázel třídou (zvuky sov, hra, přepis, poslech), multimediální učebnou (prezentace na dané téma, trocha počítání, pohádka-Tři oříšky…), družinou (papírové tvoření) i kuchyňkou (zdobení perníků, modelování těsta a „soví zmrzlinový pohár“). Děkuji dětem a maminkám za krásné chvíle. Fotky prohlédnete zde.
Běžel tudy ježek a zastavil se ve čtvrté třídě. Čtvrťáci se už týden těšili na vyrábění ježečků z nepečeného těsta a zdobení perníků. V družině ušili jehelníčky a naučili se obšívací steh. V dílně matematiky skládali matematický obrázek, kterým rozluštili, čím se ježek živí. V pracovním listě se dozvěděli mnoho informací z jeho života. Z hrušky, jablíček a hroznového vína si vyrobili zdravou svačinku. Díky patří ochotné paní družinářce M. Macíčkové a paní asistentky N. Hrušovské za jejich pomoc. Fotky prohlédnete zde.
Většina dětí v páté třídě miluje zvířátka, a tak bylo téma projektového dne jasné. Při domácí přípravě si děti zjistily informace o svém zvířátku. Popsaly, jak vypadá, jak o něj pečují, čím ho krmí a jaké nemoci jej mohou sužovat. Zjistily také jméno zvěrolékaře, na kterého se mohou v případě zdravotních problémů obrátit. Ve škole svého mazlíčka představili svým spolužákům. Někteří si své mazlíčky přinesli i do školy a uspořádali výstavu pro své spolužáky na 1. stupni.

10. prosince 2015

Biblická olympiáda

okresní kolo vědomostní soutěže

Ve středu 25. listopadu proběhlo v naší škole okresní kolo biblické olympiády s názvem Bible a my. Jedná se o vědomostní soutěž zaměřenou na znalost Bible a biblických příběhů úměrně rozdělených do čtyř věkových kategorií. Školními koly prošlo 162 žáků z pěti škol. Do okresního kola postoupilo 46 žáků. Ústřední kolo proběhne 16. března 2016 v Brně. Naši školu budou reprezentovat Šárka Kupčíková a Václav Sopuch z 5. třídy, Benedikt Přádka ze 6. třídy a Klára Kupčíková a Petr Štusek z 9. třídy. Poděkování patří sponzorům, kteří zajistili hodnotné ceny. Mgr. Jan Žižlavský; Viz fotogalerie zde.

10. prosince 2015

Adventní duchovní obnova

Ve dnech 19. až 21. listopadu jsme pro žáky 8. třídy připravili adventní duchovní obnovu ve Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí. Žákům je předložen zážitkový program s důrazem na sebepoznání, spolupráci, hodnotovou orientaci a rozvoj osobního vztahu s Bohem. V letošním roce se zúčastnilo programu jedenáct žáků. Jak se nám dařilo, posuďte z fotografií. Rozliknutím obrázku otevřete fotogalerii.

10. prosince 2015

Školní družina v listopadu

Milí rodiče, vy máte moc pracovité děti. Krásné podzimní dny jsme trávili užitečně a nasbírali jsme přes 120 kg žaludů pro zvířátka. Vyrobili jsme 250 hvězd pro radost seniorům. A také ve druhé třídě byl den mazlíčků a každý si mohl přinést do školy živé zvířátko. Jen Bart Macko byl smutný, že to jejich prase neunese, tak jsme se šli podívat na to jejich prasátko domů. No a v listopadu jsme v družině přivítali už třetího dědečka, který má 15 vnoučat a 8 z nich už chodí do naší školy. Dědeček Šimíček si pro kluky připravil elektrické obvody a každý kluk si mohl domů odnést světýlko. Děkujeme panu Šimíčkovi, že udělal klukům radost. Příští den svítili v hodině i pod lavicí. Fotky prohlédnete zde.

10. prosince 2015

Výsledek potravinové sbírky

Ve dnech 26-27.11.2015 probehla na nasi skole potravinova sbírka ve spolupraci s Potravinovou bankou Ostrava. Celkem se vybralo 102kg trvanlivych potravin v hodnote cca 5227,-Kc. Tentokrate nase potraviny putovaly do nezisk.organizace Fond ohrozenych deti, socialne slabym rodinam. Dárcům DEKUJEME !!! ......Má to SMYSL !!! Poděkování prohlédnete zde.

11. prosince 2015

Florbal

V pondělí 7. 12. 2015 se utkali naši mladší florbalisté s dalšími pěti školami z okolí. Přestože jich po výpadku dvou hráčů bylo jen sedm, dokázali svou houževnatostí a především obrovským nasazením porazit nejen všechny tři kopřivnické školy, ale i družstva z Frenštátu a Starého Jičína. Ve finále se utkali s týmem ZŠ Emila Zátopka a i tento vyrovnaný duel dotáhli do vítězného konce. Postupují do dalšího kola, které se odehraje v prvním lednovém týdnu. Reprezentovali nás: Jakub Socha a Benedikt Přádka z 6. tř., Tomáš Janek, Kryštof Socha a Vojtěch Kostelník ze 7. tř. a Vít Buzek z 8. tř.

10. prosince 2015

Výsledek sbírky pro fond Sidus

Ve dnech 10. – 11. prosince proběhla opět na naší škole veřejná sbírka. Zakoupením výrobků v hodnotě 1830 Kč jste přispěli na léčbu mnoha dětských pacientů prostřednictvím Fondu Sidus. Děkujeme. Rada žáků

11. prosince 2015

Jednání o prodeji budovy školy v prosinci

V únoru letošního roku započalo jednání mezi majitelem budovy školy Městem Kopřivnice a zřizovatelem naší školy, Biskupstvím ostravsko-opavským o prodeji budovy. Odkoupením budovy by se vyřešila některými zastupiteli kritizovaná výše nájmu, otevřela by se možnost opravy budovy (výměna oken, výtah) a hlavně by se stabilizovala situace z pohledu zřizovatele školy i občanů, kteří mají zájem o naši školu.
Znalcem Města byl vypracován znalecký posudek k určení tržní ceny budovy. V případě zachování budovy převážně pro účely školství stanovil hodnotu budovy 10,5 mil. Kč, v případě komerčního využití objektu ve výši 15,4 mil. Biskupství nejprve navrhlo kompromisní cenu, a to 13 mil. Kč, ale v průběhu jednání biskupství postupně ustoupilo až na společně dohodnutou cenu 17,6 mil. Kč.
Na jednání zastupitelstva v září byl schválen těsnou většinou jedenácti hlasů „Záměr prodeje budovy“. Hlasování o prodeji budovy by mělo proběhnout na jednání zastupitelstva 10. prosince 2015. Byli bychom rádi, kdyby k odkoupení budovy došlo, hlavně z výše uvedených důvodů.
Prosíme proto o podporu. Pokud můžete, oslovte některého ze zastupitelů, případně vyjádřete podporu svou účastí přímo na jednání zastupitelstva města.
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem k odkoupení budovy přispěli. Ing. Pavel Janek, ředitel školy

30. listopadu 2015

Život dětem

Na naší škole jsme v listopadu organizovali veřejnou sbírku ve spolupráci s o. s. ŽIVOT DĚTEM. Prodejem magnetek, přívěsků atd. jsme získali 2070 Kč např. na potřebné vybavení dětských oddělení nemocnic. Děkujeme všem, kteří přispěli. Poděkování prohlédnete zde.

30. listopadu 2015

Aktuální situace k zahraničnímu pobytu pro žáky

V pondělí 23. 11. komunikovalo vedení školy s CK František Prášek, která pro naši školu zajišťuje "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky". Podle informací cestovní kanceláře bylo na cestách od vzniku nepříznivé bezpečnostní situace (po teroristických útocích v Paříži dne 13. listopadu 2015) 11 autobusů. Některé autobusy se s žáky z pobytu už vrátily, jiné jsou v Anglii, odjíždějí, případně se na odjezd chystají. Ani v jednom případě nebyl omezen počet cestujících žáků. Byli jsme opakovaně ujištěni, že při cestování i při samotném pobytu v Anglii probíhá vše podle předem dohodnutého programu a bez nejmenších omezení. CK je v případě potřeby připravena upravit program tak, aby se děti nepohybovaly na místech, která by mohla být nebezpečná. Chceme Vás informovat, že pokračujeme v přípravě realizace "Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky" tak, aby podle podepsané smlouvy a ve stanoveném termínu proběhl, pokud nenastanou další nepříznivé okolnosti, které by cestu znemožnily. Chceme mít jistotu, že přihlášení žáci pojedou. Proto se obracíme na zákonné zástupce, kteří mají v úmyslu pro své dítě účast na pobytu zrušit, aby nám to písemně oznámili nejpozději do čtvrtku 26. 11. 2015 do 14 hodin. Poté odešleme seznam účastníků a doprovodu cestovní kanceláři k zajištění ubytování a cestovního pojištění tak, jak to před každým výjezdem cestovní kancelář požaduje a změna dále nebude možná. Mgr. Karolína Marková

27. listopadu 2015

Dámy a pánové, držte si klobouky

Bylo brzy ráno, 3. listopadu a ve vestibulu se to hemžilo druháky. Už o půl osmé jsme vyrazili autobusem do Příbora. Byl to však autobus školní a tak jsme zažili opravdovou mačkanici. Ale dojeli jsme. Nejdříve jsme šli do kostela sv. Valentina, kterým nás provedl ochotný a trpělivý pan kostelník Monsport. Pak jsme šli do muzea, kde byl pro nás připraven program Dámy a pánové, držte si klobouky. Zkoušeli jsme plstění, krumplování, česání, barvení a nakonec jsme si odnesli jeden malý klobouček, který se moc zalíbil naší třídní plyšové sově. Prohlídli jsme si výstavu klobouků, kde nám zajímavě vyprávěli. Sami jsme si i klobouky mohli vyzkoušet. Po cestě na autobus jsme se zastavili u letadla – památníku válečných letců a jeli zpět do školy, tentokrát již pohodlně. Fotogalerie zde.

27. listopadu 2015

Plavu si ani nevím jak (plavání 2. A 3. Třída)

V průběhu měsíců září až listopadu se každé pondělí vydávali žáci druhé a třetí třídy na bazén. Nebyla to pro ně novinka a za pár týdnů z nich byli zdatní plavci. Jak jim to šlo, uvidíte na fotkách. Fotogalerie zde.

27. listopadu 2015

Kola sem, kola tam (dopravní hřiště – září )

Kolem nás se kola jen míhají, ať už cyklistická, či automobilová anebo autobusová. Dopravní výchova má své pravidelné a důležité místo ve vzdělávání. Na podzim jsme vyrazili s mladšími školáky na dopravní hřiště a součástí výuky je i teoretická část, která proběhla nyní ve třídách. Jak nám to šlo a šlapalo, podívejte se. Fotogalerie zde.

27. listopadu 2015

Pohádkový rok ve druhé třídě

Od prázdnin je jenom krok, druhákům začal pohádkový rok. Papírovým klíčem bránu do pohádky jsme otevřeli, a první pohádku, Hrnečku vař, jsme uslyšeli. Každý kouká, drží pěsti, jak jen dovede, zda se kouzlo povede. Povedlo se, třída jásá, sladkou kaši rychle spásá. Hrníčků jsme malovali dosti, klidně mohou přijít hosti. Jaké je pohádky druhé jméno? Hnedle bude odhaleno. Nebudeme čas tu ztrácet, je tu Sněhurka a trpaslíků dvacet. Na hlavě čepici v ruce jablíčko, nasmáli jsme se při tanci maličko. A že se nám čepičky líbily, strom čepičák jsme vyrobili. Fotogalerie Sedm trpaslíků zde. Fotogalerie Hrnečku vař zde.

27. listopadu 2015

Netradiční pohádky

Sotva skončili jsme písmen opakování, do knihovny městské vedlo naše putování. Čekala na druhákovská děťátka netradiční pohádka. Z Karkulky byl karkulák, ani nevíme jak. Potom na výstavu jsme zašli, fotky krásných stromů našli. Fotogalerie zde.

27. listopadu 2015

Pěvecká soutěž Kopretina

V úterý dne 24. 11. 2015 se uskutečnil 4. ročník pěvecké soutěže Kopretina v DDM Kopřivnice. Soutěž byla nepostupová, zpívaly se pouze lidové písně bez doprovodu. Z naší školy se zúčastnilo 13 dětí. V první kategorií nás reprezentovaly dvě dětí z 1. třídy. Magdaléna Böhmová vyhrála 1. místo a Petr Socha 3. místo. Druhou kategorií tvořily děti ze třetích a čtvrtých tříd. Druhá místa obsadily Marie Kostelníková z 3. třídy a Klára Holubová ze 4. třídy. Třetí místa vybojovala Marie Besedová a Dagmar Pešková ze 4. třídy. Ve třetí kategorií se umístila na krásném prvním místě Anna Sochová z 5. třídy. Poslední kategorie byla dua – tria, kde s jistotou zvítězily také naše žačky a to Anna Sochová s Markétou Buzkovou z 5. třídy. Děkujeme všem dětem, které se umístily na krásných medailových místech i dětem, které se letos neumístily – Vojtěch David, Jiří David, Rozálie Kvitová, Michaela Kořená, Markéta Marková. Všem gratulujeme a přejeme svět krásných lidových písní. Zdislava Jalůvková, asistent pedagoga ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice Fotogalerie zde.

27. listopadu 2015

Sbírka potravinové pomoci

KLUB RODIČŮ A RADA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SV. ZDISLAVY V KOPŘIVNICI organizuje SBÍRKU POTRAVINOVÉ POMOCI Komu bude potravinová pomoc poskytnuta: lidem bez přístřeší a v sociální nouzi přes organizace poskytující sociální služby… (Charita Nový Jičín, Charita Frenštát p. R.) Jaké potraviny je možné přinést: trvanlivé potraviny v originálních obalech před datem spotřeby (cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti, apod.) Jaké potraviny nejsou vhodné: domácí výrobky (marmelády, kompoty apod.), čerstvé potraviny určené k okamžité spotřebě, pečivo, vajíčka aj. Kdy a kde je možno potraviny odevzdat: Ve dnech 26. – 27. 11. 2015 v přízemí školy sv. Zdislavy, vždy 30 minut před 1. vyučovací hodinou (7:30 – 8:00) Sbírka je organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě, z.s. Plakátek prohlédnete zde.

21. listopadu 2015

Komunikace s puberťákem

První listopadový čtvrtek proběhla ve škole svaté Zdislavy beseda s názvem „Komunikace s puberťákem“. Paní učitelka Renata Kopecká připravila třídu s pohoštěním a inspirativními knížkami na lavicích. Na její pozvání přijela Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě, která se zabývá psychologickým poradenstvím, psychoterapií, skupinovou supervizí i lektorskou činností. Přednášející měla připravenou prezentaci, která provázela naši besedu. Malé opakování fyzického a psychosociálního vývoje člověka v úvodu přednášky přispělo k porozumění, čím si naše dospívající děti procházejí. Zvláštní pozornost věnovala „krizím“ v oblastech tělesnosti, sexuality, identity a autority. V naší výchově by podle slov přednášející měly převládat přísnost a láska. Vyzývala nás také, abychom dávali našim dětem „injekci“ v podobě informace „jsi dobrý“. Máme hledat chyby na sobě a na našem puberťákovi klady. Lektorka Silvie Quisová nás zapojovala do diskuse a reagovala pozorně na naše dotazy. Její povídání bylo proloženo zkušenostmi odbornými i historkami s vlastními puberťáky. Celou besedu provázela příjemná nálada a touha porozumět našim dospívajícím dětem. Ujistili jsme se, že ty naše puberťáky máme stále rádi, chceme se učit s nimi komunikovat a nikdy to nevzdáme J Za všechny zúčastněné rodiče děkuji za organizaci besedy a pozvání výborné přednášející. Lenka Macková

16. listopadu 2015

Školní družina v říjnu

Do naší školní družiny jsme pozvali tatínka našeho pana ředitele. Panu Aloisi Jankovi je 85 let a byl také učitelem. Poprosili jsme ho, aby nám povyprávěl, jaké to bylo ve škole, když byl malý. Dříve byly děti přísně vedeny a také trestány. Do školy se chodilo i v sobotu a na oběd se odcházelo domů. Přesto pan učitel Janek vzpomněl i na humorné kousky, které s chlapci tropili. Dětem ukázal své první vysvědčení z roku 1936. Děkujeme mu za pěkně prožité odpoledne. Říjen byl také plný tvoření, vyrábění a procházek venku. A do družiny přibyl nový hrací koberec, který jsme vyhráli, když jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější koberec. Fotky prohlédnete zde.

12. listopadu 2015

Pozvánka na Jarmark naděje

pozvánka

11. listopadu 2015

Lyžařský výcvikový kurz

V úterý 10. 11. 2015 v 15:30 hod. v 7. třídě proběhne informační schůzka pro rodiče a žáky 7. ročníku k lyžařskému výcviku. Máme pro vás připraven seznam vybavení, informace o možnostech zapůjčení lyžařské výzbroje, možnosti úhrady apod. Mgr. Renata Kopecká

6. listopadu 2015

Beseda se spisovatelkou

„Mami, víš, že k nám do školy přijede Božena Němcová?“, hlásil jeden druhák doma. Božena Němcová to sice už být nemohla, ale ve čtvrtek 22. října jsme ve škole přivítali opravdovou paní spisovatelku. Paní Ivona Březinová dětem z druhé až páté třídy vyprávěla, jak vzniká knížka i o tom, jak se stala spisovatelkou. Setkání bylo velice milé. A na závěr si děti mohly nechat autorkou podepsat knížku. A že jich tam v řadě stálo!

6. listopadu 2015

Stolní tenis

14. a 23. října 2015 se naši žáci zúčastnili již tradiční soutěže družstev ve stolním tenisu. V základním kole si celkem hladce poradili s družstvy z Nového Jičína a Bartošovic. V okresním kole pak nepodlehli ani silnému družstvu z Bílovce. Postoupili do krajského finále, které se konalo 3. 11. 2015 v Opavě. Tam nestačili jen na domácí Opavany a velmi silné družstvo z Orlové. Přivezli tedy 3. místo a bronzové medaile. Jen tak dále, kluci!

6. listopadu 2015

Beseda pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás srdečně na besedu – Komunikace s puberťákem. Sejdeme se u nás ve škole ve čtvrtek 5. 11. 2015 v 16:00 hod. ve 2. poschodí. O zajímavé postřehy se s námi přijde podělit Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě. Neváhejte a přijďte se poučit, pobavit a sdílet zkušenosti – co se Vám osvědčilo a co naopak nefunguje. Těšíme se na Vás. Mgr. Renata Kopecká

23. října 2015

Modlitba růžence

Po celý měsíc říjen bude ve školní kapli probíhat modlitba svatého růžence (jen jeden desátek). Začínáme vždy v 7:45 hod. Začni i ty den modlitbou!

1. října 2015

Veřejná sbírka "Život dětem"

Ve dnech 26. – 27. 10. proběhne na naší škole opět veřejná sbírka, tentokrát ve spolupráci s Občanským sdružením Život dětem www.zivotdetem.cz. Zakoupením magnetek, náramků, klipů, přívěsků s žetonem na vozík v cenách 20 – 35 Kč, CD 50 Kč přispějete na pomoc vážně nemocným dětem např. na zakoupení invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek. Rada žáků

23. října 2015

Vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii

škola získala prostředky pro rozvoj jazykových dovedností žáků ve výši 554 tis. Kč a díky projektu OP VK „Cesta k porozumění“ pojede vybraných 40 žáků 7. – 9. ročníku s doprovodem čtyř učitelů autobusem do Londýna. Vzdělávací pobyt se proběhne v adventní době v termínu 8. - 14. prosince 2015. Děti zapojené do tohoto projektu obdržely závaznou přihlášku, kterou je nutné odevzdat do 16. 10. 2015.
Dne 27. 10. 2015 v 15 hod. se uskuteční schůzka pro rodiče a vybrané účastníky, na kterou přineste cestovní pas nebo občanský průkaz platný do konce doby pobytu.
Celý text včetně programu otevřete zde.

30. září 2015

Měření radonu

V průběhu loňského školního roku probíhalo měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu naší školy. Výsledky dorazily tento týden a jsou dobré. Ve zprávě se konstatuje: „ … Všechny naměřené hodnoty jsou nižší, než směrná hodnota … 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dětí …“ Podrobné informace prohlédnete zde.

16. října 2015

Stará Ves nad Ondřejnicí, IX. tř.

První říjnový týden strávila letošní devátá třída tři dny ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Všichni tam už byli v šestce, takže věděli, že je čekají příjemné dny plné her, zábavy, ale i poučení. A nemýlili se. Po úvodní pětikilometrové procházce z Jistebníku už na ně netrpělivě čekali týmáci s úvodní veselou scénkou. Pak už následovaly první hry a soutěže – Poznej středisko; Ve zdravém těle zdravý duch apod. Večer zvaný Hvězdný prověřil jejich divadelní kreativitu a za odměnu si pak mohli prohlédnout kostel i v místech, kam se běžně nechodí – např. zvonici. Druhý den začal zvláštní zajímavou rozcvičkou, při které se sice moc nezahřáli, ale spíše se nestačili divit, co všechno lze se svým tělem dělat najednou. Celé dopoledne pak patřilo tématu Přátelství, láska a vztahy a musím říct, že povídání a diskuse nebraly konce. I další program byl víc než pestrý – zajímavá polední mše, siestový fotbálek, i trocha pomoci a práce, oživená výjezdem hasičů likvidujících sršní hnízdo. Vytrvalost, trpělivost a spolupráci pak ověřila další soutěž Ekosystémy. Po náročném dni se pobavili zábavnou soutěží Riskuj a v pozdnějších večerních hodinách ještě prožili dobrodružství při sestupu do krypty místního kostela. Ani třetí den se neobešel bez pohybu, poučení a trochy práce při úklidu. Mgr. Renata Kopecká

16. října 2015

Byli jsme v divadle!

Úterý 13. 10. byl pro žáky 8. a 9. třídy mimořádný den. Vyrazili totiž do divadla. A ne ledajakého. Autobus nás dovezl na představení Slezského divadla Opava. Čekala nás divadelní hra Zdravý nemocný od francouzského dramatika Moliéra. Během děje komedie plné vtipných momentů a překvapivých zvratů jsme se téměř pořád smáli (někteří se doslova váleli smíchy) a byli jsme rádi, že všechno dobře dopadlo. O přestávce někteří využili otevřený bufet a dali si něco dobrého, někteří si prohlédli interiér divadla, které je velmi pěkně zařízené, barevně sladěné do bílé, zlaté a tmavě červené. Žákům se představení velmi líbilo, a proto plánujeme, že zájezd do opavského divadla v budoucnu zopakujeme. Mgr. Lucie Tvarůžková

16. října 2015

Učíme se o naší obci

Žáci 3. třídy se 13.10. natěšeně vypravili navštívit městský úřad v Kopřivnici. U dveří nás přivítal pan místostarosta Stanislav Šimíček. Proběhlo uvítání v zasedací místnosti, kde nám následně byla odprezentovaná a dětem vysvětlená funkce tohoto úřadu. Poté jsme sešli z vyšších pater dolů k městské policii. Všichni si mohli vyzkoušet, jak těžká je zbraň v rukou našich ochránců, pozorovali jsme kamerami děj na různých místech našeho města a některé žáčky jsme i „ jakoby zatkli do pout „. Děkujeme. L. Kostelníková Fotky prohlédnete zde.

14. října 2015

Školní družina v září

Letošní školní rok se v družině dozvíme, jak to bylo, když babičky a dědečci byli malí. S dětmi jsme připravili nástěnku fotek prarodičů v dětském věku. A zářijové pozvání na návštěvu do naší školy přijal dědeček, pan Oldřich Jalůvka (83 let). Poutavě dětem povídal o tom, jak se žilo kdysi. Byli jsme zvědaví, jak vše zvládli bez mobilů a počítačů. Dozvěděli jsme se, že děti více pomáhaly rodičům a více řádily venku. Seznámili jsme se s jeho rodokmenem a společně jsme se naučili rodokmen i kreslit. A přišli jsme na to, že pan Jalůvka má 20 vnoučat a 17 z nich jsou žáci naší školy. Chtěli bychom mu poděkovat, že si na nás udělal čas a zveme i další babičky a dědečky, určitě nám mají co říct. Hlaste se v družině, těšíme se na vás. Fotky prohlédnete zde.

9. října 2015

Svatováclavská réva

V sobotu 3. října 2015 se do Katolického domu v Lubině vydali mladí recitátoři. Na Ústřední orelské soutěži v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy naši školu reprezentovalo 22 dětí. Stát na pódiu není jednoduché, přesto se někteří dostali až na „stupně vítězů“.
V kategorii do 9 let se na 3. místě umístili JOSEF RAŠKA ze 2. třídy a DAVID KUPČÍK z 1. třídy.
V kategorii 10 – 13 let se na 2. místě umístila KLÁRA ŠPROCHOVÁ ze 7. třídy.
V kategorii 14 – 17 let se na 3. místě umístila KLÁRA KUPČÍKOVÁ z 9. třídy.
Všem dětem děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

7. října 2015

Výuka anglického jazyka formou blended learning

Vážení rodiče, naše škola uspěla ve výzvě č. 57 „Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learning”
Od října 2015 zapojíme žáky 7. a 8. ročníku do moderní formy výuky, tzv. blended learning.
Blended learning znamená míchání různých forem studia – studium s učitelem i samostudium pomocí online výukových programů. Výukový program se přizpůsobuje žákovi a podle výsledků studia se otevírá další kapitola, popř. musí kapitolu opakovat až do zvládnutí. Každý student má k dispozici tabulku s výsledky svého studia, ke které má přístup i učitel. Výsledky pokroku každého žáka budeme mít k dispozici už na konci roku 2015.
Konkrétně to znamená, že škola z prostředků projektu zaplatí žákům přístup k výukovému programu Online jazyky. V hodinách angličtiny ve škole budou pracovat v tomto výukovém programu. Prosíme Vás, abyste umožnili svým dětem doma přístup k tomuto výukovému programu na internetu po dobu tří měsíců (tj. do Vánoc) tak, aby mohli navázat na výuku ve škole a řešit zadané úkoly.
Žák v tom „nikdy není sám” a ve chvíli, kdy mu není cokoliv jasného, ať už z hlediska jazykového nebo technického, může se obrátit na učitele.
Žákům, kteří nemají doma připojení k internetu nebo potřebují konzultaci, budou vyhrazeny hodiny ve škole, a to v úterý od 7:00 – 7:45 hodin a ve čtvrtek od 13:45-14:45 hodin. Dále pak dle osobní domluvy.
V případě dotazů mne můžete kontaktovat na tel. čísle 774 974 295, emailem kamila.neuwerthova@zdislava.net nebo osobně ve sborovně 2. stupně. Děkuji za spolupráci. Mgr. Kamila Neuwerthová

30. září 2015

Vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii

škola získala prostředky pro rozvoj jazykových dovedností žáků ve výši 554 tis. Kč a díky projektu OP VK „Cesta k porozumění“ pojede vybraných 40 žáků 7. – 9. ročníku s doprovodem čtyř učitelů autobusem do Londýna. Vzdělávací pobyt se proběhne v adventní době v termínu 8. - 14. prosince 2015. Děti zapojené do tohoto projektu obdržely závaznou přihlášku, kterou je nutné odevzdat do 16. 10. 2015.
Dne 27. 10. 2015 v 15 hod. se uskuteční schůzka pro rodiče a vybrané účastníky, na kterou přineste cestovní pas nebo občanský průkaz platný do konce doby pobytu.
Celý text včetně programu otevřete zde.

30. září 2015

Informace z jídelny ohledně bezlepkových jídel

Informace z jídelny ohledně bezlepkových jídel pro děti s lehkou formou celiakie
- nejedná se o dietní stravování (v jídelně by musely být dietní sestry, jídlo by se muselo připravovat v oddělené kuchyni) a není vhodné pro osoby, které mají alergii na lepek
- jedná se o záměnu potravin, které lepek obsahují, za potraviny, které lepek neobsahují
- příprava stravy je prováděna na základě žádosti a konzultace s rodiči v jídelně školy dr. Milady Horákové, je třeba uzavřít smlouvu o přípravě hlavního jídla a doložit potvrzení od lékaře
- v potvrzení lékaře musí být uvedena forma celiakie a informace, že tuto stravu lze připravovat v běžné jídelně
- rodič si musí zajistit dva označené jídlonosiče, ve kterých se bude strava převážet (v případě, že by byl z naší školy velký zájem cca 10 – 20 obědů, zajistili bychom zvláštní várnice)
- nelze si volit mezi obědy č. 1 a č. 2, protože paní kuchařky dle jídelníčku v ten den podle potřeb kombinují např. maso z jedničky a přílohu z dvojky tak, aby neobsahoval lepek
- cena obědů zůstává stejná

29. září 2015

Třídní schůzky

V úterý 29. září 2015 v 15:00 hodin se konají třídní schůzky a Valná hromada klubu rodičů. Společné zahájení s informacemi pro všechny rodiče proběhne v 1. patře budovy a poté budou pokračovat schůzky v jednotlivých třídách. Přijďte prosím na zahájení včas.
Třídní schůzka žáků IX. třídy se zástupci středních škol okresu Nový Jičín a informace k přijímacímu řízení se uskuteční na naší škole 20. 10. 2015 v 15:00 hod.

25. září 2015

Sběr papíru

Již třetím rokem se v programu ekologické výchovy pro školy účastní naši žáci soutěže ve sběru papíru. Na průběžné výsledky můžete nahlédnout na stránkách firmy .A.S.A. Soutěž s Panem Popelou. Prosíme děti i rodiče, kteří tříděním odpadů chtějí přispět k dobré věci, aby netříděný a pevně svázaný papír nosili do školy a odkládali ho u dveří pana školníka. Děkujeme všem, kteří už donesli třeba jen malou hromádku sběru. Když každý donese trošku, dohromady to bude velká hromada. Vydělané peníze využijeme pro děti naší školy. Za minulý školní rok jsme sběrem získali 4 591,- Kč.

18. září 2015

Den církevních škol

Ve středu 16. září jsme vydali na pouť. Ze školy jsme v 8:00 hodin vyrazili do Lubiny kde jsme ve farním kostele svatého václava oslavili památku svaté Ludmily, patronky církevních škol. Zpáteční návrat vedl po cestičkách a pěšinách blízkého okolí, překrásné počasí a otevřený výhled do krajiny v nás zanechal hezké zážitky. Fotky naleznete po rozkliknutí panoramatického baneru.

panorama Kopřivnice

18. září 2015

Orientační dny – adaptační pobyt 6. třídy 2015

Bylo nebylo - 14. – 16. 9. 2015 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Když jsme se shromáždili na nádraží v Kopřivnici, zastihl nás ohnivý oř (vlak) na kolejích. Pak jsme do něj nasedli a jeli do Jistebníku. V Příboře nás potkala výluka ČD a tak jsme chvíli jeli vyhlídkovým autobusem (přeplněným). V Jistebníku na nás čekali týmáci Martin a Vašek s bílým ořem (autem). Do oře jsme naskládali bágly s buchtami. Potom jsme šli pět kilometrů pěšky, ubytovali jsme se do vagonu, zjistili jsme, že do kupé se tři stěží vejdeme. Nakonec jsme se přece jen poskládali a zahráli jsme si seznamovačku. Po ní jsme si dali oběd (byl výborný a překvapivě jsme snědli i polévku - cibulačku). Po obědě jsme poznávali areál, ale se zavázanýma nohama. Večer jsme hráli večerníček (chystali jsme si scénky pro pobavení dětí celého světa). Večerka byla v půl jedenácté. Někdo nemohl usnout, protože tam kluci pořád kecali. Ráno v 6 hodin zvonil kostel, půlku vlaku to vzbudilo a druhá půlka už byla vzhůru. Budíček byl v 7:30 a následovala rozcvička. Po rozcvičce jsme měli ranní hygienu (alespoň někdo byl zahlédnut s kartáčkem na zuby). Dali jsme si snídani. Po snídani jsme šli hrát do lesa pašeráky (vyhráli Češi). Vrátili jsme se do tábora, dali jsme si výborný oběd. Po obědě byla odpolední siesta, při které se mělo odpočívat ležmo (někdo si i lehnul venku na deku). Po odpolední siestě jsme hráli fotbal, kriket, ping pong anebo chytali ryby u rybníčku. Také jsme mněli tvořivky, pomocí barevných sprejů jsme vytvořili strom, který bude viset ve třídě. Zažívali jsme pobyt bez mobilů, jen občas si přišel někdo zavolat (slzy na krajíčku). Pak jsme vytvářeli vztahy ve třídě pomocí provázku. A po opékání buřtů jsme šli do kostela na mši. Po mši jsme měli 15 minut volna. Hráli jsme hru souřadnice (hra na paměť). Večerní hra Riskuj byla zábavná. Skákací hrad, horolezecká stěna, houpačky, trampoška – tam jsme průběžně vybíjeli energii. Moc se nám tam líbilo. Ciky- ciky- cak- hoj- hoj- hoj ! Napsali žáci 6. třídy: Viola, Bety a Darek

18. září 2015

Veřejná sbírka

Na naší škole proběhne 21. – 23. září veřejná sbírka na podporu hiporehabilitačním centrům. Akci organizuje Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci – CHRPA. Jsou připraveny záložky, samolepky, pohlednice, hopíci – vše s motivem koní a vše pouze za 10 Kč.

17. září 2015

Prodej budovy školy

Radujte se s námi, zastupitelstvo schválilo záměr prodeje školy zřizovateli, biskupství ostravsko-opavskému. O prodeji budovy školy bude zastupitelstvo rozhodovat na některém příštím zasedání.

10. září 2015

Festival medu a písničky 1. místo

Začátkem září se zapojili naši žáci do Festivalu medu a písničky, který připravila Základní organizace českého svazu včelařů v Kopřivnici v prostorách muzea Fojtství a blízkého okolí. Děti si nejprve vyslechly přenášku o včelách a prohlédly si pomůcky, které včelař při své práci potřebuje. Poté začalo velké klání mezi zúčastněnými základními školami. Několik úkolů prověřilo spolupráci týmu a zručnost soutěžících: stlouci včelařský rámek, sestavit včelí úl a nazdobit perníčky. Znalosti o včelách byly prověřeny ve vědomostním kvízu. Odměnou za námahu našemu družstvu ve složení Šárka Kupčíková a Honzík Műller ze 4. třídy, Valerie Skalická, Markétka Buzková a Vít Marek z 5. třídy a Jakub Socha ze 6. třídy bylo 1. místa, které bylo spojeno i s odměnami z včelích produktů. Při doprovodném programu si žáci vyrobili svíčku z včelího plátu, zhlédli taneční i hudební vystoupení, ochutnali med. Celý festival se nesl v příjemné atmosféře. Poděkování patří jak soutěžícím za skvělou reprezentaci, tak i organizátorům.

8. září 2015

Královská hra - šachy

V letošním školním roce zveme opět žáky do šachového kroužku. Naučí se tady nejen pravidla, taktiku a strategii, ale hrou také rozvíjejí schopnost koncentrace, představivosti a logického myšlení. Učí se trpělivosti, soustředění a cvičí paměť. Může být něco hezčího než si hrát a přitom se vlastně učit? Nikdo nemusí být mistr, aby mohl nad šachovnicí strávit pěkné chvíle. Zveme všechny žáky 1. – 9. třídy, kteří chtějí prožít chvíle tichého napětí při královské hře. Hrajeme každé úterý od 14 do 15 hodin. Přijďte se podívat a třeba to jen vyzkoušet.

7. září 2015

Bezhotovostní platby pro rodiče

Při platbě větších částek (začátek školního roku, škola v přírodě, apod.) škola upřednostňuje bezhotovostní platby s cílem předejít možnosti ztráty finanční hotovosti.
• Částku určenou třídním učitelem zašlete na účet školy: 1127548801/0100,
• jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve formátu DDMMRRRR,(např.: 13011999),
• do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka (Karel Novák).
V případě více sourozenců je nutno provést platbu za každého sourozence zvlášť!
Platbu na začátku školního roku proveďte nejpozději do 20. října. Děkujeme za vstřícnost.

Důležité Informace pro školní rok 2015 - 2016 zde.


Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku započalo v 8 hodin ve škole a vyvrcholilo v kostele sv. Bartoloměje slavnostní bohoslužbou. Rozkliknutím obrázku, otevřete fotogalerii.

2. září 2015

Škola o prázdninách

Čím žije škola v období prázdnin foto zde.


25. srpna 2015

Stravování

Žádáme rodiče nových strávníků, aby si přišli zaplatit stravné na měsíc září a vyzvednout elektronický čip. Nejlépe v přípravném týdnu od 25. 8. do 31. 8. a to vždy od 8:00 do 11:30 Hod. První týden v září bývají fronty...

25. srpna 2015

Známe výsledky ankety 10P

Cílem ankety bylo určit pořadí největších příležitostí pro další rozvoj města. Anketa probíhala od 1. června do 15. července. Vybírat bylo možné z osmnácti námětů, které definovali účastníci veřejného diskuzního fóra konaného letos v květnu. V tomto veřejném hlasování letos jednoznačně zvítězil požadavek na zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách, tedy prodej budovy zřizovateli školy. Školu podpořilo 1208 respondentů. Aby byly výstupy skutečně validní, rozhodlo se město zorganizovat také sociologické šetření. Rovněž v tomto průzkumu se požadavek na zachování ZŠ sv. Zdislavy umístil velmi vysoko (4. - 5. místo), avšak největší preference získaly náměty na rozšíření parkovacích stání pro návštěvníky polikliniky a dostavba domova pro seniory.
Celou tiskovou zprávu nejdete zde.
Děkuji všem přátelům školy za podporu Ing. Pavel Janek, ředitel školy

18. srpna 2015

Oznámení o výsledku veřejné zakázky

"Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice" vyhlášené v rámci realizace IPo Cesta k porozumění, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2309.
Dokumty ke stažení ze stránek vyhlašovatele zde.
Seznam jednotlivých dokumentů ke stažení: (kliknutím na odkaz stáhnete dokument)
Výsledek výběrového řízení
Smlouva 1
Smlouva 2
Zápis o průběhu výběrového řízení

18. srpna 2015

Výzva k podání nabídek

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice
Číslo výzvy: č. 56 Název projektu: Cesta k porozumění Registrační číslo projektu: 204. CZ.1.07/1.1.00/56.2309
Seznam dokumentů ke stažení ve formátu docx: (kliknutím na odkaz stáhnete dokument)
Výzva k podání nabídek
Příloha č. 1 krycí list nabídky
Příloha č. 2 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3.1 - vzor smlouvy o poskytování služby pro část 1
Příloha č. 3.2 - vzor smlouvy o poskytování služby pro část 2
Příloha č. 4 čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k příručce pro příjemce op vk
Příloha č. 5 specifikace předmětu veřejné zakázky
.ZIP vše na jedno stažení
Více o projektech zde

20. července 2015

Archiv, viz odkaz v levém sloupci - naleznete historii webových informací včetně fotogalerií.

Ocenění společnosti Scio